<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hanket inn syv mill. fra blakk eks-elskerinne

Mangemilliardær Kristian Siem vant første rettsrunde i striden med eks-elskerinnen, som er moren til hans to “ukjente” småbarn. Men krangelen fortsetter i Borgarting lagmannsrett i juni.

Trekkes for lagmannsretten: Moren til Kristian Siems “ukjente” småbarn har anket i den betente striden med mangemilliardæren. På forsommeren møtes partene i retten igjen. Foto: Mattis Sandblad/VG/NTB
Næringsliv

“Den større sammenhengen innebærer at Kristian Siem har forsøkt å unndra seg arverettslige forpliktelser, forsøkt å adoptere bort barna sine.”

Det skriver Kristian Siems eks-elskerinne Naema Noor i et ankeskriv til Borgarting lagmannsrett. I fjor høst tapte hun en betent strid med milliardæren i Oslo tingrett. Rettssaken skulle i utgangspunktet dreie seg om tilbakebetaling av et pantelån på rundt syv millioner kroner som Siem gav henne da hun i sin tid kjøpte bolig i Jerpefaret i Holmenkollen i Oslo, rett i nærheten av det som var den offisielle Siem-familiens Oslo-residens. Men hovedforhandlingen endte opp med å dreie seg om langt mer. 

I tingretten ble Noor dømt til å betale Siem syv millioner pluss renter og rentes renter, oppad begrenset til rundt 618.000 kroner. Hun ble også dømt til å betale 110.000 kroner i sakskostnader.

Punget ut millioner: De syv millionene som Naema Noor, moren til Siems lille sønn og multifunksjonshemmede datter, ble dømt i tingretten til å betale tilbake til sin styrtrike eks-kjæreste, er nå tilbakebetalt. Men striden fortsetter. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Noor anket til Borgarting lagmannsrett. Men de syv millionene er nå tilbakebetalt, etter at boligen i Jerpefaret ble solgt før jul. Ankesaken skal for lagmannsretten 9. juni. Noor, som er registrert med null kroner i alminnelig inntekt både i 2018, 2019 og 2020, var selvprosederende via videolink i forrige rettsrunde, men nå er hun representert ved advokat Kristin Teigen.

– Søkte om fri rettshjelp

– Teigen får betalt av Statsforvalteren innlandet. Jeg søkte om fri rettshjelp da jeg ikke hadde solgt boligen i Jerpefaret. Jeg hadde ikke råd til å betale rettsgebyret pålydende 28.000 kroner, sier Naema Noor til Kapital.

Jeg søkte om fri rettshjelp da jeg ikke hadde solgt boligen i Jerpefaret. Jeg hadde ikke råd til å betale rettsgebyret.
Naema Noor

Etter å ha fått innvilget delvis fri rettshjelp ble Noors opprinnelige anke erstattet med en ny. Teigen forteller at temaet i lagmannsretten blir den delen av Oslo tingretts dom som gjelder rentes renter og forsinkelsesrenter.

– Det vil bli lagt ned påstand i tråd med dette, og mitt arbeid i forbindelse med saken vil dreie seg om dette spørsmålet. Men alle forhold som har betydning for dette vil bli brukt i argumentasjonen. Utover dette har ikke jeg noen kommentar før sluttinnlegget er klart, sier advokaten.

Noor forteller at partsforklaringen hennes i retten i juni vil belyse det hun skrev i sin opprinnelige anke. Der påpeker hun blant annet det hun mener er flere faktafeil i tingrettsdommen.

“Noen av feilene ligger i fremstillingen av saken. Konsekvensene av en feil fremstilling av saken blir en rekke følgefeil som resulterer i at selve domsslutningen blir feil,” skriver Noor i ankeskrivet.

De angivelige feilene knytter seg blant annet til oppfølging av lån og hvem som i sin tid skal ha foreslått at Henrik Allum – hennes nåværende venn og samboer, som de siste årene har hjulpet henne med å følge opp barna – skulle adoptere Siems to småbarn.

