<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Sikrer sommerfreden: Utfallsrommet på Oslo Børs nå i sommer er høyt. Derfor satser vi på en diversifisert aksjemiks, inkludert sektorene finans, industri, oljeservice, konsum og sjømat samt materialer – men styrer unna IT.  Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen

Gode gevinstmuligheter – til moderat risiko

Sommeraksjene for 2023 består av seks aksjer som samlet sett gir investorene god kursbeskyttelse, samtidig som det i potten ligger flere klekkelige gevinstmuligheter. Og kan enkelte av aksjene bli å finne på sommerens kursvinnerliste på Oslo Børs? Ikke utenkelig, mener vi.

Sommeren står for tur, og skal man tro oppmarsjen siden utgangen av mai, ligger det an til en sprek børsperiode. For Hovedindeksen tikker jevnt og trutt oppover, samtidig som inntjeningsestimatene holder seg godt. Også internasjonalt ser man en tilsvarende trend; både den amerikanske nøkkelindeksen S&P 500, og den europeiske referanseindeksen STOXX 600 Europe, går videre – det i en tid med fortsatt høye inflasjonstall, nye løpende renteøkninger og langt fra optimistiske prognosemakere. Strategene i Morgan Stanley forventer eksempelvis en korreksjon i europeiske aksjer de neste månedene, mens Danske Bank nå advarer om en forestående amerikansk aksjesmell, først og fremst fordi den raskeste renteøkningen man har sett på 40 år vil få effekter utover høsten.

Men Oslo Børs er i et positivt driv på vei ut av første halvår, og det forsterkes i takt med at ingen børskjemper så langt i andrekvartal har vært ute og modifisert analytikernes konsensusanslag. Risikoappetitten er økende når flere vekstaksjer, som e-læringsselskapet Kahoot!, siste tre måneder er opp med rundt 30 prosent – og det uten noen revitaliserte bull-analyser på bordet. I dette ulne børsterrenget serverer Kapital vår Sommerportefølje. Denne er skreddersydd for de investorer som ønsker å være investert på Oslo Børs nå i sommer, men som også ønsker en aksjemiks som bør kunne stå seg godt selv om børsen går inn i en urolig periode. 

Yara:

Industrigigant med langsiktige, stødige inntjeningsutsikter  

– Høye matvarepriser støtter opp om forretningsmodellen

– Handles til en rabatt mot sammenlignbare selskaper 

– Attraktive dividender støttende for aksjekursen. 

Yara-kursen ligger i dag klart under vårens toppnoteringer, og viser med all tydelighet at investorene innser at 2023 ikke blir noen reprise av fjorårets rekordtall, som ga et driftsresultat før av- og nedskrivninger på fem milliarder dollar – særlig som følge av selskapets evne til å importere billig ammoniakk inn til Europa. Og førstekvartalstallene var da også svakere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, preget av lavere leveranser og marginer på grunn av fallende markedspriser. Likevel, optimismen råder: – Vi ser et strammere nitrogenmarked inn i andrekvartal, med økt etterspørsel i Europa etter lanseringen av ny sesongpris, og bonden har gode incentiver for å øke nitrogenbruken på jordet og dermed også avlingene, uttalte Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, i forbindelse med fremleggelsen av selskapets førstekvartalstall.

I dag ligger markedsverdien på rundt 96 milliarder kroner, og kan representere et aksjegulv, ettersom mange av analytikerne nå har Yara-aksjen på sine respektive hold-anbefalingslister. Andre tallknusere fastholder sine tidligere kjøpsråd, blant annet begrunnet ut fra selskapets sterke balanse, som fortsatt sikrer gode utbytter. – Vi vektlegger den sterke utbyttekapasiteten, i form av 55 kroner som utbetales i midten av juni, 50 kroner fra en estimert positiv varelagereffekt som følge av lavere råvarekostnader, og et utbytte på rundt 50 kroner for regnskapsåret 2023. Justert for disse utbyttene handles Yara til en P/E på 7x, noe som representerer en betydelig rabatt mot historisk snitt og sammenlignbare selskaper som OCI og CF Industries, uttalte nylig Niclas Gehin til Kapital. DNB Markets-analytikeren har en kjøpsanbefaling på Yara med kursmål 525. Og viktigst av alt – tegn tyder på at gjødselmarkedet bedres. De høye matvareprisene incentiverer bøndene til å bruke mer gjødsel, og Yara har annonsert at de var utsolgt for junileveranser av nitrater. 

