<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Skylder på Vectura: I romjulen satt Vinmonopolet opp skilt i mange av sine butikker rundt om i landet, hvor de skyldte på Vectura.  Foto: Svein Lindin

– Holder Vinmonopolet og importører for narr

Direktøren for kategori og innkjøp i Vinmonopolet trodde knapt sine egne øyne da deres største leverandør, Vectura, slettet bestillinger på 325.000 liter i romjulen. Vinmonopolet medgir at de er maktesløse overfor leverandøren, som eies av den nye alkoholgiganten Anora Group. 

“2021 er med dette nok et år for historiebøkene, salget er Vinmonopolets største noensinne,” konstaterte kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet da 2021 var overstått. 

Ifølge Vinmonopolets tall solgte de totalt 118,4 millioner liter i 2021, en vekst på 2,9 millioner liter fra 2020. Det er over to prosents vekst fra forrige rekordår, 2020. Bakteppet for dette svimlende salget er selvfølgelig den pågående coronapandemien. Perioder med stengte grenser, og dermed også stengte taxfree-butikker, samt serveringsstopp, har for alvor fått frem monopolet i Vinmonopolet. 

Nå har jeg jobbet i Vinmonopolet i snaut åtte år, og jeg har aldri sett maken. Dette er all-time low fra en distributør.
Geir Mosether, direktør Vinmonopolet

Men det er ikke alt denne perioden har fått frem. Mens salget har eksplodert, har det i kulissene pågått en maktkamp mellom Vinmonopolet og dets største leverandør Vectura. Kapital har skrevet flere artikler om hvordan Vectura siden mars 2020 har kansellert mangfoldige tusen ordre fra polets bestillingsutvalg, til tross for at flaskene har vært tilgjengelige på deres lager. 

“All time low” 

Vectura, som var heleid av Arcus, og nå er heleid av den nye alkoholkjempen Anora Group, betjener distribusjonen til alle merkevarene som tilhørte Arcus, samt varene til en rekke mindre importører. Årlig leverer Vectura mellom 50 og 53 prosent av alle varene som blir bestilt av Vinmonopolet.

Forbløffet: Direktør for kategori og innkjøp i Vinmonopolet, Geir Mosether, har aldri før opplevd noen som har levert så dårlig som Vectura har under pandemien. Foto: Vinmonopolet

I Norge er det i hovedsak tre distributører som leverer 99 prosent av alle varene til Vinmonopolet. Det er Skanlog, Cuveco og Vectura. Av dem er Vectura desidert størst. 

Siden pandemien startet i mars 2020 har forholdet mellom Vectura og Vinmonopolet stadig blitt verre, og årsaken er at Vectura har hatt store problemer med sitt helautomatiserte lageranlegg på Gjelleråsen utenfor Oslo. Anlegget, som i sin tid hadde en prislapp på 1,2 milliarder kroner, har ikke maktet å ta unna det økende volumet som har kommet under pandemien. Resultatet er at de har nullet ordre på mindre leveranser, såkalt flaskeplukk, noe som i begynnelsen rammet polets bestillingsutvalg, men som etter hvert har rammet alle polets utvalg, også basisutvalget, som er varene du finner fysisk i butikkene.

Stadig oftere opplever nå polets kunder utsolgtskilt i butikkene. 

I løpet av 2020 ble det slettet ordrer på vinflasker for nesten 100 millioner kroner. I 2021 har det bare blitt verre, og mot slutten av året brøt Vectura alle rekorder i negativ forstand. Ifølge ny statistikk fra Vinmonopolet slo Vectura en historisk rekord i sine systemer, da de kunne skilte med en leveringspresisjon på under 30 prosent. 

Til sammenligning ligger Skanlog og  Cuveco jevnt på mellom 80 og 90 prosent. 

– Nå har jeg jobbet i Vinmonopolet i snaut åtte år, og jeg har mange års erfaring fra lignende jobber, og jeg har aldri sett maken. Dette er all-time low fra en distributør. I alle andre bransjer hadde ikke dette gått, sier direktør for kategori og innkjøp i Vinmonopolet, Geir Mosether.

Når snart bunnen: Vinmonopolets nyeste statistikk over leveringspresisjonen til sine tre største leverandører viser at Vectura stadig bryter nye rekorder i negativ forstand. Grafikk: Vinmonopolet
Går utover kunden: Mosether har opplyst til Kapital at de stadig har problematiske møter med kunder som har bestilt vin, men som ikke får det de har bestilt. Grafikk: Vinmonopolet

Konstant på etterskudd

Mosether forteller at Vectura så å si hele høsten konstant har vært to til tre dager på etterskudd med leveranser. I desember fikk kunder over hele landet oftere og oftere oppleve utsolgtskilt på polets hyller. Etter hvert gikk det så langt at skiltene poengterte at deres største leverandør hadde leveringsutfordringer.

