<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Fikk et tilbud jeg ikke kunne si nei til

En av de over 500 bidragsyterne til Karnovs voksende base med lovkommentarer er partner Christian Flemmen Johansen i advokatfirmaet Elden.

Kommenterer fire lover: Advokat Christian Flemmen Johansen kan mye om selvkjørende biler, Tanavassdraget, kredittvurderinger og tjenesteplikt i politiet. Foto: Heiko Junge/NTB
Næringsliv

– Hvorfor takket du ja til å skrive lovkommentarer for Karnov?

– Det var et tilbud jeg ikke kunne si nei til, Karnov er en solid rettskilde og de som arbeider der, blant annet Isabell Støren og Leonel Resul, er både inspirerende og dyktige. Karnov er godt etablert og har et forfattermiljø som jeg ser opp til.

– Hva slags lover kommenterer du?

– Jeg har ferdigstilt mine kommentarer til Lov om kredittvurderingsbyråer og Lov om fiskeretten i Tanavassdraget. Videre har jeg flere lovkommentarer på vei, både Lov om tjenesteplikt i politiet og Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy.

– Hva slags særlig kunnskap om disse lovene må du ha?

– Sammen med advokat Stine Stenberg har jeg over flere år bistått ulike grunneiere i anledning fisket i Tanavassdraget. Jeg har også hatt en særlig interesse for den omfattende bruken av kredittvurderinger ved finanserings- og investeringsbeslutninger. Dette er inngripende tiltak og informasjon som må behandles deretter.

– Og kommentarene du har på vei, hvorfor har du valgt dem?

– Når det gjelder Lov om tjenesteplikt i politiet, så har jeg ved flere anledninger bistått polititjenestemenn i ulike situasjoner. Lov om selvkjørende kjøretøy har jeg påtatt meg fordi dette er et område som har interessert meg over tid, og et fenomen som hører fremtiden til.

– Får du honorar for jobben?

– Ja, det er honorert, men det er ikke avgjørende for meg. Det som virkelig betyr noe er muligheten til å bidra, samt samarbeide med Karnovs dyktige team av forfattere, redaktører og korrekturlesere. Betalingen er ikke en motivasjonsfaktor.

– Hvor mye tid bruker du på lovkommentararbeidet?

– Tidsbruken betyr lite, så det vet jeg ikke – det er resultatet og arbeidet som motiverer meg.

– Har du skrevet lovkommentarer for andre forlag?

- Nei, i denne omgang holder jeg meg til Karnov.

– Sidegeskjeften har kanskje en markedsføringseffekt for deg?

– Det vet jeg faktisk ikke, men det jeg vet er at det bidrar til god faglig utvikling, en invitasjon til Karnovs årlige sommerfest som jeg ikke vil gå glipp av, og møter med mange nye og hyggelige mennesker.

– Hva synes du om evalueringen av dine lovkommentarer før publisering?

– I mitt tilfelle har jeg hatt et godt internt samarbeid med advokat Stine Stenberg forut for innlevering. Vi har opplevd evalueringsprosessen, både fra fagredaktør og korrektur i Karnov, som grundig og omfattende, med det formål å frembringe et best mulig produkt. Noe som reflekterer Karnovs kvalitet og grundighet. I mitt tilfelle er det professor og instituttleder ved BI, Morten Kinander, og fagfelle Gunhild Storbekkrønning Solli jeg har samarbeidet med. De er to svært dyktige jurister.