<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Populær investor: Amatørinvestorer har investert i en kopi av investeringsporteføljen til Jeppe Kirk Bonde for over 600 millioner kroner. Med det følger et ansvar, meddeler investoren.   Foto: eToro

Utfordrer de tradisjonelle bjellesauene

Konseptet social trading, som lar amatørinvestorer kopiere handlene til andre investorer, har blitt et milliardmarked som vokser med voldsom fart. Jeppe Kirk Bonde og Christian Kongsted har i løpet av få år blitt noen av verdens mest kopierte investorer, og det betaler seg godt.

På få år har investeringer gått fra nærmest å være et ikke eksisterende-tema i sosiale medier til å bli et av de mest populære. Nå flokker amatørinvestorer til såkalte “social trading”-nettverk, som er handelsplattformer som kombinerer finansmarkeder med sosiale medie-funksjoner. Brukerne på disse plattformene kan blant annet følge og samhandle med andre, dele ideer og kunnskap, samt se og kopiere handelsaktiviteten til andre investorer.

– Jeg har en av verdens beste jobber. Jeg blir betalt for å investere, lære og informere andre, noe jeg synes er utrolig spennende, sier den danske investoren Christian Kongsted, som har nærmere en million følgere på verdens største social trading-plattform eToro.

Markedet for denne type handelsplattformer har vokst med voldsom fart de siste årene, og det skal ikke stoppe med det første. Markedet for social trading-plattformene vil passere 35 milliarder i 2028, opp fra 21 milliarder i fjor, ifølge en ny rapport fra verdens største markedsundersøkelsesselskap ResearchAndMarkets.

Skape nye bjellesauer

En svært populær funksjon innen social trading er “copy trading”. Denne formen for investering lar amatørinvestorer kopiere handelsaktiviteten til mer erfarne investorer på plattformen med kun ett enkelt klikk. Funksjonen er perfekt for de som ønsker å delta i trading, men ikke har tid til å investere eller lyst til å begynne å lære om finans, ifølge eToro. 

– Copytrading kan være interessant for de mange som er kritiske til ukeporteføljer hos meglerhusene, der du handler på kurser dagen etter, mens med social trading handler du samtidig som den du kopierer. Mange mener også at det er tryggere å følge en person som faktisk investerer enn en som “bare” analyserer aksjer, sier Aksje Norge-sjef Kristin Skaug.

Copytrading kan være interessant for de mange som er kritiske til ukeporteføljer hos meglerhusene, der du handler på kurser dagen etter, mens med social trading handler du samtidig som den du kopierer.
Aksje Norge-sjef Kristin Skaug

Hver gang en investor som er kopiert foretar et kjøp eller salg, vil handlene automatisk kopieres samtidig på trading-kontoene til alle som har kopiert investoren. På denne måten får alle samme inngangspris, noe som skiller seg klart fra tilfellene med de tradisjonelle bjellesauene, hvor saueflokken følger etter og må ta til takke med en dyrere inngangskurs.

– Alle i en kopi-posisjon får den samme prisen, uavhengig av størrelsen på posisjonen, sier regionalsjef i eToro, Shany Hahn Shalom.

Social trading bidrar til å skape nye bjellesauer som utfordrer den tradisjonelle bjellesaurollen, men investeringsformen har også sine fallgruver, mener Kristin Skaug.

– Å følge med på hva andre gjør kan være både interessant og inspirerende, ikke minst lærerikt. Den største utfordringen med å handle etter andre er at du alltid blir hengende etter. Kopiering i sanntid gjør at du får den samme eksponeringen, men du vet ikke nødvendigvis hva den du følger vil investere i på forhånd, påpeker Skaug.

Skeptisk bjellesau: Ingen av de norske bjellesauene hadde kjennskap til konseptet “social trading”. – Dette konseptet høres rart ut, synes investor Øystein Spetalen. Foto: Iván Kverme

To dansker på topp tre

Selv om social trading er relativt nytt for mange, kan fenomenet spores tilbake til 2010. eToro var da den første handelsplattformen som tilbød en form for sosiale funksjoner i appen deres. I dag er eToro den største social trading-plattformen, med over 27 millioner brukere fra mer enn 100 land.

Blant de mest populære investorene på plattformen er danskene Jeppe Kirk Bonde og Christian Kongsted, hvor førstnevnte er eToros aller mest kopierte investor.

Investeringseventyr til Kirk Bonde startet i 2013, da han kjøpte aksjer for første gang. Valget falt da på Facebook. Siden den gang har kursen mangedoblet seg, og investoren sitter fortsatt med sosiale medier-aksjen i porteføljen. Kirk Bonde, som har studert finans, startet å investere på eToro på hobbybasis ved siden av jobben som konsulent. Det viste seg raskt at dansken hadde teft for investeringer. De gode avkastningstallene hans førte til at flere fikk øynene opp for investoren og kopierte porteføljen hans på eToro. Etter hvert utgjorde kommisjonene fra eToro mer enn inntektene fra konsulentjobben, så dansken valgte å satse for fullt på social trading.