– Resultatene over de siste årene har vært preget av ekstrem volatilitet, men viser også hvor godt drevet selskapet er. Derfor mener vi at aksjen ikke fortjener å bli handlet til en rabatt mot sammenlignbare selskaper. Bedre utsikter i det korte bildet, kombinert med langsiktige gode utsikter, gjør at vi liker dagens risk/reward, uttalte analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities til Kapital for kort tid siden. I sum mener vi Yara forsvarer en plass i Sommerporteføljen – med god margin.  

Bedre tall kommer: Vi forventer en overbevisende andrekvartalsrapport, støttende for Yara-kursen i sommer. Her Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara. Foto: Lars Brænden Schram

Mowi:

Tjener rått på svak kronekurs og høye produktpriser

– Sterkt globalt behov for proteinrike matkilder 

– Handles til kurs langt under tidligere topper 

– Massiv analytikerstøtte.

På Oslo Børs har sjømatindeksen gått vel elleve prosent så langt i år, betydelig bedre enn markedet ellers. I ledelsen for oppgangen er Mowi-aksjen, som siden årsskiftet er opp med rundt 15 prosent – støttet av en god førstekvartalsrapport preget av høye produktpriser, god kostnadskontroll og en mer enn godkjent margingenerering. I dag prises det John Fredriksen-kontrollerte selskapet til ganske nøyaktig 100 milliarder kroner – men dette er for lavt, mener en klar overvekt av sjømatanalytikerne. På bred basis refererer de til langt fra skjemmende selskapsmultipler – og sammen med det faktum at det nå har kommet en endelig avklaring rundt grunnrentebeskatningen, noe som fremover kan trigge en større utenlandsk kjøpsinteresse inn mot sjømatsektoren – ligger det sannsynligvis godt til rette for ytterligere Mowi-oppturer, hevder flere tallknusere. 

– Til tross for en moderat tilbudsside forventer vi en betydelig etterspørselsvekst de kommende årene. Dette vil sannsynligvis resultere i stabilt høye priser over lengre tid. Med lakseskatten allerede fastsatt til 25 prosent, iallfall frem til neste stortingsvalg, vil internasjonale investorer gradvis vise økt interesse for sektoren. I et internasjonalt perspektiv fremstår Mowi som det naturlige valget, påpekte nylig Christian Nordby overfor Kapital. Kepler Cheuvreux-analytikeren har en kjøpsanbefaling på Mowi med kursmål 260, rundt 30 prosent over dagens kurs. 

En grunnrenteskatt på 25 prosent, mot tidligere antatt 35 prosent, fikk meglerhusene til umiddelbart å heve sjømatselskapenes inntjeningsutsikter. I gjennomsnitt oppjusterte Fearnley Securities estimatet for resultat pr. aksje i 2023–2025 med mellom åtte og ti prosent, og gjentok i den forbindelse kjøpsanbefalingen på Mowi-aksjen, med kursmål 272, mot tidligere 250. Pareto Securities har varslet at de oppjusterer sine estimater for resultat pr. aksje i spennet mellom seks og femten prosent for norske lakseoppdrettere opp mot den kommende toårsperioden. Prisingen? Basert på gjeldende konsensusanslag handles Mowi nå til en 2023-P/E på litt over elleve. Dette er lavt målt mot samme tid i fjor, for eksempel, da tilsvarende multippel lå på rundt 15. 

Mowi-aksjen gir en trygg og god eksponering inn mot en sjømatsektor som støttes av sterke markedsutsikter. Proteinrike matkilder blir en mer og mer etterspurt matvarekategori med årene, i neste omgang støttende for høye laksepriser over tid. Vi forventer en bred kjøpsinteresse i Mowi-aksjen før selskapet kommer med andrekvartalsrapporten 23. august, en rapport vi også tror gir rom for nye analytikeroppjusteringer.  

Sjømatvinner: Med en avklaring rundt grunnrenteskatten, og støttet av sterke inntjeningsprognoser, forventer vi en god periode for Mowi-aksjen nå i sommer. Her selskapets konsernsjef, Ivan Vindheim. Foto: Lise Åserud/NTB / NTB

Subsea 7: 

Offshoregigant med heftige inntjeningsutsikter

– Nyter godt av et enormt globalt investeringsbehov offshore 

– Oppnår stadig bedre prosjektmarginer  

– Optimistiske analytikere som også spår flere år med attraktive utbytter.

