<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ser enorme muligheter for bonden

Vertikal dyrking og bruk av damp er bare noen av innovasjonene i landbruket de siste årene. Ny teknologi og økt samarbeid på tvers av industrien kan gi et mer bærekraftig og effektivt landbruk, mener konserndirektør Pablo Barrera Lopez i Yara.

Teknologirevolusjon: Ifølge konserndirektør Pablo Barrera Lopez i Yara er teknologiske løsninger som tidligere var forbeholdt store landbruksaktører, nå også tilgjengelige for småskala bønder. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Næringsliv

Denne saken er en del av artikkelserien “15 om fremtiden”, der Kapital har spurt 15 fremoverlente og innovasjonsinteresserte næringslivsaktører om hva som rører seg innenfor deres respektive bransjer.

– Det er to store makro- og megatrender som berører vår industri globalt. Det ene er at vi må produsere nok sunn mat til en voksende befolkning. Samtidig gjør klimaendringene at maten må produseres på en mer bærekraftig måte. Mye av fokuset innen vår industri dreier seg om hvordan vi skal få til dette, svarer Pablo Barrera Lopez på spørsmål om de viktigste trendene i hans bransje.

MINI-BIO

Pablo Barrera Lopez er konserndirektør med ansvar for kommunikasjon, myndighetskontakt og innkjøp i Yara. Han har mastergrad i finans fra NHH og arbeidet tidligere i Boston Consulting Group.

Han peker i tillegg på digitalisering.

– Teknologi som tidligere var forbeholdt store landbruksaktører, er nå også tilgjengelig for småskala bønder via smarttelefon. Digitaliseringen har gjort kunnskap tilgjengelig for mange flere, og bidrar til å gjøre produksjonen mer effektiv og bærekraftig.

– Kan du komme med noen konkrete eksempler på innovasjon – nye produkter, tjenester eller arbeidsprosesser – som vil prege fremtiden for din bransje?

– Vi jobber med innovative løsninger på forskjellige områder. Et konkret eksempel er bruk av håndholdte sensorer og satellitteknologi for å måle næringsinnholdet i jorden. Basert på disse målingene kan våre algoritmer gi anbefalinger til den enkelte bonden om hva slags og hvor mye næring jorden hans trenger. Et annet eksempel kan være bruk av blokkjedeteknologi for å øke sporbarheten. Om man ser på avkarbonisering, kan blokkjede være et viktig verktøy for å sikre kunnskap om karbonavtrykket til produktene gjennom hele verdikjeden.

Når det gjelder arbeidsprosesser, har det de siste årene blitt tydeligere at endel av utfordringene i landbruket må løses på tvers av selskaper. For eksempel krever avkarbonisering av verdikjeden i stort format at Yara samarbeider med matvareselskaper, frøprodusenter og logistikkoperatører. 

– Et annet viktig område er avkarbonisering av energi, hvor vi i Yara jobber med grønn hydrogen og grønn ammoniakk, som er en viktig innsatsfaktor i mineralgjødsel. Tar man et brød som eksempel, vil karbonavtrykket kunne bli redusert med opptil 30 prosent gjennom brukt av gjødsel basert på grønn ammoniakk.

– Hvor ligger de største mulighetene, og hva blir de største utfordringene, for din bransje når verden returnerer til normalt etter corona?

– Den største muligheten ligger i å fortsette digitaliseringsreisen. Den teknologiske revolusjonen i landbruket har akselerert under corona, og vil helt sikkert fortsette. Hvis vi klarer å drive adapsjonen av digitale løsninger ytterligere, vil det ha stor effekt. Pandemien har også vist at forskjellige aktører kan jobbe i partnerskap, på tvers av selskaper i en verdikjede. Det er viktig at vi tar med oss denne lærdommen videre, sier Lopez.

Han mener mulighetene er større enn utfordringene. 

– Det vil gi bonden enorme muligheter dersom han eller hun, ved hjelp av ny teknologi, kan bruke innsatsfaktorene på en optimal måte. Dette viser kompleksiteten i å drive landbruk i dag. Som bonde må man være både agronom, økonom, mekaniker og IT-direktør.