Nærmere 25.000 personer har nå kopiert investeringsporteføljen til Kirk Bonde, for en sum som nå utgjør over 600 millioner kroner. Forvaltning av porteføljen kan minne om forvaltningen av et fond, men social trading-“forvalterne” og investorene som har investert i porteføljen deres, har en mye mer direkte dialog enn forvalterne og kundene i vanlige fond.  Kirk Bonde legger stadig ut analyser og anbefalinger til sine 500.000 følgere på handelsplattformen.

Kongsted er den tredje mest kopierte investoren på eToro. Han kjøpte sin første aksje i 2006 i det danske rederiet DS Norden, og det gav blod på tann. Siden august 2020 har investoren, som er utdannet journalist, jobbet med investeringer og social trading gjennom eToro på fulltid. Nå har over 19.000 amatørinvestorer investert i en kopi av investeringsporteføljen hans for rundt 300 millioner kroner. Investoren har også over en million følgere som han deler oppdateringer og analyser med.

Vil hjelpe andre: Det er flere grunner til at Christian Kongsted deler sin handelsaktivitet. – Jeg liker å undervise, og vil gjerne hjelpe andre med å investere, i tillegg blir man betalt hvis man gjør det bra, sier han. Foto: Nina Pihlgaard

Profitabel affære

Det som startet som en investeringshobby, har altså nå blitt til millionbutikk for de danske investorene. Med totalt 45.000 som har kopiert investeringsporteføljene deres har Kongsted og Kirk Bonde kunnet innkassere et tosifret antall millioner fra eToro. Plattformen betaler nemlig ut en kommisjon til investorene som blir kopiert. eToros brukere betaler imidlertid ingenting til investorene de kopierer. Det koster foreløpig heller ingenting å opprette en konto eller kjøpe aksjer via eToro. 

Både Kongsted og Kirk Bonde lever nå hovedsakelig av inntektene fra eToro.

– Hvor mye har du tjent på at andre følger og kopierer deg?

– Millioner, sier Kirk Bonde, som nå er bosatt i Dubai.

– I hvilken valuta?

– Hvilken som helst valuta – den høyeste, sier investoren. 

– Hvorfor tror du så mange har valgt å følge deg?

– Jeg har finansbakgrunn og kan vise til en historisk god avkastning. I tillegg liker jeg å snakke med mennesker og andre investorer, kanskje de liker kommunikasjonsstilen min, sier han.

Jeg har finansbakgrunn og kan vise til en historisk god avkastning. I tillegg liker jeg å snakke med mennesker og andre investorer, kanskje de liker kommunikasjonsstilen min.
Jeppe Kirk Bonde

Både Kongsted og Kirk Bonde har langsiktige investeringsstrategier, noe som har kastet pent av seg. Sistnevnte kan skilte med en avkastningshistorikk på mer enn 30 prosent i snitt hvert år fra 2013 til 2021, viser avkastningstallene til investoren på eToro-profilen hans. 

– Jeg investerer på bakgrunn av fundamentalanalyse og ser blant annet på selskapets strategi, den finansielle strukturen, cashflow, konkurrenter og hvordan de blir påvirket av nye trender. Når jeg kjøper aksjer i et selskap, så er tanken at jeg skal kunne sitte med dem for alltid, sier Kirk Bonde, som blant annet har Nintendo, Amazon, First Solar og Christian Dior i porteføljen.

Begge investorene har stor tro på digitaliseringstrenden og har flere av de samme selskapene i porteføljene, blant annet Google, Microsoft, Apple og Amazon. Investeringene til Kongsted har kastet av seg over 28 prosent i snitt årlig fra 2017 til 2021, men så langt i år har utviklingen vært negativ, viser investorens avkastningstall på eToro. Både Kongsteds og Kirk Bondes portefølje har falt med 12 prosent hittil i år.

Håver inn: Jeppe Kirk Bonde bor nå i Dubai og jobber med investeringer på fulltid. Hovedinntektskilden hans er kommisjonen fra eToro for at andre kopierer investeringene hans; det har han tjent millioner på. Foto: eToro

Tilbyr 3.000 investeringsprodukter

Erfarne og uerfarne investorer på eToro kan velge og vrake mellom 3.000 investeringsprodukter, alt fra aksjer og ETFer til råvarer, krypto og valuta. 24 norske selskaper er å finne på listen over aksjer som tilbys på plattformen, blant annet store selskaper som Eqinor, Yara og Mowi. Og flere norske aksjer skal etter planen komme i løpet av de neste månedene, opplyser eToros regionalsjef til Kapital.