– Har dere prøvd å få til en løsning med Vectura?

– Det som skjer, er at systemet deres er totalt overbelastet, men likevel kjører de på 110 prosent hele tiden. Dette handler om det høye volumet under pandemien, og når du ikke har en skalerbar logistikk, skjer det som har skjedd. Jeg har tatt opp med dem gjentatte ganger at det må på plass noen strukturelle endringer.

– Det som skjer, er at systemet deres er totalt overbelastet, men likevel kjører de på 110 prosent hele tiden.
Geir Mosether

Ifølge Mosether taler han for døve ører.

– Ingenting skjer.

Det som derimot har skjedd, var at i romjulen tok Vectura striden et steg lenger. 

Nektet å ta bestillinger

I romjulen omtalte kapital.no at Vectura hadde slettet bestillinger fra Vinmonopolet som var lagt inn etter julaften. Ifølge Vectura dreier dette seg om bestillinger på 325.000 liter. Vinmonopolet mener det er et forsiktig anslag, og har opplyst til Kapital at slettingen i romjulen førte til at om lag 50 prosent av polets assortiment ikke begynte å få påfyll før etter 1. januar.

Slettingen rammet 246 butikker, opplyser Vinmonopolet.

Bakgrunnen for slettingen er den varslede avgiftsøkningen som trådte i kraft 1. januar. Vectura mener at varene som Vinmonopolet har bestilt i romjulen er varer som skal selges først på nyåret, mens de må betale avgiftene som er gjeldende på faktureringstidspunktet. Direktør Ødelien i Vectura gav følgende begrunnelse da Kapital første gang omtalte saken i romjulen:

– Vectura håndterer avgiftene for alle våre importører. Det blir en kostnad på opp mot en million kroner for oss, mens Vinmonopolet tar nye priser for varene fra 1. januar. Vectura mener at de avgiftene som gjelder ved levering og fakturering er avgifter Vinmonopolet må betale.

Trøbbel i milliardanlegg: Vecturas leveringsproblemer er knyttet til manglende kapasitet i deres helautomatiserte milliardanlegg på Gjelleråsen utenfor Oslo. Foto: Iván Kverme

– Vinmonopolet spekulerer 

Isteden for å levere på de nye bestillingene leverte de varer som de hadde i backlog (red.anm. etterslep). Ødelien påpekte også overfor Kapital at han mente Vinmonopolet nærmest spekulerer i å bestille opp mye varer rett før en varslet avgiftsøkning.

– I fjor hvor avgiftene gikk ned, og sånn sett kunne være i Vinmonopolets disfavør, da bestilte de bare 1.700 liter rett før nyttår. Det er ingenting. I år bestiller de 325.000 liter.

Dette er en påstand Mosether stiller seg totalt uforstående til. 

– Vinmonopolet har aldri, og kommer aldri, til å spekulere i den typen “kremmerskap”. Det er riktig at vi skal drive forsvarlig, men vi er 100 prosent eid av staten, og den slags er ikke innenfor vår rolle.

Han har en annen forklaring på hva som skjedde året i forveien.

– I fjor laget vi en pinlig nøye transportplan som skulle ta høyde for å unngå denne avgiftsproblematikken. Det samme gjorde vi i år, men da Vectura gikk inn i romjulen med to til tre dagers forsinkelser, røk den planen raskt. Med tanke på volumene vi snakker om, synes jeg det er ganske spesielt at de sletter bestillinger for å spare én million kroner.

Vil ikke straffe tredjeparter

Grepet med å nekte å levere varer gjaldt til og med bestillinger fra kunder som allerede hadde betalt for varene sine på nett. Ødelien påpekte at dette er noe Vinmonopolet må fikse selv.

– De må registreres på nytt. Det er opp til Vinmonopolet hvordan de vil håndtere dette.

På spørsmål til Vinmonopolet om hva de skal gjøre med dette, svarer Mosether oppgitt at de bare må bestille opp på nytt. De har ingen sanksjonsmuligheter overfor Vectura, siden kontrakten er med grossistene, altså alle importørene. Det er de som er forpliktet til å levere presist, og om de ikke overholder kontrakten, kan de miste avtalen med Vinmonopolet. 

– Vi diskuterer dette mye internt, men problemet er at vi ikke kan straffe dem for dette. Det er ikke hos dem problemet ligger, og de blir da en uskyldig tredjepart. Det vil vi ikke gjøre.

