<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Avslører de digitale svindlerne

Stadig flere blir utsatt for nettsvindel. Med studier i digital etterforskning ønsker Høyskolen Noroff å gi økt kompetanse på dette området i kampen mot digital kriminalitet.

Verdifull kompetanse: Selv om en harddisk er delvis skadet, eller forsøkt ødelagt, er det noen ganger mulig for digitale etterforskere å finne data som ikke er gått tapt. Foto: Jeanette L. Bækkevold
Tech

– Digital kriminalitet og svindel er et svært alvorlig og økende problem. Det er et stort behov for kompetente etterforskere, sier Steffen V. McInerney ved Høyskolen Noroff.

Nettkriminalitet har skutt i været de siste årene. Aldri før har så mange daglig blitt utsatt for svindelforsøk via e-post, SMS og telefon. Høyskolen Noroff tilbyr bachelorgrad i digital etterforskning for å imøtekomme det økende behovet for kompetanse på området.

Hvis du elsker gåter og teknologi – så er digital etterforskning graden for deg.
Emlyn Butterfield, førsteamanuensis i digital etterforskning

– I dagens samfunn gjør vi ikke lenger noe uten telefon eller datamaskin – alt fra å lage en kopp kaffe til å sortere økonomien. Data har i dag en stor verdi. Når disse dataene blir misbrukt, må vi finne ut hva, hvem og når alt dette skjedde. Det er her digital etterforskning kommer inn, sier Emlyn Butterfield, førsteamanuensis i digital etterforskning.

– Hvis du elsker gåter og teknologi – så er digital etterforskning graden for deg, sier han.

Spennende studie: – Hvis du elsker gåter og teknologi – da er digital etterforskning graden for deg, sier Emlyn Butterfield, førsteamanuensis i digital etterforskning. Foto: Noroff

Nordmenn er mest redd nettsvindel

Ifølge politiets innbyggerundersøkelse fra 2020 oppga rundt fem prosent at de hadde opplevd svindel eller bedrageri på internett. Og av 13 ulike former for kriminalitet, som inkluderte blant annet ran, trafikkfarlige hendelser og vold, var det befolkningens bekymring for svindel eller bedrageri på internett som scoret høyest. Samtidig fremkommer det at politiets evne til å håndtere svindel og bedrageri på nettet vurderes svakere enn håndtering av mange andre hendelser.

De fleste studenter jeg har vært i kontakt med har begynt å jobbe i politiet med etterforskning og etterretning, men noen har også gått til store konsulentselskaper.
Steffen V. McInerney ved Høyskolen Noroff

– Digital kriminalitet og svindel er et svært alvorlig og økende problem. Det er et stort behov for kompetente etterforskere som kan avdekke om en kriminell handling har funnet sted, og videre samle bevis som kan bidra til å domfelle digitale forbrytere, fortsetter McInerney.

Ifølge studiets nettside vil studentene utvikle en grundig metodisk tilnærming til å sikre, analysere og etterforske digital kriminalitet, til håndtering av sikkerhetsbrudd for raskt å gjenvinne kontroll over en situasjon, og til å samle bevis på en profesjonell måte. Man vil også oppnå nødvendige ferdigheter rundt risikovurdering og sikring av digitale miljøer.

Mange muligheter: Relevante stillinger etter å ha studert digital etterforskning er digital etterforsker, informasjonssikkerhetssjef, informasjonssikkerhetsmedarbeider, datakriminalitetsetterforsker og eDiscovery-etterforsker, forteller Steffen V. McInerney. Foto: Jeanette L. Bækkevold

Flere karriereveier å gå

Ved studiestart i august er det forventet at rundt 40 studenter vil starte på den treårige graden, forteller McInerney. Og når studiene er ferdige, finnes det flere karriereveier å velge mellom.

– De fleste studenter jeg har vært i kontakt med har begynt å jobbe i politiet med etterforskning og etterretning, men noen har også gått til store konsulentselskaper. Det er flere selskaper som etterspør denne kompetansen, ettersom de ønsker å etterforske, eventuelt hindre, digital svindel, sier McInerney.

Gjennom studietiden vil du lære praktiske ferdigheter som trengs for å identifisere, gjenopprette og hente ut bevis fra en rekke digitale enheter.
Emlyn Butterfield, førsteamanuensis i digital etterforskning

– Hva slags typer stillinger kan man gå inn i med denne bakgrunnen?

– Eksempler på stillinger kan være digital etterforsker, informasjonssikkerhetssjef, informasjonssikkerhetsmedarbeider, datakriminalitetsetterforsker og eDiscovery-etterforsker.

Om man ønsker å jobbe i politiet, et konsulentselskap eller et annet sted, forbereder digital etterforskning elevene på en karriere innen IT-sektoren, forteller førsteamanuensisen.

– Gjennom studietiden vil du lære praktiske ferdigheter som trengs for å identifisere, gjenopprette og hente ut bevis fra en rekke digitale enheter.⁠ Programmet vil også forberede deg på en karriere i IT-sektoren ved å bruke tekniske og analytiske ferdigheter for å løse problemer innen mange områder av IT og tekniske tjenester, sier Butterfield.

Karriere i politiet: De fleste uteksaminerte studentene som Steffen V. McInerney har vært i kontakt med har begynt å jobbe i politiet med etterforskning og etterretning, men noen har også gått til store konsulentselskaper. Foto: Noroff

Internasjonal interesse

Studiet kan gjennomføres enten på campus i Kristiansand eller over nett, ettersom alle bachelorstudier hos Noroff også er tilgjengelige som nettstudier. På campus tilbys 15 studieplasser, og alle forelesningene streames live. I tillegg er studiet på engelsk, noe som har ført til interesse fra flere utenlandske studenter.

– Hvordan har interessen for studiet vært?

– Interessen er noe større online enn campus. Ettersom undervisningsspråket er engelsk, er det endel internasjonale studenter som benytter seg av muligheten til å studere fra hjemlandet sitt. Det er også mange som velger å flytte til Kristiansand og bli en del av det fysiske læringsmiljøet der.

Opptakskravet er generell studiekompetanse med matematikk R1 eller S1 og S2, men for søkere over 25 år med relevant arbeidserfaring faller matematikkravet bort.

Samler bevis: – Gjennom studietiden vil du lære praktiske ferdigheter som trengs for å identifisere, gjenopprette og hente ut bevis fra en rekke digitale enheter, informerer Emlyn Butterfield. Foto: Jeanette L. Bækkevold

Skiller seg fra cyber-security

Noroff har campus i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand og tilbyr 22 ulike høyskolestudier og fagskolestudier på campus og på nett. I tillegg til digital etterforskning har de bachelorgrad i cyber-security, som også er blitt et populært studium. 

De to bachelorprogrammene har like fag det første året, men skiller seg etter hvert fra hverandre på flere områder, informerer McInerney. – Det er endel forskjeller. I korte trekk handler cyber-security om å beskytte og hindre kriminell adferd og cyber-angrep i å finne sted, mens digital etterforskning (digital forensics) i større grad handler om å etterforske digital kriminalitet og svindel i etterkant av en hendelse.

– Sammenligner man digital etterforskning med cyber-security, er nok sistnevnte en kompetanse næringslivet etterspør i større grad, men en som har studert digital etterforskning vil også kunne implementere og jobbe med sikkerhetstiltak, sier han.