<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Betaler millionbeløp etter underslagssak

Da millioner forsvant fra klientkontoen til en kjent advokat, slo hverken revisor eller regnskapskonsulenten alarm. De ble saksøkt, men unngikk rettssak ved å inngå millionforlik.

Blar opp: Revisor Erling Sandberg og firmaet Sandberg Revisjon unngikk rettssak mot Tryg Forsikring mot at de betalte 950.000 kroner i et rettsforlik. Privat
Næringsliv

Revisor Erling Sandberg og firmaet Sandberg Revisjon på Hamar har spesialisert seg på å revidere regnskaper til advokatfirmaer.

Ifølge en klientoversikt fra Brønnøysundregisteret Kapital Jus har innhentet, har Sandberg Revisjon 57 advokatvirksomheter som kunder. Mange av dem er kjente firmaer i Oslo.

Også On Time Advokatregnskap og morselskapet On Time Regnskap har siktet seg inn mot advokatfirmaer. Begge selskapene har flere som klienter, som drives av kjente advokater.

Manglet autorisasjon

Men både revisor Sandberg og de to regnskapsfirmaene har fått skarp kritikk av Finanstilsynet i forbindelse med arbeidet til et nå nedlagt, men meget kjent advokatfirma i Oslo.

Revisor gjorde ikke jobben sin skikkelig, og fulgte ikke opp tydelige rød flagg i regnskapet han reviderte. Dermed ble heller ikke underdekning av midler på klientkontoer oppdaget.

I tre år førte regnskapskonsulent Jahn Petter Johnsgaard i On Time Advokatregnskap bøkene til den kjente Oslo-advokaten. Men han gjorde det uten at regnskapsfirmaet hadde autorisasjon fra Finanstilsynet.

Johnsgaard er heller ikke autorisert regnskapsfører, men utførte autorisasjonspliktig regnskapsarbeid for begge selskapene som nå har inngått millionforlik.

Lagde fiktive fakturaer

Ifølge en rapport utarbeidet av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet produserte Johnsgaard fakturaer for advokaten, uten at det forelå noen timelister for utført arbeid. Deretter overførte Johnsgaard penger fra klientkontoen til advokatens driftskonto. Disse pengene ble så brukt til å betale lønn og andre utgifter, blant annet for arbeid som Johnsgaard utførte en gang i uken for advokaten.

Johngaard bokførte også fakturaene, men sendte dem aldri til advokatens klienter. Selv om klienter av advokaten snakket med regnskapskonsulenten, og uttrykte bekymring for at de betalte salær uten at arbeid ble utført eller dokumentert, så fortsatte Johnsgaard sin ulovlige praksis.

Kapital Jus har i lang tid forsøkt å nå Johnsgaard, men han har ikke besvart henvendelsene.

Oppdaget underslaget. Advokat Audun Lillestølen var oppnevnt av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet for å forvalte advokatpraksisen til den nå avdøde Oslo-advokaten. Foto: Iván Kverme

Politianmeldte advokaten

Regningen for underslagene endte til slutt hos forsikringsselskapet Tryg. Selskapet har utbetalt 5 millioner kroner til 112 klienter av advokaten, hvor de økonomiske uregelmessigheter foregikk.

Den aldrende advokaten, med en 40 år lang suksessrik karriere bak seg, leverte tilbake sin advokatbevilling like før jul i 2019. Det skjedde etter at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet hadde mottatt flere varsler om ham.

Det var oppnevnt forvalter, advokat Audun Lillestølen, som oppdaget at det manglet millioner av kroner på klientkontoene til advokaten.

Underdekningen endte til slutt på over 8,6 millioner kroner. Tilsynsrådet politianmeldte advokaten for grovt underslag, men noen straffesak ble aldri reist. I stedet ble saken henlagt på grunn av advokatens svekkede helse. Han døde nesten ett år etter at han leverte tilbake sin advokatbevilling, 75 år gammel.

Tryg betalte uten dom

Men uavhengig av en etterforskning valgte Tryg å betale klienter som hadde meldt seg til selskapet. Advokaten var forsikret, og etter en grundig gjennomgang av alle sakene konkluderte Tryg med at forsikringen skulle gjelde.

Ingen av klientene fikk full dekning, men fikk en dividende på 58 prosent av kravet de hadde levert.

Kapital Jus har snakket med flere av dem. De er skuffet over at de ikke fikk tilbake alle pengene de hadde innbetalt på advokatens klientkonto.

Noen av dem gikk videre mot forsikringsselskapet til revisor Erling Sandberg og firmaet hans. Enkelte fikk penger utbetalt fra forsikringsselskapet Lloyd’s of London, men summer ble avkortet. Begrunnelsen var at Finanstilsynet kun hadde påpekt feil i revisorens arbeid for regnskapsåret 2018. Ingen andre år ble undersøkt, enda Sandberg hadde vært advokatens revisor siden 2011.

Ulik praksis

On Time Advokatregnskap og Johnsgaard har vært forsikret hos Gjensidige, men de har ikke utbetalt noen penger til de klientene av advokaten som Kapital Jus har vært i kontakt med.

En forteller at han ikke engang fikk svar fra forsikringsselskapet da han tok kontakt.

En kvinne, derimot, som har representert sin sønn som ble skadd i militæret, hyret Oslo-advokaten fordi han var ekspert på pasientskadeerstatninger. Hun fikk omsider tilbake alt familien betalte inn til advokaten, men det var en lang kamp, som kostet mye krefter og tid.

Kvinnen var også en av dem som i sin tid varslet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet om advokatens faktureringspraksis, uten at arbeid ble utført med saken til hennes sønn. Hun varslet også Finanstilsynet om både revisoren og regnskapsførerens arbeid med advokatens regnskaper.

Inngikk forlik

Tryg Forsikring krevde opprinnelig 5 millioner kroner av de saksøkte. Beløpet tilsvarte det Tryg hadde utbetalt til de 112 klienter av advokaten som hadde meldt inn krav i saken.

Så mye ville ikke revisor og regnskapsfirmaet betale. Men de gikk til slutt med på et forlik, kort tid før saken skulle opp for Oslo tingrett.

I det står det at On Time Advokatregnskap, morselskapet On Time Regnskap, regnskapskonsulent Jahn Petter Johnsgaard og Gjensidige Forsikring til sammen betaler 850.000 kroner til Tryg.

Revisor Erling Sandberg og Sandberg Revisjon, samt visse forsikringsgivere ved Lloyd’s of London, betaler totalt 950.000 kroner til Tryg.

Forsikringsselskapet har med andre ord fått 1,8 millioner kroner i erstatning av de fem millionene de utbetalte til advokatens klienter. I tillegg fikk Tryg i sin tid arrest i en fritidsbolig i Trøndelag som tilhørte advokaten. Den ble senere solgt.

Erkjenner ingen skyld

Ingen av partene som nå har inngått millionforlik med Tryg har svart på spørsmål fra Kapital Jus.

I forliket står det også at utbetalingene innebærer ingen erkjennelse av ansvar, og partene skal dekke sin egne saksomkostninger.

Men selv om hverken revisor eller regnskapsfirmaet erkjenner ansvar, så har Finanstilsynet konkludert. Tilsynet har påvist at den mangelfulle behandlingen av regnskapene til den nå avdøde advokaten har vært lovstridig og kritikkverdig.