Ødelien på sin side mener at all kritikk mot Vectura for etterslep på bestillinger og sletting av ordre er ubegrunnet. Han har sagt følgende til Kapital:

– Vinmonopolet kan ikke få et et all time-år uten at Vectura leverer varer. Vi leverer halvparten. Vi beklager forsinkelser og irritasjon hos kunder, men stort sett får kundene varene sine.

Vinmonopolet kan ikke få et et all time-år uten at Vectura leverer varer. Vi leverer halvparten. Vi beklager forsinkelser og irritasjon hos kunder, men stort sett får kundene varene sine.
Roar Ødelien, adm. dir. Vectura

Ødeliens påstanden er altså at hvis Vectura ikke leverer, kan ikke Vinmonopolet ha det tilbudet som de har. Det er markedsmakt som ser ut til å kunne utfordre et statlig monopol, og grunnet en fusjon i fjor kan denne makten øke fremover.

– Trenger Vectura: Administrerende direktør i Vectura, Roar Ødelien, er overfor Kapital klar på at Vinmonopolet trenger Vectura for å opprettholde det store salget. Foto: Vectura

Ny gigant i 2021

2021 ble ikke bare et rekordår for Vinmonopolet, det ble også året hvor en ny kjempe i bransjen ble introdusert. Norges desidert største importør, produsent, eksportør og distributør av vin og brennevin, Arcus, fusjonerte i september med sin tilsvarende motpart i Finland, Altia. Sammen er de blitt til storkonsernet Anora Group, som altså eier Vectura. 

Myndighetene i begge land var skeptiske i forkant av fusjonen, og Konkurransetilsynet i Norge mente at fusjonen kunne svekke konkurransen i markeder for salg av brennevin til Vinmonopolet. Løsningen ble at både Arcus og Altia måtte selge unna flere av sine mindre kjente merkevarer.  For Arcus’ del dreide det seg om tre brennevinsmerker, deriblant Akevitt Spesial. Etter salget av merkevarene ble “ekteskapet” godkjent av Konkurransetilsynet. 

Aktører i bransjen gikk derimot hardt ut og stilte seg kritiske til hvilken rolle det nye storkonsernet ville få, og de mente at merkevarene som selskapene kvittet seg med var ukjente og ubetydelige. Storeier i Det Norske Brenneri, milliardær og investor Kjetil Holta, fryktet før fusjonen at Anora Group ville bli dominerende og på grensen til å ha monopol i mange kategorier. Etter fusjonen er han fremdeles av den oppfatningen. 

– De ble tvunget til å selge noe, men vår vurdering er at de er veldig dominerende innenfor flere kategorier. Kanskje ikke alle disse kategoriene ble tilstrekkelig hensyntatt av Konkurransetilsynet. 

De ble tvunget til å selge noe, men vår vurdering er at de er veldig dominerende innenfor flere kategorier.
Kjetil Holta, investor

En slik kategori er distribusjon. Altia, som kanskje er mest kjent for Koskenkorva, har hatt mange av sine varer inne på Vinmonopolet. Før fusjonen ble disse varene distribuert av Skanlog, og foreløpig er de fremdeles der. 

Byttet: Hovedeier i Det Norske Brenneri, Kjetil Holta, forteller at de har byttet leverandør, og at de i høst har solgt mer enn de ville gjort om de hadde blitt hos Vectura. Foto: Studio Kim Svensson

– Holder polet for narr

Kapital er kjent med at mange småimportører er misfornøyde og til dels fortvilte etter snart 18 måneder hvor de har opplevd at bestillinger på produktene deres har blitt slettet. Mange tør derimot ikke å gjøre noe med det. Andre aktører, med litt mer finansielle muskler, har tatt grep. 

– Vi har opplevd leveringsproblemene i Vectura, og vi byttet til Skanlog i oktober. Vi har nok solgt mer i høst enn vi ville gjort om vi hadde blitt igjen i Vectura. Etter at vi byttet har vi ikke hatt de samme problemene, forteller hovedeier av Det Norske Brenneri, Kjetil Holta. 

Vi har opplevd leveringsproblemene i Vectura, og vi byttet til Skanlog i oktober. Vi har nok solgt mer i høst enn vi ville gjort om vi hadde blitt igjen i Vectura.
Kjetil Holta, hovedeier Det Norske Brenneri

Det Norske Brenneri er ikke alene om å gjøre det grepet. Importøren Autentico skilte lag med Vectura allerede i 2020. Daglig leder Geir Gjerdrum er ikke nådig i sin beskrivelse av situasjonen. 

