<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kan skape nær én million nye jobber i USA

Omlegging til fornybar energi kan være en driver for økonomisk vekst og gi mange nye arbeidsplasser, viser en fersk amerikansk studie.

Økonomisk driver: Krefter i USA vil at vind-, sol- og vannkraft skal dekke minst halvparten av landets strømforbruk innen ti år. Her fra Block Island Wind Farm utenfor Rhode Island.  Foto: DON EMMERT
Næringsliv

Dersom USA i fremtiden kan dekke størsteparten av strømbehovet sitt ved hjelp av vind-, sol- og vannkraft, kombinert med energilagring og andre fornybarkilder, vil det medføre en rekke fordeler.

Det viser en rapport det anerkjente energianalysebyrået Wood Mackenzie har utarbeidet for bransjeorganisasjonen American Clean Power Association (ACP), som tidligere i år satt som mål at halvparten av elektrisiteten i USA skal komme fra fornybare kilder innen ti år. Studien tar sikte på å avklare hvordan man kan komme dit, og hva konsekvensene vil bli.

Ifølge Wood Mackenzie vil oppnåelse av målet kunne utløse investeringer på over 1.000 milliarder dollar i den amerikanske økonomien, bidra direkte med 980.000 jobber, stabilisere strømnettet og strømprisene for forbrukerne og redusere karbonutslippene med over 60 prosent. En slik energiovergang representerer dermed en vinn-vinn-mulighet, mener ekspertene. 

– Denne omfattende analysen demonstrerer at det å transformere USAs kraftnett er teknisk og kommersielt mulig, med den rette politiske støtten. Aktiviteten vil utløse en enorm økonomisk utviklingsmulighet for infrastrukturinvesteringer og tilknyttede jobber, sier sjefkonsulent Aaron Barr i en uttalelse.

– Et system med i hovedsak fornybar energi i USA er mulig innen et tiår, vil gi sårt tiltrengte investeringer i økonomien vår og legge til rette for stabilt, godt betalt arbeid for arbeidstakere over hele landet, sier APC-direktør Amy Farrell.

Mange nye jobber

At aspektet med jobbskapning vektlegges spesielt, er neppe tilfeldig. Dette er et sensitivt tema i den amerikanske politikken, og bortfallet av arbeidsplasser er mye brukt argument mot å legge begrensninger på landets fossile industri. 

American Petroleum Institute, ACPs motsats, er blant dem som har advart den påtroppende administrasjonen mot å innføre inngripende tiltak mot kull, olje og gass, og uttalt at det kan koste rundt én million amerikanere jobbene deres.

Omdiskutert: Den landbaserte oljeindustrien i USA kan komme under fornyet press etter presidentskiftet på nyåret. Her fra Guthrie, Oklahoma, Foto: NICK OXFORD

Wood Mackenzie beregner imidlertid at omlegging vil kunne sysselsette rundt 800.000 innen konstruksjon og installasjon. I tillegg kommer jobber innen drift, produksjon og distribusjon. Jobbene er i snitt ventet å betale 60.000-100.000 dollar i året.

Videre mener analytikerne at disse arbeidsplassene vil bli skapt fra kyst til kyst, flest i stater som Indiana, Pennsylvania, California, Ohio, New Jersey, New York og Virginia, etterfulgt av Illinois, Maryland, og North Carolina. Ytterligere 11 stater kan vente seg minst 10.000 nye jobber. Totalt kan dette gi 64 milliarder dollar i skatt og landleie gjennom en tiårsperiode.

Trenger Bidens hjelp

Rapporten kan være insentivet Joe Biden trenger for å gjennomføre sin grønne plan. Slik Kapital tidligere har omtalt ønsker Biden å gjøre USA til “verdens ledende supermakt innen ren energi”.

Grønn profil: Påtroppende president Joe Biden vil gjøre USA til “verdens ledende supermakt innen ren energi”. Foto: BRIAN SNYDER

Det overordnede målet med Bidens plan er en hundre prosent “ren” energiøkonomi, med netto nullutslipp, senest i 2050. Utover grep i energisektoren skal dette oppnås gjennom store investeringer og strengere krav innen infrastruktur, transport, bilindustrien og kraftsektoren.

I den ferske rapporten fra Wood Mackenzie fremgår det at omstillingen er avhengig av støtte fra føderale myndigheter. Dette gjelder ikke minst utbedring av kraftnettet, større tilgang til føderale om råder og på den teknologiske siden. Utfasing av kull, høyere energilagringskapasitet og større utbedringer av infrastruktur er også nøkkelelementer som må på plass før ambisjonen om 50 prosent fornybar kan bli en realitet.