<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

- Kvinner investerer bedre enn menn

Ikke overraskende valgte majoriteten av kvinner og menn å investere noe ulikt i fjor. Flere av ekspertene ser kvinnene som vinnerne.

Dobling: Rekordmange nye kvinner satset på børsen i fjor. – Vi ser nærmest en dobling av antall kvinner hos oss det siste året, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet. Foto: Iván Kverme
Næringsliv

– Jeg er nesten villig til å vedde på at damenes portefølje gjør det bedre enn mennenes portefølje i løpet av de neste 12 månedene, sier Jan Petter Sissener.

I løpet av fjoråret inntok over 22.000 kvinner aksjemarkedet, noe som er en økning på rekordhøye nesten 20 prosent fra året før. Ved utgangen av året eide over 137.000 kvinner aksjer på Oslo Børs, og de utgjør dermed rundt 30 prosent av totalen, ifølge tall fra AksjeNorge.

Et helt klart flertall av kvinnene valgte å åpne konto hos Nordnet. 1. januar i år hadde meglerhuset nøyaktig 16.346 flere kvinnelige investorer enn ved inngangen til 2020. Det er en økning på hele 94 prosent.

– Vi ser nærmest en dobling av antall kvinner hos oss det siste året. Det er bra, for kvinner investerer bedre enn menn, sier investeringsøkonom i Nordnet Mads Johannesen.

Balansert portefølje

Nordnet fordeler kundene sine opp i ulike aldersgrupper. Blant de kvinnelige investorene er det aldersgruppen 26–35 år som er mest investeringsvillige og utgjør det mest representative utvalget med drøyt 10.000 kunder.

Jeg er nesten villig til å vedde på at damenes portefølje gjør det bedre enn mennenes portefølje i løpet av de neste 12 månedene.
Jan Petter Sissener

Av de børsnoterte selskapene på Oslo Børs hadde flest kvinner i denne aldersgruppen investert i henholdsvis Nel   , Equinor   , Mowi   , DNB   og Aker Carbon Capture   . Det viser en oversikt fra Nordnet. Hvis vi ser på utviklingen til disse selskapene i løpet av 2020, er porteføljen opp over 100 prosent, med stor hjelp av Nel og Aker Carbon Capture.

– Det er en balansert portefølje med tre “safe” og to fremtidsrettede høyrisikoaksjer. En avkastning på 100 prosent er et eventyr, sier Sissener.

Forsiktige: – Damene er mer forsiktige, med tiden tror jeg det vil vise seg å være en meget riktig strategi, sier Jan Petter Sissener. Foto: Iván Kverme

Menn tar større risiko

Blant mennene var det aldersgruppen 36–45 år som var mest aktive, med over 26.000 aksjeposisjoner. I de fem selskapene med flest private investorer i denne aldersgruppen finner vi henholdsvis Equinor   , Nel  NEL, Aker Offshore Wind AOW, Aker Carbon Capture    og Rec   . Tre av selskapene er de samme som de mest aktive kvinnene har investert i. Den gjennomsnittlige avkastningen til denne porteføljen gjennom 2020 var på rundt 250 prosent, hvor fire av de hadde tresifret verdiøkning. Det er langt mer enn de mest aktive kvinnene hanket inn. Likevel ser altså både Sissener og Johannesen kvinnene som vinnerne.

– Den risikojusterte porteføljen til damene er bedre. Enhver porteføljeforvalter ville heller valgt damenes portefølje. Det gikk veldig bra i 2020, men det er ingen garanti for at de mer spekulative aksjene vil fortsette å gå bra, sier Johannesen.

Han får støtte av Sissener:

– Damene er mer forsiktige, med tiden tror jeg det vil vise seg å være en meget riktig strategi, sier Sissener.