– Vectura holder Vinmonopolet for narr, og oss importører også. De lever i en alternativ virkelighet, med alternative fakta. Det grunnleggende problemet er at de har en automatisert løsning som er svært sårbar og lite egnet for kundeordre fra Vinmonopolet når det er høy forespørsel. Dette var velkjent også før pandemien, og førte til problemer i høysesongene. Nå, når det er høysesong året rundt, går det overhodet ikke.

Vectura holder Vinmonopolet for narr, og oss importører også. De lever i en alternativ virkelighet, med alternative fakta. 
Geir Gjerdrum, daglig leder Autentico
“Spekulerer”: Geir Gjerdrum i Autentico mener Vectura har spekulert i at pandemien skulle bli et forbigående fenomen, og har unnlatt å gjøre nødvendige grep. Foto: Autentico

Gjerdrum mener det kan virke som om Vectura har spekulert i at pandemien var et forbigående fenomen. 

– De som taper på dette er Vinmonopolet,  importørene og kundene. 

Om den siste utviklingen i romjulen bemerker han: 

– Det er normalt med avgiftsendringer hvert år. Det har ikke avstedkommet et slikt blodbad før.

– Torpederer EU-krav

Gjerdrum viser også til at Vinmonopolets brede tilbud, som gjøres tilgjengelig gjennom blant annet bestillingsutvalget, er viktig for å tilfredsstille EUs krav om markedstilgang for Vinmonopolets kunder. 

– Som den aller største leverandøren til polet har Vectura den siste tiden effektivt torpedert dette.  

På spørsmål om Vectura, og deres eier Anora Group, nå begynner å få så stor innflytelse på Vinmonopolets drift at de kan minne om en monopolist selv, svarer Vinmonopolets Geir Mosether følgende: 

– Jeg vil ikke hevde at situasjonen vi nå står i er en følge av fusjonen. Men det er nå en gang slik at det er tre store distributører på markedet i Norge, og jo større den ene blir, jo mer makt får den. 

Det er nå en gang slik at det er tre store distributører på markedet i Norge, og jo større den ene blir, jo mer makt får den.
Geir Mosether, direktør Vinmonopolet

Selv om merkevarene til det som tidligere var Altia enn så lenge distribueres av Skanlog, ser ikke Mosether det som unaturlig at disse flyttes over til Vectura etter hvert. Da kan porteføljen Vectura forvalter øke til langt mer enn dagens 50 prosent av de samlede polvarene.

– Tilfredsstillende

I Konkurransetilsynets vedtak fra mai i fjor er distribusjonsdelen av Anoras virksomhet viet liten plass. Det konstateres at på tidspunktet vedtaket er fattet er Altias varer hos Skanlog, og det er omtrent det. På direkte spørsmål om i hvilken grad Konkurransetilsynet vurderte leverandørkjeden til Vinmonopolet da de godkjente fusjonen mellom Arcus og Altia, svarer tilsynet følgende i en e-post til Kapital: 

“Som ledd i Konkurransetilsynets vurdering av foretakssammenslutningen mellom Altia Plc. og Arcus ASA vurderte tilsynet en rekke ulike produktmarkeder, herunder også et potensielt distribusjonsmarked. Foretakssammenslutningen ble vurdert dithen at den ikke i betydelig grad ville hindre effektiv konkurranse i et potensielt distribusjonsmarked.”

Tilsynet påpeker at de i sin vurdering tok hensyn til at det nye konsernet etter hvert ville kunne velge en distribusjonsmodell hvor all distribusjon ble samlet i samme selskap.

– Ekstraordinær situasjon

Roar Ødelien svarte utfyllende da Kapital skrev om avgiftskrangelen i romjulen. Han og Anora Group har kommet med en samlet uttalelse i forbindelse med denne saken, hvor de i hovedsak påpeker at situasjonen under pandemien har vært ekstraordinær. De forklarer at Vecturas anlegg er dimensjonert for en normalsituasjon, men at det er lenge siden situasjonen har vært normal. 

– I pandemien har leveransene til Vinmonopolet økt med ca. 50 prosent. Våre ansatte har strukket seg langt. Bruken av overtid har nærmest doblet seg, og det er en tredobling av kostnader for innleid personell. Til tross for denne omfattende innsatsen opplever vi forsinkelser når volumet blir større enn det anlegget er designet for. Dette er vi selvfølgelig ikke fornøyd med, og vi jobber kontinuerlig med å utvide kapasiteten, sier Ødelien i uttalelsen.

De påpeker at de har investert og utvidet kapasiteten flere ganger, samt ansatt flere. Alt for å opprettholde en høy leveransegrad. Den øvrige kritikken som fremkommer i denne saken har de ikke villet kommentere. 

Reportasjer
Næringsliv