<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Venter mangedobling i markedet for el-lastebiler

Varetransportsektoren har hengt etter i prosessen med å elektrifisere den globale kjøretøyparken. Dette kan endre seg radikalt de kommende årene, mener analysebyrå.

På fremmarsj: En stadig større del av lastebilparken er ventet å bli elektrisk de kommende årene, både her hjemme og globalt. Bildet viser DB Schenkers nye doning, som ble avduket i Oslo tidligere i sommer. Foto: Terje Pedersen
Tech

Der utslippsskandalen som rammet Volkswagen høsten 2015 bidro til et skifte i fokus vekk fra diesel som drivstoff for personbiler, er det fortsatt det mest utbredte drivstoffet for tyngre kjøretøy. Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) har dieselforbruket på verdens veier sågar økt fra 38 prosent ved årtusenskiftet til nærmere 45 prosent i 2019, i hovedsak grunnet høyere fraktaktivitet på veiene.

Dette kan imidlertid være i ferd med å endre seg, hvilket illustreres av ferske anslag for det amerikanske markedet:

Ved utgangen av fjoråret var det kun omtrent 2.000 elektriske lastebiler på veiene i USA, ifølge Wood Mackenzie. Nå tror analysebyrået at antallet vil bli mangedoblet de kommende årene og stige til 54.000 innen 2025.

Analytikerne påpeker at det ikke mangler utfordringer, spesielt knyttet til infrastruktur for lading – ikke bare tradisjonelle ladepunkter, men også lademuligheter ved lasting og lossing som ikke finnes i dag.

I motsatt retning trekker teknologiske fremskritt, stadig mer omfattende støtteordninger og økt fokus på bruk av elektrisitet, fremfor forbedring av eksisterende dieselteknologi og hybridløsninger.

Strengere politikk

Den ventede elektrifiseringsbølgen er langt fra noe særamerikansk fenomen. I rapporten "Trucks and Buses" påpeker IEA at en stadig høyere andel av lastebilene som selges globalt befinner seg i markeder som har fastsatt regulatoriske standarder for drivstofføkonomi og utslipp.

"Etter å ha ligget et tiår bak lettere nyttekjøretøystandarder i mange år, har den politiske dekningen for tyngre nyttekjøretøy endelig begynt å ta seg opp", skriver byrået.

Det vises til at rundt 85 prosent av biler og lettere kommersielle kjøretøy som ble solgt i fjor var dekket av drivstofføkonomiske standarder, mot 70 prosent for tyngre kjøretøy. I den sistnevnte kategorien har imidlertid andelen økt med rundt 20 prosentpoeng de siste tre årene, mens andelen i den førstnevnte har stått mer eller mindre stille.

De globale endringene skyldes ikke minst innføringen av nye standarder i India i 2018. Utviklingen har også blitt drevet frem av EU, Kina og Japan, mens tilsvarende regulering er underveis i Argentina, Brasil, Mexico og Sør-Korea.

Norske mål

El-fokus: Regjeringen vil at halvparten av alle nye lastebiler skal være el- eller hydrogendrevet innen 2030. Her statsminister Erna Solberg i føresetet i en elektrisk lastebil som Asko skal ta i bruk. Foto: Vidar Ruud

Også i Norge har fokus økt på elektrisk varetransport de siste årene. Statsminister Erna Solberg var nylig blant de prominente gjestene som kastet glans over lanseringen av DB Schenkers nye, grønne lastebil i Oslo.

Den siste tiden også andre aktører, inkludert Posten og Bring, fått elektriske tilskudd til sin bilpark.

I henhold til regjeringens klimamål skal 50 prosent av de nye lastebilene i Norge være enten el- eller hydrogendrevet innen 2030, hvilket er ventet å bidra til utslippsreduksjon på over én million tonn CO2-ekvivalenter. Totalt er elektrifisering av veitransporten ventet å kunne gi utslippsreduksjon på omtrent seks millioner tonn C02-ekvivalenter i perioden 2021-2030.

Fordeler

Dersom utviklingen skyter fart slik analytikerne ser for seg, byr det åpenbart på industrielle muligheter. Et av prosjektene som trekkes frem, er Volvo Low Impact Green Heavy Transport Solutions (Lights), som subsidieres av myndighetene i California.

Selv om prosjektet fortsatt er i startfasen, har det vært noen tidlige indikasjoner markedsaktørene burde merke seg, mener Wood Mackenzie.

"Flåteelektrifisering gir operatørene mange finansielle og miljømessige fordeler i seg selv, grunnet lavere drivstoff- og vedlikeholdskostnader og null eksosutslipp. Støtten fra politikere og samfunnet er på vei til å ta av, og flåteoperatører som er villige til å teste den nye teknologien kan dra nytte av insentiv- og pilotprogrammer til fordel for sine egne elektrifiseringsmål", skriver analytiker Kelly McCoy i en oppdatering.

Volvo er ikke de eneste som satser på elektriske lastebiler. Andre aktører som konkurrerer i dette markedet inkluderer kinesiske BYD, tyske Daimler og amerikanske Nikola, samt velkjente Tesla. I det litt mindre segmentet er utvalget enda bredere.

Utviklingen har ikke gått investorene hus forbi. Blant de mest ekstreme eksemplene er aksjekursen til de to Nasdaq-noterte selskapene Nikola og Workhorse, som begge er mer enn firedoblet siden inngangen til året.