<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Stein på stein: Med Tor Øivind Fjeld ved rattet har entreprenørbedriften Ø. M. Fjeld utviklet seg til å bli en av distriktets største arbeidsplasser. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Står bergstøtt

– “Bruk ikke krona før du har tjent den”, sa alltid min far. Nøysomhet har tatt oss langt, og jeg er sikker på at det kommer til å ta oss enda lenger, sier annengenerasjonseier Tor Øivind Fjeld.

Det startet med en ung ingeniør som ikke ville jobbe for tyskerne. Drøye 75 år senere er navnet hans knyttet til et av Østlandets ledende entreprenørselskaper. Ø.M. Fjeld sysselsetter i dag rundt 500 ansatte. Konsernet består av en entreprenørbedrift med en årlig omsetning på nærmere fire milliarder kroner, samt et eiendomsutviklingsselskap som siden 2013 har bygget ut ca. 750 boliger, har 250 boliger under utbygging og ytterligere 1.500 under planlegging. Dette, i kombinasjon med betydelige eierandeler i både AF Gruppen   og KB Gruppen, gjør at annengenerasjonseier Tor Øivind Fjeld kan notere seg en formue på hele 5,3 milliarder kroner.

– Det siste året har vært turbulent for mange, men vi har klart oss godt. Og jeg har stor tro på bransjen fremover. Det er alltid noe som må saneres, rehabiliteres og fornyes. De som har vært igjennom 1990-årene slik som jeg, vet at etter torden kommer det alltid godt vær, sier han.

Svarte natta

Som murmester og nyutdannet ingeniør var gründer Øivind Martin Fjeld svært ettertraktet som arbeidskraft hos okkupasjonsmakten mot slutten av krigen. Redningen ble et oppdrag like utenfor Kongsvinger. Turbinrøret til kraftstasjonen på Glomdal Kraftlag var i en elendig forfatning og måtte moderniseres. Broren, som var bestyrer ved el-verket, ordnet ham jobb.

– Far var fra Tønsberg. At han endte opp her var altså tilfeldig. Planen var aldri å bli, men slik ble det. Den ene jobben tok den andre, og bedriften vokste etter hvert jevnt og trutt, sier andre generasjon Fjeld.

Han kom inn i selskapet på verst tenkelige tidspunkt – under bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet.

– Det var svarte natta. Og noen tøffe år. Ikke bare for oss, men for hele Norge. Heldigvis hadde vi vært forsiktige. Vi hadde penger, og klarte å stå det av.

Eventyret Ø.M. Fjeld startet i det små, også økonomisk. Øivind Martin Fjeld ble i alle sammenhenger beskrevet som både sparsom og arbeidsom. Dette var egenskaper han lærte videre til sin sønn.

Jeg gikk den harde skole.
Tor Øivind Fjeld

– “Bruk ikke krona før du har tjent den”, sa alltid min far. Nøysomhet har tatt oss langt, og jeg er sikker på at det kommer til å ta oss enda lenger.

Ut av hiet

Hovedvirksomheten til Ø.M. Fjeld er i dag entreprenøroppdrag mot byggmarkedet, med både offentlige og private oppdragsgivere. I tillegg utvikler selskapet en rekke større boligprosjekter i egenregi. Få, om noen, har hatt så stor betydning for utviklingen av Kongsvinger som den lokale familiebedriften, men selskapet er i dag også etablert med regionkontorer og datterselskaper i en rekke byer over hele Østlandet. Det er i stor grad Tor Øivind Fjelds fortjeneste. Med ham utviklet nemlig konsernet seg til å bli en av distriktets største arbeidsplasser, og det var også andre generasjon som sørget for å føre virksomheten utenfor det tradisjonelle hjemmemarkedet på Kongsvinger.

– Jeg gikk den harde skole. De turbulente 1990-årene lærte meg at vi måtte ut av hiet i hjemkommunen. Hadde vi fortsatt å leve av bare Kongsvinger, ville vi vært en liten håndverksbedrift i dag. Jeg gjorde et valg om å å ekspandere. Og det tror jeg var et fornuftig valg.

Den senere tid har også tredje generasjon tatt del i familiekonsernet. Sønnen, med samme navn som sin far, leder i dag to av datterselskapene i familieselskapet, mens konsernlederrollen i entreprenørvirksomheten er overlatt til Kjell Bjarte Kvinge. Senior er imidlertid fremdeles sterkt engasjert i driften som styreleder, og har klare visjoner for fremtiden.

– Ambisjonen vår er å vokse videre, spesielt i den attraktive randsonen av Oslo. I tillegg skal vi fortsette å være en foretrukken samarbeidspartner der vi allerede er. Dette er en tøff bransje med små marginer. Da er det viktig å være robust.

– Og det er dere?

– Ja, det vil jeg si. Vi tåler en støyt eller to. Det har vi allerede bevist.

Reportasjer
Næringsliv