<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Rammet av rentefrykt: Oppgangen i lange renter er blant faktorene som har skapt utfordringer for fondet som forvaltes av Marius Borthen i Blueberry Capital. Han beskriver utviklingen som ”helt ok“. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

– Ikke meningen å skjule noe

Hedgefond kan i teorien tjene penger både i stigende og fallende markeder, men det er ikke like lett i praksis. Forvalter som sluttet å legge frem avkastningstall på sin egen nettside bedyrer at det kun er snakk om en forglemmelse.

– Vi oppgraderte hjemmesiden i fjor, og jeg har glemt å oppdatere den på nytt igjen, men en kollega er faktisk satt til å gjøre det nå ved utgangen av andre kvartal. Jeg var ikke klar over at det lå så langt bak, så det var bra du ringte og sa fra, sier medgründer og daglig leder Marius Borthen i Blueberry Capital til Kapital.

Stjerneforvalteren har over et tiår har levert solide resultater i sitt multistrategi-hedgefond, hvilket fremkommer dersom man sjekker selskapets nettsider. Det som derimot ikke er like tydelig, er hvordan fondet har gjort det siden i fjor høst. De offentlig tilgjengelige oppdateringene slutter nemlig i september.

Borthen hevder at det ikke har vært noen bevisst handling å forsøke å underslå svake resultater i en periode hvor finansmarkedene har vært urolige som følge av krig og rentefrykt.

– Det jeg kan si er at vi rapporterer månedlig til aksjonærene, og det er de som har interesse av avkastningstallene – fondet er lukket og stengt for nytegninger. Det er ikke meningen å skjule noe, vi skal stå inne for både opp- og nedturer og aksjene vi bommer på, sier han.

I minus for året

Ifølge Borthen var Blueberry-fondet ned 1,6 prosent fra inngangen til året og frem til slutten av mai, etter å ha steget 19,7 prosent i fjor. Dette er noe svakere enn snittet for norske hedgefond, men heller ikke flertallet har klart å levere positiv avkastning så langt i 2022.

Statistikk hentet fra nettstedet HedgeNordic viser at 12 av 22 norske hedgefond er i minus for året, tilsvarende omtrent 55 prosent. Fondene er i snitt ned 0,56 prosent. Dette er litt dårligere enn Hovedindeksen på Oslo Børs, som i skrivende stund er svakt opp siden nyttår, dog en god del sterkere enn endel andre markeder det kan være naturlig å sammenligne med.

– Det går opp og ned, men så lenge vi ikke taper for mye når det faller, så går det greit. Jeg vil si at det har vært helt ok. Det har vært veldig vanskelig å forvalte penger i år, men vi har hatt en ganske moderat aksjeandel, og det gjør at fallet blir litt begrenset. Målet vårt er å falle mindre enn børsen i nedgangstider og stige mer enn børsen i oppturer. Over en syklus vil det gi massiv meravkastning, og det har vi historisk klart å få til meget bra, sier Borthen.

Det har vært veldig vanskelig å forvalte penger i år, men vi har hatt en ganske moderat aksjeandel, og det gjør at fallet blir litt begrenset.
Forvalter Marius Borthen i Blueberry Capital

Fond av typen han leder skal i teorien kunne tjene penger når markedene svinger både opp og ned, fordi de kan “sikre” seg blant annet ved å ligge short i aksjer. Dette benyttes gjerne for å forsvare generelt høye forvaltningskostnader, men det er altså ikke alltid det betaler seg.

– Jeg skal være ydmyk og si at det å gå short er veldig avhengig av timingen. Det koster penger, og man kan få irrasjonelle rally på kort sikt, selv om man kanskje har rett på to års horisont. Så vi er ganske forsiktige når det gjelder shorting, man skal i så fall ha en skikkelig overbevisning, sier Borthen.

Julegave med bismak

Det er heller ikke alltid en skikkelig overbevisning er tilstrekkelig. I desember kunne man lese på Blueberry Capitals nettsider at “Entra var årets julegavetips”. Eiendomsselskapet hadde da vært deres beste aksje i 2020, og etter å ha tatt gevinst var Borthen og kollegene inne igjen med 20 prosent av fondet, som normalt ikke tar større poster enn ti prosent. “En skikkelig conviction trade og rett inn på topp 40 på aksjonærlisten,” het det i artikkelen, der det videre ble argumentert med at nedsiden var begrenset og oppsiden stor. 

