<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Blir flere, men taper terreng til mennenes inntekter

Stadig flere kvinner blir partnere i landets 100 største advokatfirmaer, og snittinntekten øker i forhold til tidligere år. Men mennenes inntekt øker enda mer.

På topp: Anne Sofie Bjørkholt, partner i advokatfirmaet BAHR, er på 10. plass på hovedlisten blant partnerne med høyest inntekt i 2021.  Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Næringsliv

Andelen kvinnelige advokatpartnere i Norge øker år for år, og 2022 er intet unntak.

Den årlige oversikten over partnere i landets 100 største advokatfirmaer viser at kvinneandelen blant de 1.685 partnerne var på 19,58 prosent.

Med andre ord er hver femte partner kvinne.

Sammenligner man med ett år tilbake, var andelen kvinner i de 100 største advokatfirmaene 18,62 prosent. Dermed har kvinneandelen økt med 0,96 prosentpoeng på ett år. Det er bedre enn status i fjor, da veksten bare var 0,3 prosentpoeng.

330 kvinner er på listen mot tidligere 307. Av de totalt 154 nye partnerne som er på årets liste, er 48 av dem kvinner. Dermed utgjør de 31 prosent, som er bedre enn totalen, og enda mer oppløftende er det om man ser på nye partnere under 35 år. Det er 18 av dem, og halvparten er kvinner.

Mennene rykker fra

Når det gjelder inntektsutvikling, er det derimot ikke like lystig lesing.

For tredje år på rad øker mennenes inntekter mer enn kvinnenes i kroner, og i år også i prosent. Avstanden mellom de to kjønnenes snittinntekt blir bare større år for år.

Snittinntekten til kvinnene er for 2021 på 3.652.000 kroner, noe som er 454.000 kroner mer enn året før. I prosent er veksten på 14,2.

Mennenes snittinntekt, derimot, var i fjor 5.864.000 kroner. Veksten er 17,8 prosent og i kroner og øre 886.000.

På grunn av denne skjeve utviklingen øker differansen mellom mennenes og kvinnenes snittinntekt nok et år.

Forrige gang Kapital Jus målte og presenterte tallet for ett år tilbake, var inntektsforskjellen mellom kjønnene 1.780.000 kroner. Nå er differansen blitt på 2.212.000.

20 med over 10 mill.

Nok et år er det BAHR-partner Anne Sofie Bjørkholt som topper inntektsoversikten for kvinnene (se tabell), og det er 11 nye partnere på kvinnenes topp 50-liste.

Bjørkholt har økt sin inntekt med nesten 5 millioner mot året før, og er nå inne på 10. plass på hovedlisten over alle partnere. Hun hadde i 2021 en ligningsinntekt på vel 26,3 millioner kroner.

Gulvet for å være inne blant de 30 kvinnene med høyest inntekt er løftet med to millioner fra i fjor. Partner Hege Dahl i AGP Advokater ligger på 30. plass med en inntekt på 8,3 millioner kroner i 2021.

På fjorårets oversikt var det 12 kvinner med mer enn 10 millioner kroner i inntekt, mens tallet i år er utvidet til 20 partnere.