David mot Goliat

Kapital har tidligere omtalt at Siem, som har gjort seg så bemerket for sin innsats for næringslivet at han i 2011 ble utnevnt til St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse, i nærmere ti år hadde et hemmelig forhold til sin tidligere yogalærer, Naema Noor. I løpet av den tiden fikk de to barn sammen; en sønn som nå er fem år gammel og en datter på syv år som er multifunksjonshemmet.

Siem har i dag ingen kontakt med sine småbarn i Norge. Etter at forholdet mellom ham og Noor tok slutt for noen år siden, har partene ligget i en langvarig og betent konflikt om alt fra adopsjon og DNA-testing til tilbakebetaling av millionbeløp og barnebidrag.

Overfor Oslo tingrett hevdet Noor blant annet at Siem har brukt lånet “som et utpressingsmiddel i et forsøk på å unndra seg arverettslige forpliktelser og unndra seg biologisk farskap”. Nærmere bestemt at Siem skal ha brukt lånet til å forsøke å presse Allum til å adoptere barna hans.

Siem, som via sine advokater tidligere har avvist påstandene fra Noor og Allum som uriktige overfor Kapital, hevdet på sin side i retten at det er han som har blitt gjenstand for utpressing og utnytting, og at “det må være norgesrekord i barnebidrag som har funnet sted her”.

Det må være norgesrekord i barnebidrag som har funnet sted her.
Kristian Siem

– Krever tilsyn hele døgnet

Av Noors opprinnelige ankeskriv til lagmannsretten fremgår det at hun ønsker at saken skal ses i en større sammenheng, ikke kun som en sak om et pengekrav, noe hun ikke fikk gjennomslag for i tingretten.

“Den større sammenhengen innebærer at Kristian Siem har forsøkt å unndra seg arverettslige forpliktelser, forsøkt å adoptere bort barna sine. Siem har villedet Nav og den britiske familieretten i London. Nav reiste barnebidragssak på vegne av Naema Noor som er under beskyttelse av Haag-konvensjonen. Siem fortalte saksbehandlere i Nav at han var bosatt i London og at Nav kunne tilskrive ham der. Når familieretten i London omsider skulle søke opp Siem, hadde han emigrert til Monaco i oktober 2018. Dette ble bekreftet av begge lands myndigheter,” skriver Noor i ankeskrivet. 

Videre påpeker hun at deres felles multifunksjonshemmede datter har vært et gjennomgående tema gjennom hovedforhandlingen og forliksforhandlinger.

“Dommer ser fullstendig bort fra at datteren krever tilsyn hele døgnet og at Siem ikke betaler i nærheten av de bidragene han må for å kompensere for ressursene det innebærer å ha omsorgen for et multifunksjonshemmet barn alene,” heter det.

Dommer ser fullstendig bort fra at datteren krever tilsyn hele døgnet og at Siem ikke betaler i nærheten av de bidragene han må for å kompensere for ressursene det innebærer å ha omsorgen for et multifunksjonshemmet barn alene.
Naema Noor i ankeskriv til Borgarting lagmannsrett

– Har tilegnet seg millionbeløp

Advokat Randi Bull, som representerer Siem, skriver følgende i en epost til Kapital:

“Som Kapital er kjent med, har Noor kun anket over tingrettens dom for så vidt gjelder renter på gjelden. Det innebærer at hun har akseptert at hun var skyldig å betale kr 7.000.000, noe hun også har innfridd i ettertid. Siden saken nå kun gjelder spørsmål om beregning av renter, er sakens forhistorie og øvrige forhold ikke relevant for det spørsmål som lagmannsretten skal ta stilling til.”

Advokaten fortsetter:

“Noor og hennes samboer Allum har tilegnet seg millionbeløp. Noor har på uriktig grunnlag hevdet at Siem er far til alle hennes tre yngste barn. Noor og Allum har også tilegnet seg mange millioner som skulle vært tilbakebetalt Siem. Likevel fremstiller Hegnar Media dem som den svake part som blir utsatt for overgrep.”