<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Roboten “Thorvald” inntar Europas vinmarker

Med verdens største vinprodusent, E & J Gallo, på kundelisten er Saga Robotics klar til å ta over både europeiske og amerikanske vinmarker med sin norskutviklede, klimavennlige robotteknologi – etter suksess på jordbærmarken.

Betalingsvillighet: Fordi vinprodusentene bruker mye kjemikalier i kampen mot sopp er det, ifølge robot-gründer Pål Johan From, stor betalingsvillighet blant aktørene for å bruke deres mer miljøvennlige teknologi med UV-lys. – Hvis du produserer vin uten bruk av kjemikalier, kan du ta premium pris fordi forbruker er opptatt av dette, sier han. Foto: Kristoffer Skarsgård/Saga Robotics
Næringsliv

Den selvgående landbruksroboten, utviklet av Saga Robotics i samarbeid med universitetet i Ås, skal gi bedre avlinger, mindre plantesykdom og sunnere mat.

– I stedet for å behandle planter med kjemikalier behandler vi plantene med UV-lys. Det gir sunnere og bedre planter, og er mer kostnadseffektivt for produsentene. Samtidig har vi et omfattende forskningsmateriale som viser at det fungerer vel så bra som de metodene som er tilgjengelige i markedet i dag. Mange i landbruket har store problemer med resistens mot sprøytemidler. Det har ikke vi, sier Pål Johan From, daglig leder og gründer i vekstselskapet Saga Robotics, som ble etablert for fem år siden med utgangspunkt i teknologi som kommer fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

I stedet for å behandle planter med kjemikalier behandler vi plantene med UV-lys. Det gir sunnere og bedre planter, og er mer kostnadseffektivt for produsentene.
Pål Johan From, gründer og daglig leder i Saga Robotics

Verdens største bærprodusent som kunde

“Thorvald” er også batteridrevet, og strømmen kommer fra solceller på robot-containerens tak.

– Robotene bruker ikke fossilt drivstoff. Alt er fornybart. Det er både kostnadsreduserende og ekstremt miljøvennlig, sier From.

Robotteknologien har allerede blitt tatt i bruk på jordbærmarker i Norge, USA og Storbritannia – og har Driscoll’s, verdens største bærprodusent, på kundelisten.

Fra jordbær til vin: Gründer og daglig leder i Saga Robotics, Pål Johan From, som selv har vært med på å utvikle “Thorvald”, forteller at det var praktisk å utvide fra jordbær til vin fordi de kan bruke samme robot til det. Foto: Saga Robotics

– Vi har en god posisjon i jordbær og er klar til å vokse i det markedet, men vin er et enda større marked. Vin er også praktisk fordi vi bruker samme robot på jordbær som på vin, sier gründeren.

Han forteller at verdens største vinprodusent, amerikanske E & J Gallo, er blant de første som har tatt i bruk norske Saga Robotics’ landbruksrobot, Thorvald, på sine vinmarker. Det skal ha fungert så bra at vekstselskapet nå ønsker å skalere opp i vin, i Europa og USA i første omgang.

– Vin er et gigantisk marked

From tror grunnen til at det er så stor interesse for den norskutviklede roboten blant disse gigaaktørene i landbruket er at de bruker “enorme mengder kjemikalier” i sin produksjon.

– Man kunne kjørt traktor med UV-lys, men det er dyrere og går saktere. De store produsentene med store arealer ser verdien av selvkjørende systemer. Det må til for at dette skal bli kommersielt interessant, sier From og legger til: – Vin er et gigantisk marked som har mye problemer med sopp, og de bruker ekstremt mye produkter mot det. Å eliminere eller redusere bruken av kjemikalier i vinproduksjon vil minimere påvirkningen landbruket har på miljøet, og redusere kostnader. Hvis du produserer vin uten bruk av kjemikalier, kan du også ta premium pris fordi forbruker er opptatt av dette. Det er derfor stor betalingsvillighet blant aktørene.

Skal tidoble produksjonen i 2021

I påskeferien sendte teknologiselskapet også roboter fra produksjonsfabrikken sin i Egersund på Sørvestlandet til en kommersiell vingård i Nord-Italia. Saga Robotics forventer å tidoble produksjonen fra fem roboter i fjor til 50 roboter i år.

Vi vil øke produksjonen så raskt vi klarer, men vi klarer ikke å levere til alle som ønsker det hverken i år eller neste år.
Pål Johan From, gründer og daglig leder i Saga Robotics

– Etterspørselen er helt enorm og nesten uendelig i forhold til hva vi klarer å produsere. Vi vil øke produksjonen så raskt vi klarer, men vi klarer ikke å levere til alle som ønsker det hverken i år eller neste år. Jo flere roboter vi har ute i felten, jo flere referanser får vi. Det er stor rift om produktet, og det er i all hovedsak opp til oss hvor fort vi kan bygge opp produksjons- og driftskapasitet, sier From.

Tjenesterobot: Saga Robotics selger ikke robotene sine, men kunden har roboten på sitt gårdsbruk gjennom sesongen og betaler pr. hektar, mål, kilo eller timer brukt. – Vi driver med farming as a service. Det vil si vi eier roboten, og så tilbyr vi en tjeneste – som å behandle sopp med UV-lys, sier gründeren. Foto: Kristoffer Skarsgård/Saga Robotics

Robotteknologien han har vært med på å utvikle kan konfigureres for de fleste landbruksmiljøer, som åpne marker, tunneler, frukthager og drivhus, samt reduserer jordkompresjon med sitt lette design.

– Vi har sannsynligvis allerede kjørt like mange tusen kilometer med selvkjøring i år som vi gjorde i hele fjor, og intelligensen og maskinlæringen er vår store styrke. Roboten forstår omgivelsene og kan kjøre time etter time – tusenvis av kilometer – ute i relativt kompliserte omgivelser, sier From, som selv har bakgrunn fra teknisk kybernetikk fra NTNU med doktorgrad i modellering og styring av roboter.