Fra 2020 til 2021 økte antall brukere på handelsplattformen fra 17,5 millioner til 26,9 millioner. Kongsted tror det er flere grunner til at stadig flere ønsker å investere via social trading-plattformer.

– Det er veldig transparent, så alle kan se hva som foregår. Social trading muliggjør også en mye mer direkte dialog mellom de som investerer og copy traderne. Det koster heller ingenting ekstra å kopiere en annen erfaren investor, sier han.  

Luker ut useriøse aktører

De siste årene har stadig flere såkalte finfluencere, eller finans-influencere, dukket opp i sosiale medier med alt fra velmenende og generelle råd til spesifikke kjøpsanbefalinger og store lovnader til andre amatørinvestorer. Det har bydd på flere utfordringer, spesielt knyttet til anonyme finfluencere. Seksjonssjef i Finanstilsynet Thomas Borchgrevink minner om at informasjonen som gis i sosiale medier kan være ufullstendig.

– Det kan ikke utelukkes at sosiale medier benyttes til investeringsbedrageri eller andre former for svindel. Det er derfor viktig at investorene viser varsomhet når de bruker sosiale medier som informasjonskilde, sier seksjonssjefen.

Ikke under norsk tilsyn: eToro er et kypriotisk verdipapirforetak som er under tilsyn av den kypriotiske tilsynsmyndigheten, Cyprus Securities and Exchange Commission. I likhet med andre EØS-verdipapirforetak som har meldt grensekryssende virksomhet til Norge, er eToro ikke under tilsyn av Finanstilsynet. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Sosiale medier er hovedkilden til investeringsideer for unge mellom 18 og 35 år, viser en studie fra nyhetsbyrået CNBC. Det er flott å bli inspirert av andre, men det kan også være problematisk, mener Aksje Norge-sjefen. Hun advarer mot flere farer ved copy trading:

– Du følger en enkelt person som hverken har et konkret mandat eller et definert regelsett. Kanskje velger vedkommende et selskap du mener er uetisk eller øker risikoen betydelig ved å ta noen sjanser? Kostnadsmessig vet du ikke hva vedkommende kommer til å investere i, og lønnsomhetsmessig vet du heller ikke hvor mye den du følger er villig til å se verdipapirene falle i verdi før tap stoppes, sier Skaug.

For å kunne tjene penger ved at andre kopierer dine investeringer på eToro må man igjennom en screening for å se om man kvalifiserer til eToros Popular Investor-program. Programmet gjør det mulig for dyktige investorer å potensielt generere store årlige inntekter ved å bli kopiert av andre kunder på plattformen. For å bli en “popular investor” må man søke og nå visse kriterier som blant annet en god trackrecord når det gjelder investeringer, lav risikoscore og en tilfredsstillende informasjonsflyt til sine kopierere, helst ukentlige innlegg. I tillegg må investorene oppgi navnet sitt, ha et profilbilde av seg selv og en kort biografi på profilen sin. Først etter godkjenning kan investorer få betalt når andre kopierer handlene.  

Skeptisk: Kristin Skaug i Aksje Norge advarer mot farene ved copy trading. Foto: CF-Wesenberg

– Lær å tape

Både Kirk Bonde og Kongsted beskriver seg selv som nysgjerrige mennesker som liker å lære bort til andre. Kongsted er også særdeles glad i spill, og spiller blant annet sjakk på elitenivå og kan titulere seg som fire ganger danmarksmester i Scrabble. Han tror at dette har gitt ham en viktig lærdom som er overførbar til investeringer.

– Jeg har spilt over 10.000 sjakkspill. Opp gjennom årene har jeg tapt mye og lært å håndtere det, noe jeg tror er viktig for man vil også tape i aksjemarkedet, sier han og legger til:

– Opplever man å tape penger får man respekt for finansmarkedene, og det tror jeg er veldig viktig. I 2020 og 2021 kom mange nye amatørinvestorer på banen, og “alt” gikk bra. I år er det flere som opplever tap, sier Kongsted, som selv fikk erfaring med røde tall under finanskrisen i 2008. 

Han får støtte av Kirk Bonde:

– Det er viktig å være mentalt forberedt på at man kan tape. Mister man nattesøvn når en aksje man eier faller i verdi, da er kanskje ikke den type investeringer noe for deg, sier han.

Kirk Bonde har et tips til de som er nysgjerrige på social trading:

– Du kan teste det ut først med fiktive penger på eToro og bli kjent med oppsettet. Hvis man liker det, kan man gå inn med en liten mengde penger før man gradvis satser mer, sier han.

Ingen av de norske bjellesauene som Kapital tok kontakt med i forbindelse med denne artikkelen hadde kjennskap til konseptet social trading.  

– Dette konseptet høres rart ut, synes investor Øystein Stray Spetalen.  

Reportasjer
Næringsliv