<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Undervannskjempe på billigsalg

Tror du på signalene fra selskapet selv om at marginene kan vende tilbake til nivåer på mellom 15 og 20 prosent, vil kursoppgangen bli massiv – og i så fall langt høyere enn dagens. Vi kjøper glatt de optimistiske lønnsomhetsprognosene og mener Subsea 7-aksjen nå gir en svært attraktiv inngangskurs.      

Flerårig supersyklus: Toppsjef i Subsea 7, John Evans, har god grunn til å trekke på smilebåndet med tanke på den voldsomme aktivitetsøkningen selskapet nå opplever.  Foto: Iván Kverme
Investor

– Energisektoren på Oslo Børs har omsider fått vind i seilene etter flere år i dvale. Oljeservicegiganten Subsea 7   har imidlertid bare så vidt begynt klatringen mot nye historiske kurstopper. De tror vi er innen rekkevidde om ikke altfor lang tid, nivåer klart høyere enn dagens aksjekurs, var vår hovedparole til våre lesere da vi for nøyaktig ett år siden satte Subsea 7   på Kapitals kjøpsanbefalingslister. Budskapet har da også stått seg godt – etter en kursoppgang siste tolv måneder på rundt 50 prosent prises undervannsentreprenørselskapet i dag til 35 milliarder kroner på Oslo Børs. Men tross den massive kursoppgangen gjentar vi likevel med klar røst kjøpsanbefalingen vår, og mener kurskorreksjon på ikke fullt 20 prosent siden begynnelsen av mars i år representerer en god kjøpsanledning for investorene. 

Kurspress på litt svake salgstall 

Bakteppet er kjent – oljeservicemarkedet offshore er i klar bedring. På etterspørselssiden kommer nå operatørselskapenes investeringsbudsjetter kraftig opp – konsulentselskapet Rystad Energy har nylig uttalt at de ser for seg en flerårig oljeserviceopptur, bredt fordelt mellom de ulike industrisegmentene. Anbudsaktiviteten for Subsea 7   er nå den beste på mange år. Fremover vil selskapsmarginene støttes ikke bare av gode etterspørselsprognoser – på tilbudssiden er verdikjeden kraftig redusert etter mange år med minimale investeringer og store kapasitetsreduksjoner, spesielt etter at pandemien brøt ut i 2020. Derfor kan Subsea 7   velge bort kontrakter de anser som mindre attraktive og sikre seg optimal utnyttelse av flåten. Kombinert med forbedrede priser vil dette føre til attraktive driftsmarginer i årene som kommer, mener vi.  

– 2022 var et år med sterkt momentum for Subsea7   . Den kumulative effekten av flere år med underinvesteringer fra olje- og gassindustrien, kombinert med en ny presserende kraft for energisikkerhet, støttet opp etterspørselen etter våre tjenester, uttalte selskapets toppsjef, John Evans, ved fremleggelsen av fjerdekvartalstallene for 2022. Kvartalet endte opp med et resultat etter skatt på 26,7 millioner dollar, mot nær fire millioner dollar på samme tid i 2021. Resultatet var også klart bedre enn hva analytikerne hadde sett for seg på forhånd – det var derimot ikke selskapets driftsinntekter på 1.291 millioner dollar, som var litt under det som var forventet. Marginutviklingen er likevel på rett vei, justert EBITDA endte på 169 millioner dollar i perioden oktober–desember, mens analytikerne hadde estimert 138 millioner dollar.

Analytiker Christopher Møllerløkken i SpareBank 1 Markets tror industriutsiktene er mer enn lovende, men oppfordrer likevel investorene til å holde seg litt på sidelinjen.    

– Subsea 7   som annen oljeservice står foran et lovende marked. De høye energiprisene gjorde at olje- og gasselskapene hadde en rekordhøy inntjening i 2022, og for 2023 planlegger de nok en gang å øke sine lete- og produksjonsbudsjetter. Dette drar servicenæringen nytte av, deriblant Subsea 7   , sier SpareBank 1 Markets-analytikeren til Kapital. Og viser til at selskapet var blant de aksjene som gjorde det best i meglerhusets dekningsunivers for 2022, og da aksjekursen nådde kursmålet på 125 kroner, var det naturlig å ta ned anbefalingen fra kjøp til nøytral tidligere i år.

