<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Eks-elskerinne krever 20 prosent av Siems inntekt

Mangemilliardær Kristian Siem har inngått forlik i boliglånsstriden med eks-elskerinnen, som er moren til hans to “ukjente” småbarn. Nå ligger de i betente forhandlinger om en ny privat barnebidragsavtale etter at eks-elskerinnen og barna har flyttet til Pakistan.

Kan bli dyrt: Siems eks-elskerinne har nå flyttet til Pakistan med småbarna, og anfører at loven om barnebidrag i Pakistan tilsier at far skal betale rundt 20 prosent av sin inntekt til mor i tilfeller der hun har omsorgen for barna alene. Foto: Iván Kverme
Inside

– Kristian Siem har et helt forvrengt bilde av virkeligheten, samtidig som han er veldig gjerrig.

Det sier Siems eks-elskerinne Naema Noor til Kapital på telefon fra Pakistan. I vår inngikk hun og Siem forlik i en betent boliglånsstrid før den skulle opp for Borgarting lagmannsrett. Nå prøver partene å bli enige om en ny privat barnebidragsordning. Tidligere i år flyttet nemlig Noor med barna til hennes fødeland Pakistan. Siden ingen av partene lenger oppholder seg i Norge, har Nav stanset innkrevingen av barnebidrag.

– Tilbakemeldingen jeg har fått fra Nav er at de ikke lenger kan inndrive barnebidrag, og at det nå er loven i det landet vi har flyttet til som gjelder. Loven om barnebidrag i Pakistan er klar, og sier at far skal betale rundt 20 prosent av sin inntekt til mor i tilfeller der hun har omsorgen for barna alene, hevder Noor.

Loven om barnebidrag i Pakistan er klar, og sier at far skal betale rundt 20 prosent av sin inntekt til mor i tilfeller der hun har omsorgen for barna alene.
Naema Noor
Flyttet til Pakistan: – Den tilbakemeldingen jeg har fått fra Nav er at de ikke lenger kan inndrive barnebidrag, og at det nå er loven i det landet vi har flyttet til som gjelder, sier Naema Noor. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

David mot Goliat

Kapital har tidligere omtalt at Siem, som har gjort seg så bemerket for sin innsats i næringslivet at han i 2011 ble utnevnt til St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse, i nærmere ti år hadde et hemmelig forhold til sin tidligere yogalærer, Naema Noor. I løpet av den tiden fikk de to barn sammen; en sønn som nå er fem år gammel og en datter på syv år som er multifunksjonshemmet.

Siem har i dag ingen kontakt med sine småbarn. Etter at forholdet mellom ham og Noor tok slutt for noen år siden, har partene ligget i en langvarig og betent konflikt om alt fra adopsjon og DNA-testing til tilbakebetaling av millionbeløp og barnebidrag.

Rettssaken som i vår ble hevet som forlikt, skulle i utgangspunktet dreie seg om tilbakebetaling av et pantelån som Siem gav henne da hun i sin tid kjøpte bolig i Jerpefaret i Holmenkollen i Oslo, rett i nærheten av det som var den offisielle Siem-familiens Oslo-residens. Men hovedforhandlingen endte opp med å dreie seg om langt mer. Overfor Oslo tingrett hevdet Noor blant annet at Siem har brukt lånet “som et utpressingsmiddel i et forsøk på å unndra seg arverettslige forpliktelser og unndra seg biologisk farskap”. Nærmere bestemt at Siem skal ha brukt lånet til å forsøke å presse Noors tidligere samboer til å adoptere barna hans.

Siem, som via sine advokater tidligere har avvist påstandene fra Noor og den tidligere samboeren som uriktige overfor Kapital, hevdet på sin side i tingretten at det er han som har blitt gjenstand for utpressing og utnytting, og at “det må være norgesrekord i barnebidrag som har funnet sted her”.

Har fått munnkurv 

I tingretten ble Noor dømt til å betale Siem syv millioner pluss renter og rentes renter, oppad begrenset til rundt 618.000 kroner. Hun ble også dømt til å betale 110.000 kroner i sakskostnader. Noor anket til lagmannsretten, men de syv millionene ble tilbakebetalt lenge før ankesaken skulle opp, etter at boligen i Jerpefaret ble solgt før jul. Deretter inngikk altså partene forlik i vår.

