<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Må betale tidligere arbeidsgiver snaut to mill.

Forhenværende toppsjef i Norsk Tipping, Reidar Nordby jr. (74), må betale sin tidligere arbeidsgiver over 1,8 millioner kroner i saksomkostninger etter å ha lidd tre strake nederlag i rettsvesenet.

Ingen munter melodi: Reidar Nordby jr. (her spillende på munnspill) har gått i retten mot sin tidligere arbeidsgiver Norsk Tipping og tapt – igjen. Iván Kverme
Jus

I tillegg kommer pengene Nordby & Co har brukt på egne advokater.

Nylig satte Høyesteretts ankeutvalg punktum for konflikten som har pågått i flere år. Den dreier seg om hvorvidt den tidligere tippesjefen hadde rett til å bruke ordmerket LOTTO, som Norsk Tipping varemerkeregistrerte i 2004, i sitt nye selskap. Sammen med sønnen er Reidar Nordby jr. nemlig deleier i selskapet Multilot, hvis datterselskap Snapchance.no tidligere het Fotolotto.

Både tingretten og lagmannsretten har konkludert med at Fotolotto krenker rettighetene til Norsk Tippings varemerke. I tillegg mente dommerne at det forelå assossiasjonsfare, pluss at bruken av Fotolotto medførte skade på Lottos særpreg, og at det forelå urimelig utnyttelse av særpreg og anseelse. Dette blir nå stående, ettersom saken ikke kommer opp for Høyesterett.

Delte meninger

– Vi gjorde gjeldende at vilkårene for behandling i Høyesterett ikke var oppfylt, og det har også Høyesterett lagt til grunn. Vi mener at lagmannsrettens dom er riktig, og vi er naturligvis tilfreds med at det ble den endelige konklusjonen, sier prosessfullmektig for Norsk Tipping, advokat og partner Thomas Rieber-Mohn i CMS Kluge.

Vi mener at lagmannsrettens dom er riktig, og vi er naturligvis tilfreds med at det ble den endelige konklusjonen.
Advokat Thomas Rieber-Mohn i CMS Kluge

Nicholas Foss Barbantonis, prosessfullmektig for Snapchance og advokat i Simonsen Vogt Wiig, er lite tilfreds med ankeutvalgets avgjørelse om å ikke tillate saken prøvet for landets øverste dommere.

Han har tidligere uttalt til Kapital at problemstillingen er høyst prinsipiell, og at han mener at lagmannsrettens vurdering er i strid med rettspraksis fra EU-domstolen. Nå er han mer ordknapp. 

– Vi er skuffet, og det er ikke mer å si om saken, sier advokaten.

Vi er skuffet, og det er ikke mer å si om saken.
Nicholas Foss Barbantonis, advokat i Simonsen Vogt Wiig

Måtte gå

Det er ikke første gang Reidar Nordby jr. har ligget i strid med sin tidligere arbeidsgiver. I 2007 måtte han forlate jobben etter 18 år som administrerende direktør i Norsk Tipping på grunn av kritikkverdige forhold under hans ledetid, blant annet manglende rapportering om at selskapets midler ble brukt til betaling av en gartner som utførte hagearbeid hjemme hos ham selv. 

Det ble først bestemt at Nordby skulle fortsette i selskapet som spesialkonsulent, med tilsvarende lønn som da han var toppsjef. Men etter endel bråk måtte Nordby godta en mindre lukrativ avtale der Norsk Tipping skulle bruke ham som konsulent. 

I 2009 saksøkte han Norsk Tipping og krevde flere millioner i kompensasjon fordi han mente selskapet i for liten grad brukte hans konsulenttjenester. Etter at Nordby tapte saken i tingretten, inngikk partene forlik.