Saga Robotics AS

Saga Robotics har utviklet en robot som bruker avanserte algoritmer til å navigere i utfordrende terreng og forhold som finnes i jordbruket. Den første Thorvald-roboten ble bygget i Norge i 2016, og det er nå mer enn 40 roboter i drift fordelt på fem forskjellige land. Saga Robotics utvikler også verktøy for jordbærplukking, luking og avlingsprediksjon i samarbeid med NMBU, University of Lincoln, Cornell University og University of Florida.

Som professor ved NMBU har han de siste årene ledet robotgruppen ved instituttet som utviklet “Thorvald”, og som i hovedsak forsker på presisjonslandbruk, avanserte systemer for kartlegging av planter og avling samt robotiserte løsninger for en mer effektiv matproduksjon.

Hentet 100 millioner kroner i fjor

Det er global etterspørsel etter roboten “ThorvaldM, og det norske investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringer var en av flere investorer som var med i fjorårets finansieringsrunde på totalt 100 millioner.

Vi synes matbransjen og jordbruk er et enormt spennende område for å få til klimagassreduksjon, og vi har systematisk lett etter investeringer i det segmentet. I tilfellet med Saga Robotics krysset det av alle våre kriterier.
Siri Kalvig, adm. dir. i Nysnø Klimainvesteringer

– Vi synes matbransjen og jordbruk er et enormt spennende område for å få til klimagassreduksjon, og vi har systematisk lett etter investeringer i det segmentet. I tilfellet med Saga Robotics krysset det av alle våre kriterier. Det er en unik teknologi, og et stort marked med mulighet for god avkastning, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø, som har et uttalt mål om å investere i selskaper som “løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte”.

Investor: Siri Kalvig, adm. dir. i det statseide investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringer, sier Saga Robotics tikket alle kriteriene for hvilke selskaper de skal gå inn i. Foto: Nysnø Klimainvesteringer

Nysnø eies av staten, og eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Nysnø gjør kun investeringer hvor vi regner med å få god avkastning. Vi er en statlig investor som er drevet kommersielt. Vi er satt opp slik at vi skal samarbeide med andre, solide medinvestorer, sier Kalvig.

I fjor sommer ledet Nysnø finansieringsrunden som skulle sikre videre vekst i Saga Robotics sammen med ADM Capital Management og den nederlandske landbruksbanken Rabo Frontier Ventures. Runden inkluderte også Propagator Ventures og Jakob Hatteland Holding, med flere.

– Vi jobber gjerne med internasjonale investorer som har muskler til å få teknologien ut i verden. Atle Eide har gått inn som styreleder i Saga Robotics. Han har svært relevant bakgrunn fra blant annet Hitecvision og Kverneland. Det betyr at vi nå har et stjernelag med ham og Pål Johan From i spissen, og med et godt investorlag, ligger alt til rette for suksess. Og ny teknologi er Norge helt avhengig av, sier hun.

Skal gjøre alt: Roboten Thorvald skal på sikt kunne gjøre alle oppgaver som kreves ute i felten, inkludert for eksempel jordbærplukking. – Jo flere oppgaver vi kan utføre, jo høyere inntjening får vi pr. robot, sier Saga Robotics-gründer Pål Johan From. Foto: Kristoffer Skarsgård/Saga Robotics

Jordbruk som en tjeneste

Den foreløpig helt unike roboten er autonom og opererer alene. Men Saga Robotics installerer den for kunden, og overvåker “Thorvald” fra sitt kontrollsenter.

– Vi selger ikke roboter, men kunden har roboten på sitt gårdsbruk gjennom sesongen og betaler pr. hektar, mål, kilo eller timer brukt. Vi driver med farming as a service. Det vil si at vi eier roboten, og så tilbyr vi en tjeneste – som å behandle sopp med UV-lys. Vi jobber for å gjøre flere oppgaver ute i landbruket også. Jo flere oppgaver vi kan utføre, jo høyere inntjening får vi pr. robot. Vi jobber for å tjene inn kostnaden på produksjon av roboten i løpet av en sesong, sier From.

De siste årene har selskapet han står bak mottatt en rekke tilskudd fra Innovasjon Norge.

– Når regner dere med å gå i pluss?

– Vi har roboter i kommersiell drift som vi har inntjening på. Når vi går med overskudd avhenger av hvor fort vi skal vokse. Jo bedre det går, desto lengre tid kan det ta før overskuddet kommer siden det vil fordre raskere vekst i antall roboter, og en kostbar ekspansjon i nye markeder. Når vi kan legge på flere tjenester på roboten, vil overskuddet komme mye raskere. Vi jobber aktivt med dette nå, sier From.

Markedet er nærmest uendelig. Landbruk er den industrien som ansetter flest folk i verden. Og vi har en robust baseteknologi og businessmodell som fungerer, og som gjør at vi kan legge på flere verktøy og tjenester på toppen.
Pål Johan From, gründer og daglig leder i Saga Robotics

Målet er nemlig å gjøre “Thorvald” til en komplett leverandør ute i felt, men det tror gründeren vil ta noen år.

– Markedet er nærmest uendelig. Landbruk er den industrien som ansetter flest folk i verden. Og vi har en robust baseteknologi og businessmodell som fungerer, og som gjør at vi kan legge på flere verktøy og tjenester på toppen. Si det er ti oppgaver som skal løses, så har vi nå begynt med én oppgave. Deretter legger vi på en oppgave hvert år, og til slutt er vi en komplett tilbyder av alt som skal gjøres i felten. Slik skal vi jobbe de neste årene.