<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Best i klassen uten kvoteringstiltak

Hos EY Tax & Law er fire av ti partnere kvinner. Den statistikken makter ikke Selmer å matche, og de er på bunn med knappe fem prosent kvinneandel i partnerskapet. 

Velger bare de beste: Ledende partner i EY Tax & Law, Øystein Arff Gulseth, skiller ikke på menn og kvinner når nye partnere skal utnevnes.  Foto: EY
Næringsliv

Over 260 mennesker jobber i forretningsområdet EY Tax & Law, og av dem er 27 advokater og rettshjelpere partnere, hvorav ti er kvinner.

Det gir en kvinneandel på 37 prosent, som er den høyeste blant landets 30 største advokatfirmaer målt i omsetning.

Statistikken vil nok få noen til å tro at ledelsen i EY Tax & Law bevisst deler ut nye partnerskapsstillinger til kvinner, men situasjonen er snarere det motsatte.