<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Investerer milliarder i fremtidens energiteknologi

Equinor vender blikket utover for å finne nye løsninger for fremtiden. Som et ledd i energiomstillingen har selskapet blant annet gått inn på eiersiden i over 40 oppstartsbedrifter.

Ny teknologi: Commonwealth Fusion Systems er blant oppstartsbedriftene som har fått Equinor på eiersiden. Selskapet jobber med å utvikle fusjonsenergiløsninger til kommersiell bruk. Foto: Sarah McDonnell/Commonwealth Fusion Systems
Næringsliv

Uavhengig av et forestående regjeringsskifte vil neppe de norske oljekranene bli stengt med det første. Men i takt med økende samfunnsmessig og politisk påtrykk for å nå målene i Parisavtalen er det tegn som tyder på at den globale energimiksen vil kunne bli langt mindre fossil i en ikke altfor fjern fremtid. 

Det norsk energiselskapet Equinor   har tatt konsekvensen av dette og begynt arbeidet med å skaffe seg innsikt i morgendagens energiteknologi. Rundt tre og et halvt år etter at selskapet strøk oljen fra navnet sitt, har det kjøpt seg opp i flere titalls selskaper og prosjekter som jobber med banebrytende løsninger innen alt fra automatisering og kunstig intelligens, til batterier, utslippsrensing og atomkraft.

Arbeidet ledes av Lisa Rebora, leder for enheten Emerging & Future Business i Equinor. Hun har geovitenskapelig bakgrunn og 25 års industrierfaring som strekker seg fra olje og gass til teknologiutvikling, digitalisering og bærekraft.

– Etableringen av enheten understreker våre ambisjoner i energiomstillingen. For å lykkes med disse må vi fokusere på å akselerere den teknologiske utviklingen og bygge ny virksomhet utenfor vårt kjerneområde. Både i Equinor og samfunnet føler vi på en “sense of urgency” når det gjelder hvordan vi skal skape nye verdier i industrien og samtidig streve mot karbonnøytrale økonomier, sier Rebora til Kapital.

Etableringen av enheten understreker våre ambisjoner i energiomstillingen. For å lykkes med disse må vi fokusere på å akselerere den teknologiske utviklingen og bygge ny virksomhet utenfor vårt kjerneområde.
Lisa Rebora, leder for Emerging & Future Business i Equinor
Satser grønt: Equinor, her ved konsernsjef Anders Opedal, investerer i ny energiteknologi. Målet er å lære mer om dette, både for å forbedre den nåværende virksomheten og potensielt kunne utvide innenfor nye områder i fremtiden. Foto: Stian Lysberg Solum

Milliardinvesteringer

Området Rebora leder består av flere underenheter. Oppstartsinvesteringene gjøres gjennom Equinor Ventures, som også er involvert i endel enkeltprosjekter og deltagende i flere fond og akseleratorer som skal hjelpe unge bedrifter med å realisere sine ideer. 

– Det er vitalt for oss å jobbe med oppstartsselskaper for å finne frem til, og få innsikt i, de mest disruptive og transformative teknologiene og forretningsmodellene. Vårt mandat er å investere 750 millioner dollar over en femårsperiode. Vi ser etter de mest lovende og potensielt “game changing” energiteknologiene og selskapene der ute, sier Equinor-lederen, som etter dagens vekslingskurs har nærmere 6,5 milliarder å brenne av, målt i norske kroner.

Vårt mandat er å investere 750 millioner dollar over en femårsperiode. Vi ser etter de mest lovende og potensielt ‘game changing’ energiteknologiene og selskapene der ute.
Lisa Rebora, leder for Emerging & Future Business i Equinor

Spesielt to av Equinors porteføljeselskaper har fått oppmerksomhet den siste tiden. Det ene er Kobold Metals, som Kapital skrev om tidligere i høst. Her er det norske konsernet på eiersiden sammen med et kobbel av kjente investorer, som blant andre Bill Gates, Jeff Bezos og Jack Ma. Dette selskapet benytter seg av ny teknologi for å lete frem sjeldne elbilmetaller. Et prosjekt på Grønland er underveis, og nylig ble det også lansert en allianse med gruvegiganten BHP for leting etter nikkel og kobber i Vest-Australia.

