<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– I risikosonen for et Kodak-øyeblikk

De etablerte advokatfirmaene har mye å hente på innovasjonsfronten, mener advokat og Lawbotics-gründer Merete Nygaard. Hun tror det gjør dem mulige å utfordre.

Utfordrer: Merete Nygaard er grunnlegger av Lawbotics, et selskap som vil digitalisere deler av den notorisk konservative advokatbransjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Næringsliv

Denne saken er en del av artikkelserien “15 om fremtiden”, der Kapital har spurt 15 fremoverlente og innovasjonsinteresserte næringslivsaktører om hva som rører seg innen deres respektive bransjer.

– En av de mest aktuelle trendene i advokatbransjen er demonopolisering for å øke innovasjonstakten. I Norge skal det snart fremmes lovforslag om å tillate nye eierformer for advokatfirmaer. Argumentet for deregulering er at det vil legge grunnlag for mer mangfold i tjenestetilbudet, noe som kommer både samfunnet og konsumentene av jus til gode, sier Merete Nygaard.

En annen stor trend er vekst i nisjer som kun løser spesifikke juridiske problemer. Eksempler er apper som analyserer kontrakter, bistår i skilsmisseoppgjør, automatisk klager på parkeringsbøter eller skriver testament. 

– Det begynner å bli et stort gap mellom nisjeselskapenes moderne måte å utvikle en digital tjeneste rundt brukeren på, og de tradisjonelle advokatfirmaene, som så vidt har dyppet tåen i hva innovasjonsmetodikk kan tilby, sier Nygaard.

MINI-BIO

Merete Nygaard er daglig leder og grunnlegger av Lawbotics, et selskap som har utviklet en serie juridiske selvbetjeningsprodukter under navnet Lexolve. Nygaard er tidligere forretningsadvokat med utdannelse fra Universitetet i Bergen.

Hun mener trendene drives av brukernes forventninger.

– Kundene forventer noe ganske annet i dag enn hva de gjorde før. Slik innovasjonstakten er hos de etablerte aktørene i dag, er de for trege til å møte disse behovene, noe som gjør dem ganske konkurranseutsatt og i risikosonen for et “Kodak-øyeblikk”.

– Kan du komme med konkrete eksempler på innovasjon du tror vil prege fremtiden for din bransje?

– Juridiske selvbetjeningsløsninger gjør allerede brukerne i stand til å gjennomføre en rekke juridiske oppgaver selv. Uten advokathjelp kan de inngå juridiske avtaler, opprette selskap eller skrive fremtidsfullmakter, typiske “melk og brød”-oppgaver for mange advokater. Jeg tror vi vil se mye mer av denne typen løsninger, noe som gjør at etterspørselen etter bistand fra advokater til slike oppgaver vil synke betraktelig, sier Nygaard.

Det skjer også endringer i hvordan mer avansert juridisk arbeid utføres for kunder. I Nygaards selskap utvikles for eksempel kunstig intelligens og et digitalt grensesnitt som vil sette dem i stand til å tilby en helt annen pris enn tradisjonelle konkurrenter.

– En slik radikal endring i hvordan man kan levere advokattjenester effektivt vil i høy grad sette preg på advokatbransjen og endre dagens konkurransebilde.

– Hvor ligger de største mulighetene, og hva blir de største utfordringene, for advokatbransjen etter corona?

– Advokatbransjen er veldig konservativ – den siste store innovasjonen var da eposten ble innført. Men med corona ble alle tvunget til endring gjennom å arbeide og kommunisere på en helt annen måte enn før. Jeg tror egentlig det ligger et stort potensial for advokatfirmaene i å bruke denne erfaringen til å bygge en kultur som omfavner kontinuerlig endring i større grad. Utfordringen ligger hos de som ikke får til dette og derfor heller ikke vil klare å respondere på kundens økte forventninger til kvalitet, service og effektivitet. De vil kunne tape terreng.