<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Vraker adm. direktør – finner sjef i egne rekker

Selmer har lenge vært det eneste store advokatfirmaet som har valgt å hente inn adm. direktører utenfra. Firmaet går nå bort fra denne styringsmodellen. Fra nyttår overtar partner Hans Jørgen Bender som sjef. 

Overtar fra 1. januar: Hans Jørgen Bender blir ledende partner i Selmer fra nyttår.  Foto: Iván Kverme
Næringsliv

Mens Selmer i en årrekke har latt siviløkonomen Atle Carlsen lede advokatfirmaet,  har alle de andre store advokatfirmaene i Norge valgt å ha en av sine egne advokatpartnere som øverste leder – en såkalt managing partner-modell, eller ledende partner-modell. 

Nå følger Selmer etter og setter firmaets mangeårige partner Hans Jørgen Bender i sjefsstolen.

Han starter 1. januar 2023

– Atle Carlsen hadde et fem til syv års perspektiv for sin rolle, og hadde sittet i nesten syv år. Da det uansett nærmet seg et bytte, begynte partnerne å snakke om styringsmodeller – spørsmålet var om vi skulle fortsette å ha en adm. direktør eller prøve en managing partner-modell. Vi har fått mye ut av å ha adm. direktør, men nå har vi bestemt oss for å prøve managing partner, sier han.

Selmer er det syvende største advokatfirmaet i Norge. I fjor var medianinntektene til de 19 andre ledende partnere på 20-listen på 8,4 millioner kroner. 

– Hva var det sterkeste argumentet for å bytte styringsmodell?

– Det er et ønske om å ha noen som kjenner advokatvirksomheten direkte og de ansatte godt fra før av, og som virkelig forstår hva vi driver med. Skal du hente inn en adm. direktør, er dette noen som kommer utenfra og som bruker tid på å bli kjent. Partnere har vært her lenge, de kjenner strukturen, systemene og kulturen og kommer raskt up to speed på de oppgavene som skal gjøres, sier han. 

– Det er 130 advokater i Selmer. Hvilken sjef ønsker du å være for dem?

– Jeg er en empatisk leder. Man kan ikke lede godt uten å bry seg om de ansatte. Å være advokat er hardt arbeid, og det er sånn det er når man jobber i et av de store advokatfirmaene. Hverdagen for oss blir viktig, og vi må skape en god hverdag der folk gleder seg til å gå på jobb. 

Å behandle alle likt mener han er urettferdig. 

– Folk er i forskjellige livsfaser og trenger forskjellige ting. Det er viktig å være oppmerksom på det og ha en åpenhet rundt det. Det er ikke bare timene forrige uke som teller, men at man utfører jobben over tid. Vi driver med maraton, ikke sprint, sier han. 

Tidligere politi

Bender har en annerledes bakgrunn enn mange andre som jobber som advokat i Oslo. Han utdannet seg først som politimann, men bestemte seg raskt for å bygge på med jusstudiet. Han jobbet deretter 50 prosent som politi og var student resten av tiden. 

Gjennom årene i Oslo politidistrikt har han blant annet vært innom påtaleseksjonen på Sentrum politistasjon, Stovner politistasjon og Vold, ran og sedelighetsavsnittet. 

– Jeg jobbet mye med gjengkriminalitet. A- og B-gjengen og Young Guns var involvert i mange av sakene, sier han om sistnevnte avdeling.

Etter å ha jobbet som statsadvokat i tre år skiftet han karriere og ble konsulent i Boston Consulting Group. Der ble han i to år, før suget etter jusen, for å bruke hans egne ord, ble for stort. 

Etter tips fra tidligere medstudenter på jusen søkte han seg til Selmer og fikk jobb. Der har han vært i 16 år. Gjennom hele perioden har han jobbet med arbeidsrett og transaksjoner. 

– Når jeg ser blålys og hører sirener, lurer jeg på hvor de skal og hva holder de på med. Jeg vil alltid ha politi- og påtalemyndigheten i hjertet mitt. Jeg har en kone som jobber i Økokrim. Det hun kan fortelle om hjemme, som ikke er taushetsbelagt, gjør at jeg kan følge med fra sidelinjen, sier han og viser til førstestatsadvokat Marianne Bender.

– Må prioritere 

Bender sier han nå kommer til å bruke mesteparten av tiden sin som ledende partner, men vil også fortsette som arbeidsrettsadvokat. 

– Frykter du at lederrollen vil gå utover din rolle som advokat? 

– Jeg har tenkt på det. Men jeg velger å være optimist, og tenker at de gode relasjonene jeg har, forstår at jeg får en annen rolle i tillegg og må prioritere litt annerledes. Jeg tror lederrollen jeg har nå også vil kunne legge en ekstra dimensjon på rådgiverrollen på sikt. Med tyngde vil jeg kunne si til kundene mine at jeg har stått i lignende problemstillinger selv. 

– Ikke skolerte i ledelse

 – Hvilke ulemper ser du med managing partner-modellen? 

– Ledelse er et eget fag, og advokater blir ikke særlig skolerte i ledelse. Hvis målet er å finne den beste lederen, så blir jo utvalget blant partnerne ganske smalt. 

Han mener også adm. direktører som kommer utenfra har en stor fordel i være uavhengig av advokatene og virksomheten som drives. 

– Siden jeg fortsetter å jobbe med kunder, kan vi havne i situasjoner der man kan stille spørsmål om min objektivitet som leder i vurderinger som også er viktige for meg. Man må derfor lage et system som ivaretar det på en god måte. En annen fordel en adm. direktør har, er at personen vil kunne vie all tiden sin til å være leder, mens jeg må prioritere mellom lederrollen og en sak for en kunde, sier han og forsetter: 

– Men Selmer ønsket en leder som kjenner virksomheten og de ansatte godt og som har det i fingerspissene hva vi driver med. Jeg tror ikke man skal overdrive et modellvalg. Jeg tror det koker ned til hvilken person som er egnet til å drive virksomheten nå.