– For å ta Kobold som et eksempel bruker de stordata og kunstig intelligens for å lete frem høyverdige mineraler globalt. Her er det paralleller til kompetansen som finnes i Equinor, men vi har også mye å lære om verdikjeden innen batterilagring, noe som er absolutt fundamentalt i energiomstillingen, sier Rebora.

Dype lommer: Lisa Rebora leder Equinors arbeid med fremvoksende og fremtidige virksomhetsområder. Hennes enhet skal investere 750 millioner dollar over en femårsperiode. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Fusjonsenergi

Et annet eksempel, som nylig ble omtalt av E24, er Commonwealth Fusion Systems (CFS). Også her er Bill Gates-fondet Breakthrough Energy Ventures medinvestor, sammen med Equinor. Selskapet annonserte for kort tid siden en vellykket test av en viktig komponent i det som skal bli en fusjonsenergiløsning til kommersiell bruk.

– Commonwealth Fusion har fått mye oppmerksomhet i pressen i år. Det er en investering som har hatt ganske betydelig bevegelse, i form av en ny teknologitest. Selskapets kraftige, superledende høytemperaturmagnet er instrumental for fusjonsenergi, og det er tatt et langt skritt i riktig retning mot visjonen, som er å kunne tilby kommersiell fusjonsenergi i markedet i 2030, dersom ting går etter planen, sier Rebora.

CFS er en avlegger fra anerkjente Massachusetts Institute of Technology, og testen ble gjennomført ved MITs senter for plasmaforskning og fusjon. Potensielt kan den føre til revolusjonerende fremskritt.

– Verden trenger en fundamentalt ny teknologi som kan støtte opp under arbeidet med å avkarbonisere innenfor en tidslinje som migrerer klimaendringene. Testen av vår magnet viser at vi har den teknologien, og at vi er på vei mot å produsere ren, ubegrenset energi til hele verden, sier CFS-sjef Bob Mumgaard i en uttalelse.

Testen av vår magnet viser at vi har den teknologien, og at vi er på vei mot å produsere ren, ubegrenset energi til hele verden.
Bob Mumgaard, Commonwealth Fusion Systems

Industriell kompetanse

Gjennom investeringer som dette håper Equinor å kunne lære av teknologiselskapene, med mål om å forbedre dagens virksomhet og utvide den innenfor nye områder. I tillegg kan de vise seg å være lønnsomme på sikt – blant investeringskriteriene som legges til grunn er mulighetene for attraktiv avkastning og åpning for å kunne selge seg ned.

– Disse oppstartsselskapene er tidlige virksomheter med vekstpotensial, hvor vi kan få strategisk innsikt og trekke på våre respektive styrker. Enkelte av virksomhetene vil være mindre suksessfulle, men vi håper at noen vil vokse til å bli virkelig betydningsfulle selskaper over tid, sier Rebora.

Hun mener Equinor, som eier, kan bidra med sin industrielle kompetanse.

– Vi bringer mye til partnerskapene med våre styringsrutiner, og er definitivt en attraktiv partner, sier hun.

Fra kunstig intelligens til solcelleteknologi

Her er et knippe eksempler som viser bredden i oppstartsselskapene Equinor har investert i:

  • Beyonder: Utvikler batteriløsninger basert på sagflis
  • Chargepoint: Nettverk for lading av elektriske kjøretøy
  • Data Gumbo: Plattform for smartkontrakter basert på blokkjedeteknologi
  • eSmart Systems: Programvare basert på kunstig intelligens for planlegging, inspeksjon, vedlikehold av kraftlinjer
  • Medfield Diagnostics: Diagnoseverktøy for å oppdage og forebygge hjerneskader og slag
  • Natron Energy: Batterier basert på sodium-ion-teknologi
  • Numascale: Løsning for behandling av stordata
  • Oxford PV: Ny type solcellepaneler basert på mineralet perovskitt
  • Polytech: Forbedret teknologi for vindturbinblader
  • Scout: Dronebasert inspeksjonssystem til industrien.
Equinor Ventures/selskapenes nettsider

Utenfor kjernemandatet

For Future Business, en av de andre underenhetene Rebora leder, er oppgaven å lete utenfor konsernets kjernemandat for å finne nye virksomhetsområder og inntektsstrømmer for Equinor. 

