<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Slås sammen: Oppkjøpsfondet Norvestor har lagt penger på bordet for The Governance Group, her representert ved partnerne Maria Gjølberg og Joachim Nahem. De skal nå fusjoneres med et svensk og et dansk selskap for å bli en ledende aktør i Norden. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Oppkjøpsfond skal utfordre revisjonsgigantene

ESG-rådgivning har blitt big business, og den kraftige veksten driver frem sammenslåinger i en hittil fragmentert bransje. Norvestor leder an i den gryende konsolideringen i Norden og varsler store investeringer.

– Vi er nå med på et tidlig stadium av konsolidering innen ESG. På rådgivning har større revisjons- og rådgivningsselskaper kjøpt opp mindre aktører de senere årene, og vi ble forsøkt kjøpt opp av en av de fire store allerede tre år tilbake i tid, forteller partner Joachim Nahem i The Governance Group til Kapital.

Nylig ble det kjent at det norske analyse- og rådgivningsfirmaet slås sammen med det svenske programvareselskapet Position Green og det danske konsulentselskapet Velocity Consulting. Disse har til felles at de alle spesialiserer seg på ESG (miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold), og skal nå samles under navnet Position Green Group.

Nahem startet The Governance Group i sin egen stue i 2017, og har sammen med partnerne Maria Gjølberg og Kristian R. Andersen bygget det til å bli et ledende ESG-rådgivningsselskap i Norden – pr. i dag har de mer enn en tredjedel av de 100 største selskapene på Oslo Børs på kundelisten, som består av over 120 navn.

I takt med økt fokus på ESG og bærekraft, ikke minst drevet frem av nye reguleringer, har The Governance Group også hatt sterk økonomisk vekst de siste årene. Omsetningen var i fjor på 34 millioner kroner, en økning på nærmere 70 prosent fra året i forveien, mens driftsresultatet endte på 13,5 millioner.

Flere oppkjøp

Bak fusjonen står oppkjøpsfondet Norvestor. Partner Henning Vold forteller at de for et år siden begynte å kartlegge markedet de nå går inn i, og fant at det var i kraftig vekst, men med mange små fagmiljøer.

– Dette er et veldig nytt marked som er dominert av revisjonsbransjen. De fire store på revisjon er gjerne et naturlig sted å gå for å spørre om hjelp for bedriftene, fordi det foreløpig er et compliance-drevet område. I dag handler mye om å revidere ESG-data – alle ønsker å fremstå som om de bidrar til å redde planeten med sin virksomhet. Man vil da kunne få elementer av grønnvasking i dette, mens vi er opptatt av at det må være seriøst og vitenskapelig fundert, sier han.

Etter hvert ble Norvestors long list på over 200 selskaper redusert til rundt 30, før de altså endte med et norsk, et dansk og et svensk selskap. Både Vold og Nahem opplyser imidlertid at flere kan bli innlemmet etter hvert.

– Ambisjonen er å vokse organisk – gjennom å ansette flere og få flere kunder på programvaren tror vi det er mulig å doble virksomheten i løpet av 2022, og dette understøttes av utviklingen i første kvartal. Men vi regner også med å gjøre flere oppkjøp inn i Position Green-gruppen, sier førstnevnte, og skisserer mulige investeringer i størrelsesorden 700 millioner kroner.

– Rom for spesialist

Som gruppe vil Position Green, i tillegg til å drive konsulent- og rådgivningstjenester, ESG-verifisering og opplæring, kunne tilby effektive systemer for innhenting av klimadata, leverandøroppfølging og andre bærekraftrelaterte forhold. Det svenske programvareselskapet har hatt spesielt sterk vekst de siste årene, omsatte i fjor for 21,5 millioner svenske kroner og bringer med seg mer enn 300 kunder, både i Norden og globalt.

Vold mener de har identifisert et udekket behov.

– Kundene oppfatter det i dag som veldig komplekst å få rådgivning på dette området, og det vil være veldig interessant for dem å kunne jobbe med én partner som har et mer helhetlig tilbud enn det de møter i markedet i dag. Vi tror det er rom for å bygge en ESG-spesialist som bare driver med ESG-relaterte temaer, ikke med revisjon av regnskapstall og annen rådgivning ved siden av, sier han.

Den sammenslåtte enheten skal ledes av Joachim Nahem. Norvestor tar en eierandel på 50 prosent, men de eksisterende partnere skal også være med videre på eiersiden. Kontorer blir i Oslo, København, Stockholm og Malmö.

Konsolideringstrend

Nahem forteller at etterspørselen etter ESG-tjenester har økt raskt etter at Parisavtalen kom på plass i 2016. Det nordiske markedet er estimert til å være på omlag fire milliarder kroner pr. i dag, og er ventet å øke med 20–25 prosent hvert år frem til 2026. Det vil da være på over ti milliarder kroner.

ESG har altså blitt big business, hvilken igjen har utløst en global konsolideringstrend. Internasjonalt har store datatilbydere som MSCI, Refinitiv og Morningstar gjort oppkjøp.  Nahem trekker frem at Semcon nylig kjøpte ESG-rådgivningsfirmaet Goodpoint i Sverige, mens KKR i fjor slukte ERM for 2,8 milliarder dollar.

– Det finnes allerede mange mindre og mellomstore aktører med ESG som spesialfelt, men det er fortsatt de fire store revisjonsfirmaene som er størst i volum. EU åpner imidlertid for at andre enn revisjonshus skal kunne gjennomføre verifisering av bærekraftdata når nye regler for bærekraftrapportering implementeres, og dette vil endre konkurransen dramatisk. Da TGG valgte å etablere gruppen Position Green Group med støtte fra Norvestor, var det for å forene det beste fagmiljøet med den sterkeste ESG-programvareløsningen. Vårt mål er å få inn andre solide aktører i gruppen, og slik sett bidra til videre konsolidering, sier han.

Vold tror det nye porteføljeselskapet har internasjonalt potensial.

– Dette er definitivt en global utfordring. Standardene og de lovmessige driverne er også internasjonale, og mange av verdikjedene som må kartlegges er av global karakter. Samtidig har mange av de nordiske bedriftene Norvestor tidligere har vært sponsor for, utviklet seg til å bli både europeiske og globale. Vår erfaring er at slike service- og programvarebedrifter i Norden ofte har et konkurransefortrinn også internasjonalt, så det er absolutt ambisjonen.

Kapital har de siste årene vært uavhengig mediepartner for lanseringen av The Governance Groups rapport Bærekraft på børs.

Reportasjer
Næringsliv