Så langt i år har imidlertid Entra-aksjen falt rundt 30 prosent.

– Lange renter har ødelagt alt der, sier Borthen.

– Men kom renteoppgangen som noen overraskelse?

Forvalteren trekker litt på det, før han tilbyr en liten historie.

– I 2012 bandt jeg renten på studielånet på en ti års fastrentekontrakt – jeg har ventet ti år på at rentene skulle stige, men har bommet i ti år, og når man handler aksjer, kan man ikke spå i ti års sykluser. Så har vi nok blitt litt overrasket over hvor mye de lange rentene har steget i 2022, det skal jeg være ærlig om.

Borthen påpeker videre at det er notorisk krevende å spå renteutvikling, og at det fortsatt er flere gode grunner til å være Entra-aksjonær: gode tall for første kvartal, et kontormarked i Oslo som er ventet å være relativt sterkt, samt at aksjen handles til nesten 40 prosent rabatt mot verdijustert egenkapital.

– Det er ikke noe problem for Blueberry at aksjer faller, men det er irriterende at vi skrev et nyhetsbrev om det. Det er ingen oppside i sånne nyhetsbrev. Men jeg skal stå for det både når vi tjener og taper penger.

Tap etter tips: – Lange renter har ødelagt alt, sier forvalter Marius Borthen i Blueberry Capital om investeringen i Entra. Foto: Entra

Penger i banken

I Blueberry Capitals fond ble aksjeandelen tatt ned i september i fjor, og siden har den ligget på rundt 50 prosent.

– De siste ni månedene har vi forsøkt å investere i trygge, solide selskaper. Vi har hatt Entra, som ikke har gått veien, men tjent litt penger på å ligge short i svenske eiendomsselskaper som en motvekt. Ellers har vi vært i olje og oljeservice, uran i Canada. Vi har forsøkt å spre risikoen på endel selskaper og bransjer, sier Borthen.

Utover de nevnte investeringene forteller han at de har sittet i Schibsted, som er ned over 50 prosent i år, men også i selskaper som Essity og Svenska Cellulosa Aktiebolaget i Sverige, som har gått bedre, samt børsvinnere som ABL Group, Yara og Austevoll Seafood.

Nylig uttalte Borthen til E24 at de hadde satt penger i gull. Fem prosent av porteføljen er allokert det edle metallet, og omtrent fem prosent av aksjeandelen er en indeks bestående av gullutvinningselskaper i Canada, Australia og USA.

– Ellers sitter vi med en liten post i noen sikre obligasjoner, mens resten er i banken. Kontanter er et veldig dårlig investeringsalternativ over tid, men det gir ekstremt bra fleksibilitet når man trenger det. Så det har god verdi å ha fri kapital sånn som det er i dagens marked, sier forvalteren.

Ser ruglete høst

Det er imidlertid ikke sånn at pengene brenner i lommeboken. Til tross for at verdsettelsen av selskaper som Entra nå kan se ut til å ha blitt betydelig rimeligere, gir ikke Borthen uttrykk for at det blir noen kjøpefest med det aller første.

– Nyhetsstrømmen, samt opprinnelig verdsettelse, er nøkkelfaktorer for å lykkes i aksjemarkedet. Verdsettelsen har kanskje blitt mer edruelig, men man vil gjerne ha en positiv nyhetsstrøm før vi går tungt inn i aksjer igjen. Sånn som det ser ut nå kan høsten bli ruglete, med strammere pengepolitikk, renteøkninger og svakere selskapsinntjening. Konklusjonen er derfor at vi forblir konservativt posisjonert, sier Borthen.

Han oppsummerer med følgende:

– Som forvalter har vi en langsiktig horisont, og da må man kunne leve med at det svinger opp og ned. Det er en del av det å være investor, med andre ord business as usual.

Reportasjer
Næringsliv