<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Torbjørn Evjenth og Ingvild Elisabeth Flovik, begge advokat og partner Advokatfirmaet Dehn Iván Kverme / Finansavisen

Lotto-advokatene

Mange drømmer om hva de vil bruke en millionutbetaling fra Norsk Tipping på. Men få som blir mangemillionærer over natten, vet at de også kan trenge råd fra en advokat.

Det kan skje alle, i hvert fall de som satser noen kroner på pengespill. En dag kan den store gevinsten bli din.

Bare i fjor og forfjor vant 486 personer to millioner kroner eller mer hos Norsk Tipping. Alle vinnerne fikk tilbud om advokathjelp. 188 av dem, eller fire av ti, takket ja til tilbudet.

– Minimumstilbudet fra oss er fem timers juridisk bistand, men vinner man større summer, dekker vi noen flere advokattimer, sier senior kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl i Norsk Tipping.

Er du så heldig å sope inn 10 millioner eller mer, vanker det ti timers advokatassistanse, og de som får utbetalt over 50 millioner i gevinst, vil få enda noen flere timer dekket – om det skulle være behov for det.

– Det gjelder bare en håndfull mennesker årlig. Vår erfaring er at jo høyere premier folk vinner, jo flere takker ja til tilbudet vårt, sier Jødahl.

Vinnere lurer på mye: Sier senior kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, Roar Jødahl. Foto: Norsk Tipping

Norsk Tipping inngikk i september en avtale med advokatfirmaet Dehn i Bærum om rådgivning til storvinnere. Partnerne Ingvild Elisabeth Flovik og Torbjørn Evjenth skal lose millionvinnere gjennom potensielle juridiske floker som kan oppstå etter at store pengebeløp er utbetalt.

Tidligere var det advokatfirmaet Brækhus som hadde avtale med Norsk Tipping. Både Evjenth og Flovik har jobbet der. Evjenth var en av de som fulgte opp Lotto-vinnerne.

– Den største premien en vinner har vunnet som jeg har gitt råd til, er 441 millioner kroner, sier Evjenth.

Vinnerne er i lykkerus og gledessjokk, og det er ikke akkurat en tilstand og rette tidspunkt for å ta store beslutninger.
Torbjørn Evjenth

Hyggelige klientmøter

Å snakke med nybakte millionærer synes de to advokatene bare er hyggelig, og en fin avveksling i arbeidshverdagen fra andre saker de håndterer.

– De fleste som kontakter advokat gjør jo det fordi de har en konflikt gående med noen, er misfornøyd med et eller annet eller trenger hjelp til å løse et problem, sier Flovik.

– Nettopp det var en av grunnene til at vi konkurrerte om anbudet om rådgivning for storvinnere. Det er et oppdrag hvor alle parter er kjempefornøyde og glade, og hvor stemningen i møtene er veldig hyggelig, sier Evjenth.

Avtalen varer i fire år, og verdien på oppdraget er samlet seks millioner kroner. To andre firmaer kjempet om kontrakten med Norsk Tipping.

– Tidligere har Formuesforvaltning, Steenberg & Plahte og Brækhus hatt oppdraget som nå er tildelt Dehn, sier lotteri- og trekningsansvarlig Ingrid Roterud Mathisen i Norsk Tipping.

Hun har kontakt med mange som vinner store summer på pengespill.

– For oss er det viktig at storvinnerne får nøytral rådgivning, og at de ikke tilbys ulike finansprodukter eller at rådgiverne har bindinger til banker eller andre finansinstitusjoner, sier Mathisen.

Hun kan avsløre at de fleste har et ønske om å betale ned gjeld når de vinner en kjekk gevinst. Er det noen penger igjen etterpå, er det fint å få noen råd.

– Det er også store forskjeller på vinnerne. En kan være 24 år og midt i studiene, mens en annen kan ha fylt 62 og kunne tenke seg å pensjonere seg litt tidlig, sier Jødahl.

Det første nesten alle spør om, er om de må skatte av gevinsten.
Ingvild Elisabeth Flovik

Mye å tenke på

Mange har noen drømmer og tanker om hva de skal gjøre om de vinner mye penger.

– Drømmen om den store gevinsten er definitivt ikke drevet av hva slags juridisk veiledning man kan få og trenger, om man vinner, sier Jødahl.

Her kommer advokatene hos Dehn inn i bildet. Mange som plutselig vinner mye penger, har et behov for å snakke med noen om hvordan de kan ta vare på premiesummen på best mulig måte.

– Vinnerne er ofte i lykkerus og gledessjokk, og det er ikke akkurat en tilstand og rette tidspunkt for å ta store beslutninger, sier advokat Evjenth.

