<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Har solgt seg kraftig ned i Timex

Fred. og Petter Olsens selskaper, samt en stiftelse tilknyttet brødrene, har solgt seg ned til 35 prosent i klokkekonsernet Timex. Dermed slipper de å skatte av fremtidige inntekter fra Timex-døtre i skatteparadis.

Solgte seg ned: Hedgefondet Baupost Group har spyttet inn nesten en halv milliard og tar over kontrollen i Timex’ morselskap. Anette Olsen blir sittende i styret. Foto: Terje Bendiksby
Næringsliv

Nedsalget i Tanager Group, som er navnet på konsernspissen i Timex, ble gjennomført på tampen av 2020. Dette fremgår av årsrapportene til Fred. og Petter Olsens selskaper, samt Eagleville Group. Sistnevnte eies av Ptarmigan, Liechtenstein-trusten der milliardærbrødrene og deres familier er begunstiget.

Eagleville Group har redusert sin eierandel til 26,3 prosent fra 75 prosent, Petter Olsen-kontrollerte Petruvius Limited i Storbritannia har solgt seg ned fra 12,5 til 4,4 prosent, og Fred. Olsen-sidens Fred. Dessen & Co. Limited har solgt seg ned fra 12,5 prosent til “under 5 prosent”. 

Kjøper er det amerikanske hedgefondet Baupost Group, som skal ha tilført Tanager Group ca. 500 millioner kroner for å sikre videre drift av klokkekonsernet.

Baupost tar kontroll

Olsen-familien er ikke direkte representert i Eagleville, som styres av tre uavhengige forvaltere. Men i 2019 slo Borgarting lagmannsrett fast at brødrenes norske holdingselskaper var skattepliktige for inntekter i datterselskaper av Timex. Dette fordi de ble ansett å ha kontroll i Timex/Tanager Group sammen med trusten.

Det har de definitivt ikke nå lenger. Totalt eier de tre grupperingene ca. 35 prosent etter nedsalget.

– Et Baupost-selskap eier 65 prosent av aksjene i Tanager Group, mens tidligere majoritetsaksjonær og minoritetsaksjonærer til sammen eier resten, bekrefter Anette Olsen, tidligere styreleder i Timex, på epost til Kapital.

Hun fortsetter i Tanager Groups styre, sammen med blant andre Åge Korsvold.

Lang historie

For Olsen-familien strekker Timex-epoken seg helt tilbake til 1942 da Thomas Olsen, Fred. og Petters far, sammen med sin gamle venn Joakim Lehmkuhl dro til USA og fikk kontroll over Waterbury Clock Company for en ukjent sum.

Da overgangen fra mekaniske til digitale ur gikk dårlig og førte Timex til randen av konkurs i 1980, måtte Fred. Olsen personlig rydde opp. Staben ble i løpet av kort tid halvert, og de fleste aksjene i Timex havnet i en selveiende og tidsubestemt trust.

Timex har tidligere vært en juvel i Olsen-dynastiet, og delte ut ca. en milliard kroner i samlet utbytte mellom 2005 og 2013. Men tapene summerer seg til hele 2,4 milliarder kroner fra 2013 til 2019. Fjoråret ga et underskudd på 12,5 millioner euro.

Verdijustert egenkapital i Timex lå på ca. 900 millioner kroner ved utgangen av 2019. Men det store kapitalbehovet som Baupost måtte fylle rundt ett år senere, tilsier at nedsalget ble gjort til en lavere pris. For noen år tilbake var Timex trolig verdt mange ganger så mye.

– God utvikling

Regnskapene viser for øvrig at ferge- og eiendomsselskapet Fred. Olsen S.A., som eies av Eagleville og Olsen-brødrenes selskaper, tjente gode penger frem til corona. Men situasjonen skal ha vært krevende i 2020, da selskapet bl.a. måtte søke om unntak fra betingelser i låneavtaler.

– Fred. Olsen S.A. viser god utvikling, til tross for utfordringer med covid-19. Eierne er langsiktige, kommenterer Anette Olsen.