– Når det er sagt, vil Subsea 7    fremdeles dra nytte av økte lete- og produksjonsbudsjetter fra sine kunder, en fortsatt historisk sterk inntjening hos olje- og gasselskapene, et konsolidert marked innen segmentet for høy-ende subsea-tjenester, og nærheten Subsea 7   sine tjenester har til kundenes kontantstrøm. Vi venter at selskapet vil ha en ordrebok på vel 8,8 milliarder dollar ved utgangen av førstekvartal 2023, noe som er opp vel 20 prosent fra samme periode i fjor. Dette bidrar til å sikre fortsatt god visibilitet for dette kvalitetsselskapet. 

Vi venter at selskapet vil ha en ordrebok på vel 8,8 milliarder dollar ved utgangen av førstekvartal 2023, noe som er opp vel 20 prosent fra samme periode i fjor. Dette bidrar til å sikre fortsatt god visibilitet for dette kvalitetsselskapet.
Analytiker Christopher Møllerløkken, SpareBank 1 Markets

Bullish guiding 

Selskapet selv er optimistisk til så vel aktivitetsnivået som margingenereringen fremover, og anslår en omsetning og justert EBITDA som i år vil være høyere enn i 2022, med en vekting mot andre halvår. I fjerdekvartalsrapporten heter det blant annet:   

– Utsiktene for både tradisjonell og ny energi er robuste, støttet av en enorm portefølje av potensielle utviklinger i både subsea og havvind, med attraktiv økonomi, som vil være nødvendig for at industrien skal møte etterspørselen etter global energi og gi energisikkerhet i Europa. Subsea 7   er godt posisjonert for å adressere begge markeder. Tilgjengeligheten på installasjonskapasitet for subsea og bunnfaste vindinstallasjoner offshore fortsetter å stramme seg til for 2024 og 2025, og vi byr nå på arbeid for 2026 og fremover. 

Og mens Møllerløkken opererer med en nøytralanbefaling på Subsea7-aksjen med kursmål 125, er det likevel et klart flertall av analytikerne som mener dagens aksjekurs er for lav. Til Finansavisen har blant annet Haakon Amundsen tidligere i år pekt på at med utgangspunkt i olje- og gassprodusentenes ferskeste kvartalsrapporter er olje- og gassinvesteringene er på vei opp – og ABG Sundal Collier-analytikeren mener mye ligger til rette for at veksten blir på minst 15 prosent, også i år. Han tror man er inne i en flerårig oppgangsperiode, og oppfordrer investorene til eie et kvalitetsselskap som Subsea7  

– Utsiktene for oljeservicemarkedet er hovedsakelig gode for den kommende toårsperioden. For 2023 og 2024 estimerer vi en gjennomsnittlig oljepris på henholdsvis 85 og 90 dollar, og venter mellom åtte og ti prosent investeringsvekst i 2023, noe som trekker i retning av fortsatt høy aktivitet i offshore oljeservicesektoren, uttalte Jørgen Lande til Finansavisen for kort tid siden. Danske Bank-analytikeren tror Subsea 7   vil generere opp mot en milliard dollar i EBITDA allerede neste år, og har et potensial for vedvarende marginekspansjon. Lande pekte også på den kursstøtten som ligger i at selskapet har en sterk balanse kombinert med god fri kontantstrøm målt mot egenkapitalen. Nylig løftet Barclays kursmålet fra 160 til 200, og gjentok dermed kjøpsanbefalingen. Royal Bank of Canada starter nå dekning av Subsea 7-aksjen med en outperform-anbefaling med kursmål 161, vel 30 prosent over dagens kursnivåer. 

Solid utbyttekapasitet 

Ved inngangen til 2023 endte kontantbeholdningen på nær 650 millioner dollar, en økning på 48 millioner dollar på ett år, mens man for regnskapsåret 2022 leverte en justert EBITDA på 559 millioner dollar. Og den sunne balansen, kombinert med god underliggende operasjonell drift, sikrer nå eierne attraktive dividender. Aksjonærene blir nå tilgodesett med et utbytte på fire kroner pr. aksje, tilsvarende 1,2 milliarder kroner. På dagens kurser representerer dette en direkteavkastning på litt over tre prosent. Og mer kontantutbetalinger vil komme med årene, støttet av en rekordhøy ordrebok. 

En rekke oljeserviceaksjer har korrigert signifikant tilbake målt mot sine respektive marskurser. Bakteppet er først og fremst knyttet til den internasjonale bankuroen, som har fått investorene til også å ta ned sine energiposisjoner. Tilsvarende utvikling ser man på Wall Street, der den ledende oljeserviceindeksen – PHLX Oil Service Index – nå er i rødt så langt i år. Og det er nettopp i dette brede kursvakuumet som nå spiller seg ut man som investor bør gå inn i Subsea 7-aksjen.