<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Treschow utvider skogsimperiet

Landets største private skogeier, Michael Stang Treschow, utvider porteføljen med kjøp av to eiendommer fra Carl Diderik Cappelen. I løpet av det siste året har skogprisene skutt i været, noe de største eierne nyter godt av.

Tilfreds: – Jeg er fornøyd med investeringen. Vi får ytterligere stordriftsfordeler, og eierskapet forblir i Norge, sier Michael Stang Treschow. Foto: Baard Henriksen
Næringsliv

Med 734.000 dekar skog og utmark i porteføljen er Michael Stang Treschow landets største private skogeier gjennom selskapet Fritzøe Skoger. Nylig utvidet han skogsimperiet sitt med 34.000 dekar skog, et område tilsvarende stort som hele Ullern, Frogner og Vestre Aker bydel i Oslo, etter kjøpet av to eiendommer fra Carl Diderik Cappelen

– Jeg er fornøyd med investeringen. Vi får ytterligere stordriftsfordeler, og eierskapet forblir i Norge, sier Treschow, som beskriver seg selv som en entusiastisk bruker av skogen.

Men selv om 35-åringen sitter på den niende største eiendommen i landet mål i totalt areal, i både offentlig og privat eie, er han sulten på mer: 

– Mine skoginvesteringer har evighetens perspektiv, og jeg vil gjerne kjøpe mer, sier han.

Mine skoginvesteringer har evighetens perspektiv, og jeg vil gjerne kjøpe mer.
Michael Stang Treschow

Stille om salgssummen

Treschows skoger strekker seg over områder fra Larvik til Kongsberg, Grenland og Vinje. Over 60 prosent av skogen defineres som produktiv – det vil si skog hvor det kan drives skogsdrift med økonomisk utbytte.

– De to nye eiendommene passer godt inn i Fritzøe Skoger. De er sentralt plassert med tanke på logistikk og tømmermarkeder innenlands og utenlands, sier Treschow.

På spørsmål om hva eiendommene ble solgt for, er både selger og kjøper ordknappe.

– Begge parter er fornøyde, sier Carl Diderik Cappelen kontant.

– Hvorfor ønsket du å selge?

– Det var en intern beslutning som passet oss svært godt, sier Cappelen, som kjøpte eiendommene for rundt ti år siden.

Dekar, mål og kubikkmasse

 
  • Dekar er en arealenhet som tilsvarer tusen kvadratmeter. Brukes i dag som synonym til mål (tidligere var et mål 984,34 kvadratmeter).
  • Kubikkmasse angir kubikkinnholdet i skog som ikke er felt, angis gjerne som stående volum.

Vokser i verdi

Som syvende generasjons eier og styreleder i det familieeide konsernet Treschow-Fritzøe sitter den unge skogeieren på milliardverdier. For et år siden ble formuen hans beregnet til 4,4 milliarder kroner, hvilket ga en 84. plass på listen over Norges 400 rikeste. I løpet av det siste året har skogprisene skutt i været, noe som er med på å løfte formuen hans ytterligere. Et ferskt anslag publiseres i forbindelse med at listen over Norges 400 rikeste slippes neste fredag (Kapital uke 38).

Ved utgangen av andre kvartal i år var tømmerprisene opp 16 prosent, sammenlignet med samme kvartal 2021. Det nyter Fritzøe Skoger godt av, forteller daglig leder Terje Kristoffersen.

– De økte prisene innebærer at verdien på skog og utmark har steget og at eiendommene vi forvalter har fått en høyere verdi. Dette er helt i tråd med markedsutviklingen både i Norge og utlandet. Tømmer og trevirke ventes å bli stadig mer etterspurt i takt med økte krav til bærekraft og klimatilpasninger, sier Kristoffersen og legger til:

De økte prisene innebærer at verdien på skog og utmark har steget og at eiendommene vi forvalter har fått en høyere verdi. Dette er helt i tråd med markedsutviklingen både i Norge og utlandet.
Daglig leder Terje Kristoffersen i Fritzøe Skoger

– Det er liten tvil om at interessen for skog som aktivaklasse og investeringsobjekt er økende. For mange betyr også tilgangen til jakt og fiske mye.

Man må imidlertid betraktelig opp i skogsareal dersom skogavvirkning skal være en profitabel affære, ifølge skogeier Cappelen.

– Minstearealet for lønnsom skogdrift har steget hvert år. Man må opp på et betydelig nivå før man får noe særlig igjen, sier Cappelen, som sitter på 227.000 mål.

Grønt fokus

Bakgrunnen for skogkjøpet var et ønske om å styrke Fritzøe Skoger ved å bli en enda større eiendomsbesitter, forteller Terje Kristoffersen. Fremover ønsker familiekonsernet å bidra til det grønne skiftet i større grad, informerer Treschow.

– Med det nye eiendomskjøpet utvider vi skogdriften vår i nærområdet og kan produsere enda mer råvarer til det grønne skiftet. Målet er å bidra sterkt til fremtidsrettet og klimavennlig verdiskapning, sier Treschow, som får støtte av Kristoffersen:

– I praksis betyr dette at vi forvalter eiendommene på godt faglig vis. Vi øker tilvekst og stående kubikkmasse over tid og tar ut det tømmeret som til enhver tid er mest mulig lønnsomt og riktig skogbruksmessig sett. Dette bidrar til en mer bærekraftig bruk av fornybart råstoff i samfunnet, sier han.