– Dette er en del av arbeidet med å diversifisere og avkarbonisere vår portefølje. Her er mulighetsrommet meget vidt, men vi fokuserer på områder der vi tror at Equinor kan utgjøre en forskjell ved å trekke veksler på våre styrker. Dette kan for eksempel være innen CO2-håndtering, der man må balansere karbonbudsjettet mot netto null. Her kan vi vokse – karbonfangst og -lagring er et veldig viktig område der vi har masse løsninger, og som vi ser på hvordan vi kan skalere og bygge opp ytterligere, sier Rebora.

Et annet eksempel er energilagring, som er relevant for hele fornybarkjeden. Det kan være i form av hydrogen, som er stort i porteføljen, men også batterier.

– Her har vi et felles initiativ sammen med Hydro og Panasonic, tunge industrielle aktører som bringer komplementære styrker til bordet for å kunne lage en bærekraftig og konkurransedyktig batterivirksomhet i Europa. Dette er fortsatt tidlig, men det beveger seg fort.

Her har vi et felles initiativ sammen med Hydro og Panasonic, tunge industrielle aktører som bringer komplementære styrker til bordet for å kunne lage en bærekraftig og konkurransedyktig batterivirksomhet i Europa.
Lisa Rebora, leder for Emerging & Future Business i Equinor
Digital gruvedrift: Kobold Metals benytter seg av kunstig intelligens og stordata for å finne sjeldne metaller som trengs til det grønne skiftet. Foto: Kobold Metals

I tillegg trekker Rebora frem nye løsninger i det digitale universet.

– Vi lærer mye om selskaper som kan akselerere digital teknologi og forme hvordan teknologien utvikler seg. Blokkjede er et eksempel på teknologi som vi prøver å implementere noe av som investor.

– Må ha risiko

– Hvordan går dere frem for å finne ny teknologi og nye bedrifter?

– Vi har team som jobber frem og tilbake med forskjellige teknologiske løsninger, prøver å finne ut hva som er den teknologiske risikoen og markedsrisikoen og hvordan man kan skalere og kommersialisere mulighetene. Det er høyt tempo på området, og vi har egne grupper dedikert til speiding. Selskaper kommer til oss, vi deltar i pitche-runder og holder et øye med hva som skjer i markedet, sier Rebora.

Kriteriene Equinor jobber etter er at investeringskandidatene må ha et konkurransefortrinn, en skalerbar forretningsmodell, markedspotensial, et sterkt team og kunne bidra til vekst for Equinor, enten gjennom nåværende eller nye forretningssegmenter.

– Vi kan ikke gjøre alt, vi må fokusere vår energi og ressurser på de vi tror har størst sjanse til å levere noe transformativt. Men i oppstartsuniverset må du samtidig ha risiko i porteføljen. Noen vil skuffe, mens noen vinnere vil materialisere seg. Jeg tror ikke vi burde plassere våre veddemål for smalt, selv skuffelser kan være verdifulle for oss. Vi bruker mye tid på å få innsikt i og samarbeide med selskapene i porteføljen, og lærer sammen med dem, sier fremtidssjefen.

– Hvordan kan denne virksomheten påvirke Equinor-konsernet i en mer bærekraftig fremtid?

– Jeg tror det er en dyp forståelse av at en risikoportefølje med nye muligheter og ny energi både er verdifullt for vår strategiske innsikt, men også kan skaleres når vi skal bygge fremtidens virksomhet og gjøre at vi potensielt kan diversifisere inn i noen av de nye områdene. At vi investerer mer og mer i fremvoksende og nye verdikjeder kan komplementere vår eksisterende virksomhet, bidra til å avkarbonisere virksomheten og forbedre effektiviteten, så det er sterk støtte og interesse for det vi gjør i oppstartsuniverset.