<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Rogalendingene gjør det best på børs

Aksjeverdiene til norske investorer har falt stort i nærmest samtlige fylker hittil i år – med ett unntak. Mens aksjonærer i hovedstaden i snitt har tapt 16 prosent, er aksjeeierne i Rogaland de eneste som kan skilte med positiv avkastning.

Lønnsomt: Hittil i år har Energiindeksen på Oslo Børs skutt i været og lagt på seg hele 63 prosent. Hovedindeksen henger milevis etter med et fall på 1,5 prosent så langt i år. Foto: Dreamstime
Næringsliv

Utviklingen i aksjemarkedet har vært dyster for den gjennomsnittlige investoren i Norge så langt i år. Investorene i ti av landets elleve fylker har opplevd negativ verdiendring i 2022, fremkommer det i AksjeNorges rapport for tredje kvartal.

Det er bare i Norges minste fylke, målt etter areal, at man kan skilte med positiv utvikling. Rogalendingene har økt aksjeformuen med en gjennomsnittlig avkastning på 1,9 prosent. Årsaken til avviket kan være å finne i deres porteføljer.

– Det sier nok noe om hvordan rogalendingene har investert. Her kan vi kun spekulere i at man i Rogaland investerer forholdsmessig mer i lokal oljeindustri enn ellers i landet, sier AksjeNorge-sjef Kristin Skaug til Kapital.

Å investere i olje- og energisektoren har vært særdeles lukrativt den siste tiden. Bare i år har Energiindeksen på Oslo Børs skutt i været og lagt på seg hele 63 prosent. Til sammenligning peker Hovedindeksen ned rundt 1,5 prosent så langt i år.

– Vi investerer ofte lokalt – nordmenn foretrekker å investere på Oslo Børs, mens amerikanere hovedsakelig investerer i USA. Er du rogalending, har du mest sannsynlig investert i tankbåtene og oljeprodusentene som har tjent masse penger det siste året, sier Skaug.

Oslo på bunnen

Med snaut 60.000 investorer er Rogaland nummer fire på listen over fylker med flest aksjonærer. Og når rogalendingene først satser, satser de stort, med investeringer for totalt 20,5 milliarder kroner. I snitt har dermed hver rogalending aksjeverdier som beløper seg til 343.597 kroner. Det er hakk i hæl etter Oslo-investorene, som står for den høyeste verdien med 345.865 kroner pr. investor.

I Rogalands nabofylke har ikke utviklingen vært like imponerende. Vestlendingene har i snitt et verdifall på 5,9 prosent. Vestlandet er likevel fylket som har gjort det nest best så langt i år.

Privatpersoner med aksjeinvesteringer fordelt på fylker

 

Fylke Verdiendring hittil i år Ant. aksjonærer Tot. verdi i mrd. kr Snittverdi pr. pers.
Rogaland 1,9% 59 576 20,5 343 597
Vestlandet −5,9% 72 304 17,7 244 656
Vestfold og Telemark −7,2% 42 339 11,3 266 577
Nordland −8,7% 19 920 3,2 160 492
Møre og Romsdal −9,3% 27 904 7,5 269 082
Troms og Finnmark −11,0% 20 195 4,4 216 619
Trøndelag −12,0% 45 945 11,3 245 360
Viken −12,4% 132 101 36,2 274 343
Innlandet −12,6% 29 682 6,3 212 082
Agder −15,4% 25 493 5,2 204 074
Oslo −16,0% 92 382 32,0 345 856

Kilde: AksjeNorge & Euronext Securities Oslo

I den andre enden av skalaen har vi fylkene som har gjort det dårligst. På bunnen finner vi investorene i Oslo, som i snitt har det største verdifallet på sine aksjer, med en nedgang på hele 16 prosent.

– Investorene i Oslo har nok investert betydelig mindre i energi det siste året. Oslo-boerne har kanskje flere aksjer i blant annet teknologi og ESG – sektorer som har hatt en tøffere utvikling på børs det siste året, sier Skaug.

Aksjeeiere i fem andre fylker – Troms og Finnmark, Trøndelag, Viken, Innlandet og Agder – har også et tosifret verdifall i sine investeringer (se tabell). I de 10 fylkene med negativ verdiutvikling så langt i år har investorene opplevd et verditap på 10 prosent. 

Mer i vente?

Skal man tro landets fremste eksperter, kan det bli mer å glede seg over for oljeglade rogalendinger den kommende tiden. 

– Vi har et positivt sektorsyn for europeisk olje og gass, og mener oljemarkedet vil holde seg stramt de neste årene, til tross for svakere global økonomisk vekst. Mobilitetsnormalisering i Asia og dyr naturgass vil gi støtte til global oljeetterspørsel, til tross for mørkere makroøkonomiske utsikter, uttalte nylig Helge André Martinsen i DNB Markets, i forbindelse med at han ble kåret til Norges beste oljeanalytiker (Kapital uke 43/2022).

Også på det tilstøtende offshorefeltet mener sektorvinner Martin Huseby Karlsen i DNB Markets at flere aktører har mer å gå på. Han er spesielt positiv til én type selskaper.

– Selskapene som genererer cash flow, og som distribuerer det til aksjonærene sine, blir vinnerne fremover, spår han.

Mer diversifisert: – Investorene i Oslo har nok investert betydelig mindre i energi det siste året. Oslo-boerne har kanskje flere aksjer i blant annet teknologi og ESG–sektorer, som har hatt en tøffere utvikling på børs det siste året, sier Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge. Foto: CF-WESENBERG

Selv om en mer olje- og energispisset portefølje har kastet best av seg det siste året, presiserer AksjeNorge-sjef Kristin Skaug at man bør ha en diversifisert portefølje.

– Det er kjempeflott å investere i noe man kjenner og noe som er nært, men det er samtidig viktig å ikke lukke øyene for muligheter i andre markeder som man ikke kjenner så godt. Da bør man søke informasjon for å sikre at man får en diversifisert portefølje, og på den måten unngå de største verdisvingningene, sier Skaug.