<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hellik Teigen gjør gull av andres skrot

Det startet i det små med skraphandel i hagen og en håndkjerre. Siden har fire generasjoner utviklet Hellik Teigen til en pengemaskin som soper inn milliarder årlig på gjenvinning av alt fra kjøleskap og biler til oljeplattformer.

Søppelkonge: Ring Tore Teigen er fjerde generasjon skraphandler i familiebedriften Hellik Teigen. Foto: Terje Bendiksby/NTB
Næringsliv

Familiebedriften Hellik Teigen på Loesmoen i Øvre Eiker er en av landets største og mest teknologisk avanserte gjenvinningsbedrifter, og lønnsomheten er mildt sagt upåklagelig. Fjoråret gav rekord både på topp- og bunnlinje. Omsetningen bikket 1,2 milliarder kroner, mens årsresultatet endte på nær 170 millioner kroner. Det er en økning på henholdsvis 20 og 15 prosent fra året før, da inntektene endte på en milliard og overskuddet viste 148 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyde, sier daglig leder og fjerdegenerasjonseier Ring Tore Teigen.

Økonomisjef Rune Larsen kan fortelle at veksten i all hovedsak skyldes en kombinasjon av økt volum og økt råvarepris.

– Vi håndterte i fjor oppunder 300.000 tonn med varer. Mest fremtredende på omsetningsveksten er likevel at råvareprisene på jern og de fleste metaller steg markant og hadde et vesentlig høyere snitt i fjor enn året før, sier han.

Tøyfiller og beinrester

Historien til bedriften strekker seg hele 120 år tilbake i tid, og det var oldefaren til dagens eier som sparket det hele i gang. “Gamle Teigen”, som han ble kalt, hadde mange gode ideer, men dårlig med penger. Han irriterte seg over alt jernskrotet som slang rundt på gårdene og bestemte seg for å bruke det til noe fornuftig. Men det var begrenset hvor mye skrapjern som kunne fraktes, og den første tiden var det mest tøyfiller og beinrester han samlet inn. “Ta vare på fillene” oppfordret Fredfos Uldvarefabrikk i sine annonser. Og Gamle-Hellik tok dem på ordet. I starten hadde han kun håndkjerre, men denne ble med årene byttet ut med hest og vogn, og senere jernbane. Siden vokste selskapet sakte, men sikkert, og den lille skraphandelen ble kunde hos store industribedrifter. Det er den fremdeles. Og fortsatt finnes det en Teigen ved roret.

– Vi er naturligvis stolte over og glade for at vi har greid å bevare og videreutvikle bedriften som en familieeid virksomhet i alle år. Vi er også takknemlige for dyktige ansatte og gode samarbeidspartnerne, samt de langsiktige relasjonene vi har med mange av våre leverandører, sier fjerdegenerasjonseier Teigen.

Topp moderne

Hellik Teigen har i dag om lag 140 ansatte, og disponerer en topp moderne bil- og maskinpark. I tillegg kommer eierandeler i flere mindre selskaper i samme bransje, spredt over hele landet. Når en samtidig vet at to andre bedrifter i samme bransje også bærer Teigen-navnet, er det ingen tvil om at familien har satt spor etter seg innenfor det som tradisjonelt går under navnet “skraphandel”.

– For meg var det både et ønske og helt naturlig å videreføre arven, sier Teigen.

Skraphandleren ble, som sine forfedre, tidlig krøket.

– Min far, og også andre ansatte, tok meg med på ulike typer jobber allerede da jeg var 13 år gammel. Fem år senere ble jeg fast ansatt, forteller han.

De første årene jobbet Teigen i stor grad ute i alle deler av produksjonen. Daglig leder og største eier har han vært i omkring 20 år.

– For meg har det aldri vært noe ønske eller tema ikke å være tett involvert i den daglige driften av selskapet, sier han.

Nå har også sønnen, Ring André, kommet inn i virksomheten.

– Det er jeg glad for at han ønsker, og vår målsetning er at bedriften skal fortsette å utvikle seg som en familieeid virksomhet videre inn i fremtiden.

Lønnsomt: Hellik Teigen er en av landets største og mest teknologisk avanserte gjenvinningsbedrifter. Foto: Gard Setsaas

Høyt investeringsnivå

Kanontallene for i fjor kommer på toppen av flere innbringende år. De siste fem årene har bedriften omsatt for til sammen 4,9 milliarder kroner, mens samlet årsresultat er på 650 millioner. En halv milliard har blitt tilført familiekassen. Ifølge Larsen speiler den gode veksten utviklingen og veksten i norsk næringsliv og samfunnet for øvrig.

– Generell økt økonomisk aktivitet kombinert med mer søkelys på gjenvinning og sirkulærøkonomi har over tid vesentlig økt det årlige volumet av varer til gjenvinning. Vi har vært posisjonert til å ta del i dette, sier Rune Larsen.

Konsernets hovedkontoret ligger i Hokksund, men selskapet har flere avdelinger og behandlingsanlegg over hele landet.

– Gjenvinning av jern og metall står for den største andelen av konsernets omsetning og driftsresultat, men vi har også positive bidrag fra blant annet eiendomsutleie, sier Larsen.

Med en egenkapitalbase på 1,3 milliarder kroner er ikke selskapet bekymret for fremtiden det har i møte, og ser heller på muligheter for å gjøre konsernet større og bedre.

– Det er avgjørende at man er villig til, og har evne til, å investere kontinuerlig i anlegg for å opprettholde og utvikle konkurranseevne og markedsposisjon. Vi har bygget en god investeringskapasitet og forventer et høyt investeringsnivå i maskiner og anlegg de nærmeste årene, sier økonomidirektøren.

– Hvordan blir inneværende år økonomisk?

– Det er for tidlig å si hvordan 2022 ender, men det har absolutt startet tilfredsstillende så langt.