– Forliket i boliglånssaken innebærer blant annet at vi ikke skal snakke om den saken i mediene, så den har jeg ingen kommentar til. Men bidragssaken kan jeg kommentere, sier Noor.

Som Kapital tidligere har omtalt, vedtok Nav i mai 2019 at Siem skulle betale 4.700 kroner i måneden i barnebidrag til sin funksjonshemmede datter, og 5.570 kroner i måneden til sønnen. Bidragene, som blir indeksregulert årlig, ble fastsatt etter skjønn siden Siem er bosatt i utlandet. Av vedtaket fremgår det at Nav la til grunn at den månedlige underholdskostnaden for den funksjonshemmede datteren var rundt 5.600 kroner, mens underholdskostnaden for sønnen var på rundt 6.700 kroner. Siems brutto årsinntekt ble skjønnsfastsatt til en million britiske pund, mens formuen på flere milliarder kroner ble holdt utenom. Nav la til grunn at Noor, som da studerte medisin, hadde vært uten inntekt siden begynnelsen av 2018.

Bidrag på 183.000 kroner i måneden

Noor forteller at Siem tidligere har oppgitt til Nav at han tjener 11 millioner kroner i året.

– Etter pakistansk lov tilsier det over 183.000 kroner i bidrag i måneden. Jeg modererte dette og spilte inn et forslag til Kristian, via hans advokat Randi Bull, på 127.000 kroner i måneden, men det nekter han å betale. Jeg har fått tilbakemelding om at han kan fortsette med å betale drøyt 10.000 kroner i måneden for begge barna samlet, forteller Noor.

– Vil du gå rettens vei hvis dere ikke blir enige?

– Jeg ønsker jo å unngå det, men det presser seg frem hvis han ikke strekker seg lenger enn han gjør i dag. Han argumenterer med at levekostnadene i Pakistan er lavere enn i Norge, men barna går på privatskole som koster mye penger, vår multifunksjonshemmede datter trenger tett oppfølging, og det koster mye penger å leie bolig her også.

– Hvorfor flyttet du til Pakistan?

– Jeg er født her og har mye familie her. Nå har jeg laget meg et lite yogastudio her, vi har en liten hage, det er mye god mat og god te her, og været er supert.

– Hva synes barna, som er oppvokst i Norge, om å bo i Pakistan?

– De elsker å bo her. De hatet å bo i Norge fordi de stadig ble utsatt for rasisme. Som annengenerasjons pakistansk innvandrer opplevde jeg også Norge som rasistisk. Her går barna på privatskole og lærer seg flytende urdu. De har på kort tid også lært seg flytende engelsk, for de går på engelsk skole.

– Jobber du i Pakistan?

– Nei, jeg har vært uføretrygdet siden april og har fått godkjenning fra Nav for å få uføretrygden i Pakistan. Jeg har nok å gjøre med å passe på mine barn, forteller Noor.

Stille fra Siem

Hvorvidt Kristian Siem nå frykter søksmål og evt. å måtte punge ut store summer i barnebidrag, forblir ubesvart. Siem ønsker ikke å kommentere saken overfor Kapital. Hans advokat Randi Birgitte Bull skriver følgende i en epost til redaksjonen:

“Partene inngikk som kjent rettsforlik i Borgarting lagmannsrett 26. april d.å. Som del av rettsforliket ble det bestemt at ‘ingen av partene vil i fremtiden aktivt medvirke til medieomtale av saken eller forholdet mellom partene for øvrig’. Det er lite tvilsomt at Naema Noor har aktivt medvirket til at Kapital nå ønsker å skrive om saken på nytt. Hun har således brutt forutsetningene for rettsforliket. Ved å skrive om saken vil også Kapital medvirke til brudd på rettsforliket. Under enhver omstendighet er det ikke ønskelig å uttale seg til Kapital, idet vi har erfaring med at Kapital ved flere anledninger har hatt en uriktig fremstilling av faktum og har gjengitt uttalelser fra Naema Noor uten å gjøre nødvendige undersøkelser om hennes beskrivelser er i samsvar med de faktiske forhold”.