<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hvitvaskingskontroll kan bli en byråkratisk øvelse

For små og mellomstore revisjonsselskaper er det viktigere å etterleve hvitvaskingreglene enn å avdekke hvitvasking. Da unngår man i det minste sanksjoner fra Finanstilsynet.

Forsker: Postdoktor Joel Berge ved NHH i Bergen undersøker hvordan antihvitvaskingsarbeidet utføres i de største revisjonsselskapene. Han har også veiledet to masterstudenter som har sett på det samme i mindre revisorselskaper. Foto: NHH
Næringsliv

Samtidig som revisorbransjen bruker mer tid på anti-hvitvaskingsarbeid etter at lovverket ble vesentlig skjerpet i 2018, har antallet hvitvaskingsvarsler fra revisorer til Økokrim dalt de siste fem årene.

For banker derimot har antall rapporter til Økokrim doblet seg i samme periode, fra 5.600 årlige rapporter om mistenkelige transaksjoner til i overkant av 11.000.

Trolig