<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Norgesmester:  Geir Førre har vært med å etablere tre milliardbedrifter og regnes av mange som selve definisjonen på seriegründer. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Norges råeste seriegründere

Kun en av ti gründere lykkes, men enkelte opplever suksess gang på gang. Møt et knippe entreprenører som har bygget milliardbedrift på milliardbedrift, og les om hvordan de slo seg opp, hva som driver dem og hva som gjør dem til enere.

Det er som regel ikke ideene det står på. Hvert år etableres det rundt regnet 60.000 selskaper i Norge, men kun et av ti overlever. Og ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå får kun en tredjedel av disse igjen oppleve femårsdagens lys. Enkelte gründere lykkes imidlertid både to, tre og ti ganger. Hvordan kan det ha seg?

– Det handler om mentalitet, sier Geir Førre.

Hardt arbeid

Entreprenøren fra Vestlandet har vært med på å bygge opp intet mindre enn tre milliardbedrifter, og regnes av mange som selve definisjonen på seriegründer. (Les mer på her).

– Mange er født entreprenører, men man blir ikke god før man har øvd masse. Det gjelder på de fleste arenaer i livet. Heldigvis. For å lykkes må man ha en bra nok idé, men ideen alene er ikke mye verdt. Å bygge noe stort og flott krever ekstremt hardt arbeid over mange år, sier han.

Førre er ikke i tvil om at seriegründere har mange fordeler som de som starter noe for første gang ikke har.

– Viktigst er kanskje erfaringen og troverdigheten.

Rollemodeller

Ifølge den årlige internasjonale studien Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en serie målinger av entreprenørskapsaktiviteten i en rekke land, er seriegründerne i Norge mange.

– En betydelig andel av nye bedrifter startes opp av gründere med tidligere erfaring som gründere, forteller Gry Agnete Alsos ved Nord Universitet i Bodø, en av flere forfattere bak den norske delrapporten til GEM.

– Disse etablererne er viktige. Ikke bare fordi vi trenger personer som realiserer og leder nye bedrifter, men også grunnet behovet for rollemodeller. Entreprenørskap kan læres.

Lykkes bedre

Og rollemodeller må serieentreprenørene kunne sies å være. I en rapport om gründere og verdiskapning utarbeidet av Menon for DNB for få år siden, ble det konkludert med at gründere med flere selskaper bak seg har mindre sjanse for negativ verdiskapning enn de som starter selskap for første gang.

– De som har erfaring med å starte opp virksomhet fra tidligere, har langt større sannsynlighet for å lykkes når de prøver igjen. Internasjonal forskning viser tydelig at feilingssannsynligheten er langt lavere i andre, tredje og fjerde forsøk, sier samfunnsøkonom og partner Leo Grünfeld i Menon.

De som har erfaring med å starte opp virksomhet fra tidligere, har langt større sannsynlighet for å lykkes når de prøver igjen.
Leo Grünfeld, Menon

På det tredje skal det skje: Ifølge Leo Grünfeld i Menon har de som har erfaring med å starte opp virksomhet fra tidligere langt større sannsynlighet for å lykkes når de prøver igjen. Foto: Eivind Yggeseth

Viktig brikke

Det er en analyse Jeanett Sandmo i gründeravdelingen i Innovasjon Norge kjenner seg igjen i. I tillegg mener hun at seriegründere er en viktig brikke i økosystemet for innovasjon og gründerskap.

– Min erfaring er at norske serigründere som har lykkes er opptatt av å gi tilbake til økosystemet, de involverer seg i gründermiljøer og selskaper, og de investerer. Erfaringene, nettverket, kompetansen og kapitalen som seriegründere besitter er viktig og verdifull for oppstartsscenen i Norge, og viktig for at oppstartsbedrifter skal lykkes med skalering og vekst. Det er gøy å se at flere og flere seriegründere er opptatt av “pay it forward”, og ønsker å bidra til å bygge opp flere norske gründersuksesser.

Det er gøy å se at flere og flere seriegründere er opptatt av ‘pay it forward’, og ønsker å bidra til å bygge opp flere norske gründersuksesser.
Jeanett Sandmo, Innovasjon Norge

Allmenn innsikt

Geir Førre har sluset millioner inn i oppstartsbedrifter. Det har også Stian Rustad gjort. Han er gründeren av børsnoterte 24SevenOffice, i tillegg til å være gründer, medgründer og investor i til sammen over 50 bedrifter. (Les mer her.) Han deler Sandmos syn om at seriegründere er viktige støttespillere i entreprenørmiljøene.

– Vi som har vært i gamet lenge har sett mye. Vi vet hva som funker og ikke funker, og vi har en allmenn innsikt i business. Bred kunnskap er viktig. Mitt råd til førstegangsgründere er å heller gi bort aksjer til en engelinvestor enn å ta imot millioner fra en amatør. Det vil ta deg lenger, sier han.

Gjenkjenner mønstre

En annen vellykket serieentreprenør er Eilert Hanoa, best kjent som første eksterne aksjonær og administrerende direktør i børsraketten Kahoot. I tillegg er han gründer av Mamut, som ble kjøpt av Visma for 900 millioner kroner. (Les mer her.) Han er enig med Rustad i at seriegründeres største forse er erfaringen de sitter på.

– Vi har sett tilsvarende situasjoner før og kan gjenkjenne endel mønstre. Slik kan man unngå å kaste bort tid, og redusere antall feil. Ingen suksesser blir til ved at man gjentar det man har gjort tidligere, men man kan bruke visse elementer til å bygge noe nytt og bedre.

Inspirerer folk

Å unngå å gjøre feil på nytt er viktig, mener Dag Kittlaus. Han er bosatt i USA, og kanskje best kjent som mannen bak Apples Siri. I tillegg står han bak taleassistenten Viv, som ble kjøpt av Samsung, samt en ny og svært lovende helse-startup basert på telefonteknologi. (Les mer her.)

– Jeg lærte masse av feilskjærene i min første oppstart. Blant annet gjorde jeg noen mislykkede ansettelser. Det unngikk jeg i runde to og tre, sier han.

– Hva er det med suksessfulle seriegründere som gjør at dere lykkes gang på gang?

– Den aller viktigste egenskapen er nok evnen til å inspirere flinke folk til å bli med på prosjektet ditt, og investorer til å investere. Good ideas are required, but the idea is only the spark that leads to the inferno, sier han.

Mange fordeler

Eric Sandtrø er blant serieentreprenørene som har vært lenge i gamet, og står sammen med flere andre bak netthandelssuksessene Komplett, Jollyroom og Fjellsport. (Les mer her.) Han er enig i at seriegründere har flere fordeler sammenlignet med førstegangsetablerere.

– Det er alltid en fordel å kunne vise til tidligere suksesser. Det er også en fordel å ha gjort noen feil, som man forhåpentligvis unngår ved neste korsvei. Samtidig endrer jo verden seg, og forskjellige bransjer er ulike. Det er derfor viktig å være bevisst på hva man ønsker å repetere og ikke. Hadde vi repetert Komplett da vi startet Fjellsport, ville vi sannsynligvis ikke ha lykkes.

Å komme med en oppskrift på hva som kjennetegner suksessrike seriegründere er han likevel forsiktig med.

– Den som visste det, kunne skrevet en bok og tjent gode penger!

Reportasjer
Næringsliv