<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Best i klassen uten kvoteringstiltak

Hos EY Tax & Law er fire av ti partnere kvinner. Den statistikken makter ikke Selmer å matche, og de er på bunn med knappe fem prosent kvinneandel i partnerskapet. 

Velger bare de beste: Ledende partner i EY Tax & Law, Øystein Arff Gulseth, skiller ikke på menn og kvinner når nye partnere skal utnevnes.  Foto: EY
Næringsliv

Over 260 mennesker jobber i forretningsområdet EY Tax & Law, og av dem er 27 advokater og rettshjelpere partnere, hvorav ti er kvinner.

Det gir en kvinneandel på 37 prosent, som er den høyeste blant landets 30 største advokatfirmaer målt i omsetning.

Statistikken vil nok få noen til å tro at ledelsen i EY Tax & Law bevisst deler ut nye partnerskapsstillinger til kvinner, men situasjonen er snarere det motsatte.

– Ingen blir partnere hos på grunn av kjønn. At fire av ti partnere er kvinner er ikke et resultat av noe stort kvoterings- eller likestillingstiltak fra vår side, sier ledende partner Øystein Arff Gulseth.

– Men det må være hyggelig å toppe en slik liste?

– Det er vanskelig å være misfornøyd med å ligge øverst på en slik rangering, men om vi er nummer én, to eller tre, er ikke avgjørende, sier Gulseth

Objektive kriterier

Samme dag Kapital Jus møter ham for intervju, skal han delta i et panel for å vurdere nye potensielle partnere.

– Det er en nordisk prosess, hvor ledere i flere land sammen vurderer kandidatene. Etter en helhetsvurdering, med utgangspunkt i en rekke kriterier som ligger til grunn, får de som vi mener er best egnet tilbud om partnerskap, sier Gulseth.

Selv om det kun er objektive kriterier som ligger til grunn for utvelgelsen, så er det en klar forventning fra den globale og regionale ledelsen i EY at man over tid har balanse mellom kjønnene i partnerskapet.

Advokatfirmaet springer ut av revisjonsgiganten med samme navn, og ser man på statistikken, kommer også de andre advokatfirmaene i Norge med tilknytning til et internasjonalt revisjonsmiljø godt ut.

BDO Advokater kan skilte med 36,4 prosent kvinnelige partnere, PwC og Deloitte med over 22 prosent og KPMG Law med nesten 21 prosent.

Det er like høy andel som Wiersholm, som er klart best blant de fem største advokatfirmaene i Norge.

BAHR har 17,5, Wikborg Rein 15,8, Thommessen 15, og dårlig ut kommer Schjødt med 14,7 prosent kvinner som partnere.

Ingen kjappe løsninger

Gulseth ønsker ikke å gi noen råd til andre aktører om hvordan de skal velge sine partnere og øke kvinneandelen. Han mener den metoden EY Tax & Law bruker fungerer godt for sin organisasjon.

Når flere enn bare de som sitter lokalt i Norge er med på utvelgelsen, og også andre nordiske ledere som ikke jobber så tett med kandidatene til daglig er med, så får man et mer overordnet blikk på prosessen.

– Det er jo også noe av tanken. At vurderingen blir gjenstand for en større grad av objektivitet når en partner skal velges, sier Gulseth.

At det allerede er mange kvinner i selskapet, og i regionale og globale lederposisjoner, bidrar også til en positiv selvforsterkende effekt for å få en god kjønnsbalanse.

Adm. direktør for EY i Norge er Christin E. Bøsterud. For 20 år siden kom hun inn i selskapet som skatteadvokat. Siden har hun hatt en rekke lederposisjoner i organisasjonen, også internasjonalt.

Et annet viktig moment er at EY Tax & Law jobber med rekruttering av partnere over mange år. Noen hentes eksternt, men veldig mange flere rekrutteres fra egne rekker.

Kjønnsbalansen blant de nyutdannede som blir fullmektiger i firmaet er omtrent 50/50, og det speiler seg også oppover i karrierestigen.

– Vi er dermed i en bra situasjon når partnerskap blir et tema. Vi har en talentpool som er ganske likt fordelt på kjønn, og da blir det naturlig at vi også har mange dyktige kvinner å velge mellom, sier Gulseth.

Strykkarakter til Selmer

Selmer kommer dårligst ut i oversikten over kvinneandel blant partnere i de 30 største advokatfirmaene. Den er på skarve 5,6 prosent.

– Til tross for flere initiativer over mange år har vi så langt ikke lykkes med å nå målet vårt om flere kvinner i partnerskapet, sier Hans Jørgen Bender, som blir ledende partner fra nyttår.

Samtidig som han inntar sin nye rolle, dobles antall kvinnelige partnere i Selmer fra to til fire.

Hilde Høksnes rykker opp internt, og senioradvokat Marianne Løvås Sagerup rekrutteres fra Wiersholm til partnerskap hos Selmer.

– Vi gir ikke oss selv noen premie for det, fordi ambisjonene er mye større. Vi er privilegerte ved at vi har mange dyktige kvinner i Selmer i dag. Vår oppgave er å få flest mulig av dem til å bli i selskapet, og dermed også inn i partnerskapet, sier Bender.

Å være partner i et stort advokatfirma er hardt arbeid. Arbeidspresset er stort, og det finnes forventninger om at man er tilgjengelig.

– Men kanskje underkommuniserer vi fleksibiliteten i hverdagen advokatlivet også har med seg. Det tror jeg vi kan kommunisere i større grad enn vi gjør i dag, sier Bender.