– Det første nesten alle spør om, er om de må skatte av premien. Den er skattefri, men vinner man mye, så kan man komme i en posisjon hvor man må betale formuesskatt, sier Flovik.

– Også er det selvsagt litt ulike problemstillinger som dukker opp skulle man vinne et par millioner kroner eller et par hundre millioner kroner, sier Evjenth.

– Hva slags temaer snakker dere med vinnerne om?

– De er opptatt av hvordan de kan håndtere arv, testamente, eller gi bort penger og eiendeler i gave. Og de aller fleste har spørsmål knyttet til investering av pengene for at de skal gi avkastning, sier Flovik.

TV-spenning: Hver lørdag kastes 34 nummererte kuler rundt i trekningsmaskinen til Norsk Tipping på Hamar. De som får syv rette, får noen millioner kroner inn på bankkontoen et par dager senere. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Utfordring med Nav

En annen problemstilling som gjelder mange, er hvordan man skal forholde seg til Nav om man blir lottomillionær.

– Ytelser man mottar fra Nav, kan bli påvirket om man plutselig sitter med en større formue, sier Flovik.

Noen mottar arbeidsavklaringspenger, andre er uføretrygdet. Det kommer helt an på hva slags vedtak man har fått av Nav.

– Vårt råd til alle vinnere som mottar en form for ytelse, er å orientere Nav om premien så fort som mulig. Den kan nemlig påvirke utbetalinger for fremtiden, sier Evjenth.

– Blir det noen gang diskusjon om hvem som har hevd på premien?

– Ja, det er et tema, og det spørs helt hva slags livssituasjon man befinner seg i og hvordan man har innrettet seg økonomisk med en partner, enten det er ektefelle eller samboer, sier Flovik.

Spillekortet hos Norsk Tipping må være registrert på én persons navn. Om innsatsen på spillet blir belastet en felles bankkonto et samboerpar har, så kan begge ha krav på premien, selv om det bare er den ene samboeren som har tippet.

– Noen mennesker er også i en vanskelig økonomisk situasjon når de vinner. De kan trenge ekstra veiledning for å løse sine utfordringer på en best mulig måte, sier Evjenth.

Donasjoner

De fleste klarer seg med de fem timene som er grunntilbudet fra Norsk Tipping. Noen ganger ender også vinnerne opp som klienter hos advokatfirmaet Dehn, og ber om bistand til å hjelpe dem med andre ulike problemstillinger.

De to advokatene registrerer også at jo større gevinst en person vinner, jo større er også vinnerens ønske om å gi noe til andre. Det kan skje gjennom donasjoner til veldedige og samfunnsnyttige organisasjoner, ved å hjelpe enkeltpersoner eller foreninger og idrettslag.

– Noen har også opprettet stiftelser, så man kan gi penger til gode formål i mange år. Da bistår vi dem med råd om hvordan de skal gå frem, sier Flovik.

Snakker med vinnerne: Ingrid Roterud Mathisen er lotteri- og trekningsansvarlig hos Norsk Tipping, og holder kontakten med de som vinner flerfoldige millioner kroner. Foto: Norsk Tipping

Staten tar regningen

De som vinner, har plutselig råd til å betale advokat selv.

– Hvorfor skal Norsk Tipping ta regningen for rådgivningen?

– Det er i vår interesse at det skal gå bra med dem som vinner mye penger, sier Mathisen hos tippeselskapet.

– Vi føler at vi har og tar et ansvar ved å pense vinnerne inn på et godt spor. Det er mange som får svar på spørsmål de ikke engang hadde tenkt på når de er i kontakt med Dehn. Situasjonen er så ny og uvant for dem, sier Jødahl.

De to advokatene har snakket med mange vinnere av Lotto, Eurojackpot og Vikinglotto.

– Hva drømmer dere selv om å gjøre, skulle dere vinne den store gevinsten en dag?

– Jeg har totalrenovert et hus gjennom syv år, men er ikke helt i mål. Så jeg har et sterkt ønske om å hyre inn noen som kan gjøre ferdig resten. Det hadde vært fint, sier Flovik.

Hennes kollega er litt mer usikker. Han vil fortsette som advokat, men redusere antall oppdrag.

– Vinner jeg virkelig mye penger, vil jeg nok gi noe tilbake til lokalmiljøet mitt. Jeg er veldig sportsinteressert, så kanskje jeg kunne finansiert noe for en idrettsklubb.

– En ballbinge eller noe lignende kanskje?

– Ja, noe sånt, sier Evjenth.

Reportasjer
Næringsliv