- Det er mange grunner til å være optimistisk til offshoresyklusen. Det folk glemmer, er at man må investere i olje og gass hvert år selv med fallende etterspørsel. Det vil være et massivt behov for ny olje i alle scenarioer, uttalte partner og viseadministrerende direktør i Rystad Energy, Lars Erik Nicolaisen, under den nylig avholdte Marine Money-konferansen i Oslo. Budskapet er ikke til å misforstå – markedet er i kraftig vekst, og offshore olje- og gassmarkedet ligger an til sin høyeste investeringsvekst på ti år, med 214 milliarder dollar i nye prosjektinvesteringer i pipeline globalt. Dette gir tilsig av mer enn godt nok betalte oppdrag også for Subsea 7, som i forbindelse med fremleggelsen av sin andrekvartalsrapport 26. juli helt sikkert vil bekrefte de oppløftende industriprognosene.  

Og førstekvartalsrapporten var sterk. Toppsjef John Evans mente at en vedvarende høy etterspørsel fra kundene nå gir klare føringer om at selskapet igjen kommer til å nå en justert EBITDA på mellom 15 og 20 prosent i løpet av de neste fire årene. Ledelsen mener utsiktene både for tradisjonell og ny energi er robuste, støttet av en enorm portefølje av potensielle utviklinger i både subsea og havvind, med attraktiv økonomi, som vil være nødvendig for at industrien skal møte etterspørselen etter global energi. Subsea 7 er godt posisjonert for å adressere begge markeder, og tilgjengeligheten på installasjonskapasitet for subsea og bunnfaste vindinstallasjoner offshore fortsetter å stramme seg til for 2024 og 2025 – og man byr nå på arbeid for 2026 og fremover. I kvartalet oppnådde Subsea 7 et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 107 millioner dollar, tilsvarende en EBITDA-margin på ni prosent. Subsea 7 fortsetter å vinne kontrakter, og hadde en ordreinngang på 1,9 millioner dollar i førstekvartal som sikret en ordrebok pr. 31.03. på tett opp mot ti milliarder dollar. Og nye ordre tikker fortløpende inn, i slutten av mai kom for eksempel meldingen om at selskapet vant en kontrakt verdt over åtte milliarder kroner.

På rund baut er analytikerne positive til Subsea 7-aksjen. ABG Sundal Collier-analytiker Haakon Amundsen har tidligere i år, overfor Finansavisen, oppfordret investorene til å eie et kvalitetsselskap som Subsea 7.  Jørgen Lande tror selskapet vil generere opp mot en milliard dollar i EBITDA allerede neste år, samtidig som mye ligger til rette for vedvarende marginekspansjon. Danske Bank-analytikeren vektlegger også den kursstøtten som ligger i at selskapet har en sterk balanse kombinert med god fri kontantstrøm målt mot egenkapitalen. Aksjonærene ble i våres tilgodesett med et utbytte på fire kroner pr. aksje, som på dagens kurser representerer en direkteavkastning på over tre prosent. Og mer kontantutbetalinger vil komme med årene, støttet av en rekordhøy ordrebok.

Har grunn til å smile: Toppsjef i Subsea 7, John Evans, kommer ganske så sikkert til å presentere en bunnsolid kvartalsrapport i slutten av juli, støttende for gode kursoppganger, tipper vi. Foto: Iván Kverme

NRC Group:   

Entreprenørminiputt med sterk posisjon i et voksende marked 

– Historisk lav aksjekurs 

– Strukturelle grep på vei

– Sterk ordreinngang.

Kapital har tidligere i år advart mot generelt å investere i de mindre selskapene på Oslo Børs, det i en tid med stram annenhåndslikviditet som i neste omgang ofte tilgodesees de større børspapirene. Men i NRC Group, som er Nordens største leverandør av jernbanerelaterte tjenester i tillegg til utbygging av havner, kaianlegg og broer, gjør vi et unntak. Entreprenørselskapet, som har vært en sammenhengende kurskatastrofe siste tre år etter at selskapet ikke har maktet å levere marginer i henhold til egne prognoser, mener vi nå gir en defensiv investor et attraktivt forhold mellom risiko og avkastningsmuligheter. For den store margindreperen har særlig vært opp mot deres anleggsvirksomhet i Sverige. Denne delen jobber selskapet med å få solgt – for i andre industrisegmenter er det jevnt over god aktivitet med tilhørende anstendige marginer. Selskapets ordrebok fylles ellers godt opp, nylig ble det meldt om en storkontrakt med det finske transportinfrastrukturbyrået FTIA til en verdi på godt over en kvart milliard kroner. Ved utgangen av førstekvartal nådde ordreboken litt over åtte milliarder kroner, som sikrer dem høy beskjeftigelsesgrad fremover. 

