<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Norges rikeste kvinne nektes å bygge sitt drømmepalass

Else Helene Sundt får ikke bygge eneboligen på 1.045 kvadratmeter som hun ønsker seg på Bygdøy. Oslo kommune unnskylder nabopalasset til Fredriksen-døtrene med at det ble bygget før gjeldende reguleringer. 

Vil bygge: Else Helene Sundt har kjøpt både Christian Frederiks vei 6C, 6D og 6E for over 110 millioner kroner. Nå har hun fått tillatelse til å rive de tre eneboligene, ikke til å oppføre huset hun ønsker.  Illustrasjon: Sakspapir, Oslo kommune
Eiendom

Plan- og bygningsetaten avslår Sundts søknad om oppføring av en enebolig med bruksareal på 1.045 kvadratmeter, som etter planen skulle strekke seg over tre tomter på Hukodden på Bygdøy.

Tomtene, som til sammen er på over syv mål, har skipsrederarvingen brukt lang tid på å tilegne seg. Hun kjøpte den første for 24 millioner kroner som 30-åring i 2009. Her ligger et hus som ble bygget for prinsesse Astrids datter og tegnet av arkitekt Eivind Eriksen. I 2020 kjøpte hun så Christian Frederiks vei 6D og 6E for til sammen 87,5 millioner.

Opprinnelig var disse tre adressene én eiendom. De ble skilt ut i 1993, og det ble oppført to eneboliger på de nye tomtene. Nå har Sundt fått tillatelse fra kommunen til å rive alle de eksisterende boligene, men huset hun selv ønsker å bygge og bo i må hun ta tilbake til tegnebrettet.

Store planer: Sundt ønsker å bygge dette huset, som er på 1.045 kvadratmeter. Boligen skulle blant annet inneholde spaavdeling, vinkjeller, treningsrom, kjøkken på 86 kvadratmeter og bibliotek, i tillegg til et utendørs svømmebasseng. Illustrasjon: Logg arkitekter

Sammen med broren Christian er Else Helene Sundt arving etter skipsrederen Petter Sundt, som gikk bort i 2007. Søsknene overtok da kontrollen over investeringsselskapet Sundt AS, som ble ledet av børsens tidligere styreleder, Leiv Askvig, fra 2003 frem til 2019. I den perioden økte den samlede formuen fra to milliarder kroner til 16,2 milliarder kroner. 

På Kapitals liste over Norges 400 rikeste er Else Helene Sundt den høyest plasserte kvinnen, med en formue på 8,7 milliarder kroner.

Troner på topp: Else Helene Sundt er landets rikeste kvinne, med en formue på 8,7 milliarder kroner. Foto: sundt-as.no

For stort

Huset Sundt har fått avslag på å bygge, har en grunnflate på over 400 kvadratmeter. Boligen er tegnet av Logg arkitekter, og skulle inneholde både bibliotek, svømmebasseng, heis, spa, vinkjeller og et kjøkken på 86 kvadratmeter. Hovedsoverommet har tilhørende garderobe på 38 kvadratmeter, to balkonger og to separate bad. Totalt skulle huset ha syv toaletter og fem bad.

Det har vært en rekke klager på tegningene fra naboene, blant annet angående høyde på møne, felling av trær og plassering av vinduer, terrasse og basseng. Sundt har delvis kommet sine naboer i møte, og gjort enkelte korrigeringer. Men nå er ikke det lenger relevant. 

Søknaden har fått avslag fordi oppføring av huset er i strid med plan- og bygningslovens krav til visuelle kvaliteter og regulerte grenser for bebyggelse, og det opplyses om at det ikke vil gis dispensasjon.

Rives 1: Denne eneboligen i Christian Fredriks vei har Sundt fått tillatelse til å rive. Skjermdump: Sakspapir Oslo kommune

Rike barn 

Nord for Sundts eiendommer ligger Kongeskogen. Nærmeste nabo er investor Richard Trygve Andvord, som befinner seg et stykke lenger ned på Kapitals liste over Norges rikeste. På motsatt side finner man søstrene Kathrine og Cecilie Fredriksen, døtrene til Norges rikeste mann, John Fredriksen. 

Fredriksen-døtrenes bolig vises til i begrunnelsen for avslaget: “I Strømsborgveien 47 B har eksisterende boligbygg en relativt stor bygningskropp og skiller seg ut. Boligene er godkjent før gjeldende plangrunnlag.”

Utover dette mener kommunen at boligene i området er volummessig ordinære boliger, og at Sundts hus vil fremstå som fremmed med sitt “voluminøse uttrykk”. Kommunen anbefaler at de tre tomtene utvikles innenfor anviste grenser for bebyggelse, som er på henholdsvis ca. 212, 145 og 162 kvadratmeter bebygd areal.

Sundt prøver å få dispensasjon ved blant annet å argumentere med at miljøbelastningen på området blir mindre i form av redusert antall beboere, trafikk, støy og forurensning. CO2-utslippet ved å rive tre eneboliger og oppføre en ny – med svømmebasseng – er nok da ikke tatt med i betraktningen.

Rives 2: Denne eneboligen i Christian Fredriks vei har Sundt fått tillatelse til å rive. Skjermdump: Sakspapir Oslo kommune

Rives 3: Denne eneboligen i Christian Fredriks vei har Sundt fått tillatelse til å rive. Skjermdump: Sakspapir Oslo kommune