<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Se til revisjonsselskapene

Flest kvinnelige partnere: I den internasjonale giganten EYs norske advokatfirma, EY Tax & Law, er fire av ti partnere kvinner. Her fra EYs kontorer i London.  Foto: Bloomberg
Næringsliv

Det er mye snakk i offentligheten om de store summene som forretningsadvokatene tjener, og det bør det også være åpenhet om. Det brukes mye penger på advokattjenester i Norge, særlig i næringslivet. 

Kapital Jus’ beregninger viser at den samlede inntekten for 1.683 partnere i de 100 største advokatfirmaene i Norge var 9,14 milliarder kroner i fjor.

Vår årlige oversikt over ligningstallene viser også at kvinneandelen kryper oppover. I fjor var hver femte partner en kvinne i de 100 største firmaene, en økning med 0,96 prosentpoeng sammenlignet med året før.

Hvor stor kvinneandelen er, spriker likevel stort mellom de største advokatfirmaene.

EY topper listen med 37 prosent kvinnelige partnere, noe som betyr at mer enn hver tredje partner er en kvinne.

Til sammenligning er den kvinnelige partnerandelen på 14,7 prosent i Norges største advokatfirma, Schjødt, 15 prosent i det nest største firmaet, Thommessen, 15,8 prosent i Wikborg Rein, som er tredje størst, og 17,5 prosent i BAHR, som ligger på en fjerdeplass.

Særlig er det interessant å se at også de andre advokatfirmaene i Norge som springer ut av revisjonsselskapene, kommer bedre ut på kvinneandel enn de fire største firmaene.

Tall Kapital Jus har hentet inn, viser at BDO Advokater kan skilte med 36,4 prosent kvinnelige partnere, PwC og Deloitte med over 22 prosent og KPMG Law med nesten 21 prosent.

Statistikken vil nok få noen til å tro at ledelsen i disse firmaene bevisst deler ut nye partnerskapsstillinger til kvinner, men EY kan fortelle til Kapital Jus at selskapet kun legger objektive kriterier til grunn for utvelgelsen.

Ledende partner Øystein Arff Gulseth utdyper at det er en klar forventning fra den globale og regionale ledelsen i EY at man over tid har balanse mellom kjønnene i partnerskapet. I tillegg er kjønnsbalansen blant de nyutdannede omtrent 50/50. Dermed har selskapet en talentpool som er ganske likt fordelt på kjønn, og da blir det naturlig å ha mange dyktige kvinner å velge mellom.

Her er det bare for de største advokatfirmaene å plukke opp tips.