<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Argentum er i hardt vær etter knallresultat

Argentum leverte rekordresultater i 2021, hvilket løfter det statlige investeringsselskapet inn på Kapitals liste over landets 500 største bedrifter. Men de sterke tallene kommer med en sur bismak.

Tjener fett på fondssuksess: Et bemerkelsesverdig godt fjorår kom ikke bare Argentum, men også administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn til gode. Høegh-Krohn har siden varslet at han vil fratre sin stilling. Foto: Ilja C. Hendel/Argentum
Næringsliv

Statens verktøy for investeringer i aktive eierfond satt igjen med hele 4,46 milliarder kroner på bunnlinjen etter 2021, mer enn en seksdobling fra året før. Driftsinntektene økte omtrent tilsvarende. Avkastningen på investert kapital var kruttsterke 48 prosent.

– Argentum leverer for 2021 et svært godt resultat med nesten 50 prosent avkastning. Jeg har sittet i styret i Argentum i ti år og vært med på en fantastisk reise, hvor selskapet har vokst betydelig og beveget seg fra en nordisk til en internasjonal aktør, sier styreleder Kjell Martin Grimeland i en uttalelse.

Argentums beste sektorer gjennom fjoråret var teknologi og energi. I forbindelse med resultatfremleggelsen trakk administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn spesielt frem såkalte concentrated deals, som innebærer at aktive eierfond refinansieres og restruktureres med Argentum som en av få investorer, og tegnet et lyst bilde av fremtiden.

Dermed skulle man tro at det meste var fryd og gammen – resultatene i seg selv tilsier at både styre og ledelse kunne vente seg oppmuntrende klask på skuldrene fra eierne. Men pussig nok kan de isteden føre til at en rekke hoder må rulle. 

Incentivordning skaper debatt

Den siste tiden har det nemlig stormet kraftig rundt kapitalforvaltningsselskapet. I slutten av mai, noen uker etter at de oppløftende resultatene ble lagt frem, skrev Bergens Tidende at nevnte Høegh-Krohn har mottatt 135 millioner kroner i godtgjørelse siden han begynte i topplederstillingen i 2006. 

Dette skyldes ikke bare at han har god lønn. Det som er omtalt som en helt spesiell og lukrativ incentivordning, kalt Bradbenken-ordningen, har latt et knippe ledende Argentum-ansatte investere i de samme fondene som selskapet gjør, og sikret dem en god slump av avkastningen. 

De gode resultatene fra fjoråret gjorde at denne ordningen fremsto som spesielt lukrativ. Høgh Krohn sitter på 35 prosent av de ordinære aksjene i investeringsselskapet Bradbenken Partner, og mottok i fjor 16,7 millioner kroner, hvilket utløste en større debatt rundt godtgjørelsespraksisen til selskapets ledere.

Kaster styret

Alt fra de som mener praksisen er uhørt, til dem som mener staten har seg selv å takke, har kommet på banen. Viktigst er imidlertid at avsløringen ser ut til å ha ført til svært dårlig stemning mellom Argentums styre og dets eier, næringsminister Jan Christian Vestre.

– Det er en uting. Vi liker det ikke, og det er ikke i tråd med statens moderasjonslinje, sa Vestre til Bergens Tidende, og la til at styret måtte ta tak og endre de gunstige avtalene.

Styreleder Grimeland varslet deretter at ordningen vil bli avviklet over en treårsperiode, men det skulle vise seg å ikke være nok – i juni ble kjent at Vestre gjør kort prosess og vil kaste hele Argentum-styret, minus ett styremedlem, men inkludert styrelederen.

Går av

Kapital har den siste tiden vært i kontakt med Argentum om en intervjuavtale med Høegh-Krohn, i hovedsak om de gode resultatene som ført til selskapets inntreden på 500-listen. Men dette har vist seg vanskelig å få spikret. Årsaken ble klar da det, kort tid før denne saken skulle i trykken, ble kjent at toppsjefen går av. Han slutter for å bli partner i det nystartede bergenske investeringsselskapet Idun Vesta.

– Jeg har meddelt styret at jeg sier opp min stilling for å gå inn i partnerskap med Jan Olav Jørgensen og Bjørn Østbø i Idun Vesta, i deres satsning på investering innen aksjer og andre aktivaklasser. Jeg er stolt over resultatene og teamet til Argentum, heter det i en uttalelse fra Høegh-Krohn.

Det skal her nevnes at han etterlater et selskap som, før utbyttet for 2021 deles ut, har blitt tilført rundt 4,65 milliarder og har tilbakeført rundt seks milliarder til staten.

Høegh-Krohn fortsetter i stillingen ut oppsigelsestiden, og det opplyses at han vil selge aksjene i Bradbenken Partner når han forlater Argentum. Selskapet ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til denne saken.

Fakta om Argentum Fondsinvesteringer

  • Norsk kapitalforvaltningsselskap stiftet i 2001, eid av staten gjennom Nærings- og handelsdepartementet. Har som formål å forvalte statens risikokapitalinvesteringer i aktive eierfond (private equity)
  • Siden oppstarten har Argentum investert 22,7 milliarder kroner i 220 fond og over 1200 selskaper. Gjennomsnittlig avkastning siden oppstarten er 16 prosent pr. år.
  • Selskapet har kontorer i Oslo og Bergen med totalt 27 ansatte. Administrerende direktør siden 2006 er Nils Erik Joachim Høegh-Krohn, styreleder er inntil videre Kjell Martin Grimeland. Høegh-Krohn har nylig varslet sin avgang, mens styrelederen ligger an til å bli byttet ut.
  • Dette skjer etter at Argentum den siste tiden har vært gjenstand for en rekke oppslag knyttet til ledergodtgjørelse. Bakgrunnen er at Bergens Tidende tidligere i vår omtalte hvordan ledende ansatte har mottatt høye beløp gjennom en ”lukrativ incentivordning“, kalt Bradbenken-ordningen.