<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Oppkjøp gir Zacco nytt ben å stå på

Etter at Zacco kjøpte Tandberg Innovation, vil IP-giganten tilby norsk næringsliv hjelp til å søke skatterefusjon og tilskudd for forsknings- og utviklingsprosjekter.

Vokser: Thomas Rukin er regiondirektør for patentselskapet Zacco i Norge og Storbritannia. Nå har selskapet sikret seg Tandberg Innovation, og øker dermed omsetningen og utvider sitt tjenestetilbud her i landet. Foto: Zacco
Næringsliv

Zacco er en av de største aktørene i Norge som sikrer bedrifters immaterielle rettigheter og rådgir innenfor strategisk bruk av disse.

Firmaet toppet i fjor Patentstyrets oversikt over selskaper som søkte om varemerkeregistrering for sine klienter. Det var nummer seks på oversikten over patentsøknader og nummer tre når det gjaldt designbeskyttelse.

– Hvorfor kjøpte dere Tandberg Innovation?

– Organisk vekst kan ta litt tid i vår bransje. Det er blant annet vanskelig å få tak i dyktige patentingeniører. Derfor tenkte vi at det å kjøpe opp et selskap kunne være en grei måte å øke volumet på antall ansatte på, sier Thomas Rukin.

Han er regionsdirektør for Zacco i Norge og Storbritannia.

De 10 største patentbyråene

 

Nr Selskap Sted Inntekt 2021 Inntekt 2020 Endring Prosent
1 Onsagers Oslo 191 378 174 715 16 663 9,5
2 Acapo Bergen 93 523 99 437 -5 914 -5,9
3 Håmsø Patentbyrå Stavanger 83 429 78 690 4 739 6,0
4 Zacco Oslo 76 669 74 369 2 300 3,1
5 Bryn Aarflot Oslo 74 957 73 976 981 1,3
6 Protector Ip Oslo 59 353 59 006 347 0,6
7 Tandberg Innovation Oslo 21 131 18 752 2 379 12,7
8 Curo Trondheim 20 559 18 865 1 694 9,0
9 Oslo Patentkontor Oslo 19 970 24 462 -4 492 -18,4
10 Plougmann Vingtoft Oslo 14 208 15 481 -1 273 -8,2

100 millioner i inntekt

Oppkjøpet ble gjennomført 19. januar i fjor. I løpet av sommeren startet integrasjonsprosessen mellom de to selskapene for fullt.

IP-selskapet Zacco Norway og Advokatfirmaet Zacco omsatte for nærmere 80 millioner i 2021. Tandberg Innovations inntekter var i overkant av 21 millioner kroner.

– Fra i år rapporteres de samlede inntektene til de to selskapene i regnskapene til Zacco Norway, sier finansdirektør Klaus Hedengran Rasmussen.

I utgangspunktet tilbyr de to fusjonerte selskapene mange av de samme tjenestene, men det var noe mer Zacco fikk med på kjøpet enn nesten ett dusin kloke IP-hoder.

Racere på søknader

Tandberg Innovation tilbyr en tilleggstjeneste som Zacco omtaler som innovasjonsfinansiering.

– Man hjelper kunder med å innhente midler fra virkemiddelapparatet, og det er et fortrinn Tandberg Innovation har hatt noen år, sier Rukin.

– Hva slags midler snakker man om?

– Det kan være skattefunnmidler man kanskje har krav på eller tilskudd man kan søke hos aktører som Innovasjon Norge og andre, sier Rukin.

– Med andre ord har Zacco sikret seg ansatte som er gode til å skrive søknader?

– Helt korrekt, og den tjenesten har ikke Zacco hatt tidligere. Vi har jobbet litt med å etablere innovasjonsrådgivning, men vi visste at Tandberg Innovation hadde et slikt produkt i porteføljen. Sammen skal vi nå gjøre det enda bedre, sier Rukin.

Han mener det er helt naturlig at rådgivningsselskaper innen immaterialrett tilbyr slike konsulenttjenester til næringslivet.

– De som kan ha krav på innovasjonsmidler, enten det er en skatterefusjon eller utbetaling av et tilskudd, må drive med forskning og utvikling. De to feltene er tett forbundet med det vi i IP-bransjen jobber med, sier Rukin.

Eget advokatfirma

Men det er ikke bare Zaccos kunder som vil nyte godt av kunnskapsoverføringen fra de ansatte hos Tandberg Innovation, som nå sitter i samme lokaler som storebror på Skøyen i Oslo.

Zacco er representert i en rekke internasjonale markeder hvor Tandberg Innovation ikke har vært til stede. Nå blir de en del av et selskap med egne kontorer i land som Danmark, Sverige, Tyskland, India og Storbritannia.

– I tillegg får kundene til Tanderg Innovation tilgang til Zaccos eget advokatfirma i Norge. De går i retten med tvistesaker – uten at man må engasjere utenforstående advokater, sier Rukin, som selv er advokat.