NRC Group, som i dag har en skarve markedsverdi på bare 800 millioner kroner etter et kursfall siste tre år på godt over 60 prosent, har altså kollapset på børsen i kjølvannet av flere kvartalstall som ikke har stått i stil med kringkastede vekstambisjoner. For noen år siden lanserte ledelsen, med nå avtroppende konsernsjef Henning Olsen i spissen, at man i løpet av 2024 skulle komme opp i en konsernomsetning på ti milliarder kroner med marginer på mellom fem og syv prosent. Dette er helt utenfor rekkevidde, i 2022 nådde omsetningen litt over syv milliarder med en EBITDA-margin på rundt to prosent, om lag på samme nivå som i 2021. Ved fremleggelsen av førstekvartatalstallene ser man for seg en videre positiv finansiell og operasjonell utvikling, inkludert en moderat økning i marginene. 

Dette mener vi er realistiske prognoser – og som burde forsvare høyere kurser, også støttet av utsikter til at den svenske anleggsdelen etter hvert blir solgt. Både DNB Markets og Arctic Securities er positive til aksjen, og opererer med kursmål godt over dagens nivåer, som er på rundt elleve. Og skulle disse analysene slå til, vil NRC Group fint krabbe høyt opp på børsens vinnerliste i sommer. Selskapet kommer med andrekvartalstallene 29. august.

Gir seg på bunn: Henning Olsen går fra toppjobb i NRC Group til lederstilling i Eidsiva. Det er ikke et signal om svake kommende kvartalstall – vi tror heller siste års massive kursfall er over og at en forsiktig oppgang er underveis. Foto: NTB

  

DNB: 

Finansgigant med stadig høyere inntekter og overskudd  

– Attraktive rentenettoer  

– Lave utlånstap 

– God kostnadskontroll.

For Norges Banks massive renteøkninger gir bankene nå en mye større prisingsmakt, som i neste omgang kommer frem på deres bunnlinjer. DNB leder an i inntjeningstoget, i førstekvartal endte renteinntektene deres på 14,6 milliarder kroner, en økning på nesten 40 prosent målt mot samme periode i 2022. Resultat før skatt ble på 13,6 milliarder, mot nær ti milliarder i fjor. På forhånd ventet analytikerkorpset et resultat på 11,6 milliarder. Norsk økonomi opplever ingen nedgangskonjunktur, men preges av lav arbeidsledighet og et høyt aktvitetsnivå – DNB har således lave utlånstap, og i førstekvartal ble det bokført reversering av tapsavsetninger på 79 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til bedriftskunder innen offshoresektoren. Den organiske veksttakten er god, både innen person- og bedriftsmarkedet. De siste tolv månedene har banken hatt en utlånsvekst på over seks prosent. 

Analytikerne er jevnt over positive til DNB-aksjen. Carnegie har en kjøpsanbefaling med kursmål 215. 

– På grunn av den svake kronen tror vi sentralbanken er nødt til å sette opp renten igjen nå den 22. juni, men det kan komme flere renteøkninger. Vi tror balansen mellom svakere økonomi og høyere renter fortsatt er positiv for DNB – delvis siden Danske Bank nå trekker seg ut av boligmarkedet, og vi tror konsensusestimatene må opp for å bedre reflektere dette, sier Johan Ström til Kapital. Analysesjefen i Carnegie tror også DNB setter i gang et tilbakekjøpsprogram i løpet av sommeren.

– Dessuten forventer vi en sterk andrekvartalsrapport, som publiseres 12. juli. Aksjen er ellers billig på 1,2x bokverdi, men markedet trenger en stor risikopremie for tiden, så vi tror oppsiden i aksjen alt i alt er moderat, der vi altså har et kursmål på 215, men at risk/reward nå er veldig god, sier han.

DNBs bunnlinje for året som helhet blir sannsynligvis historisk sterk. Parallelt nyter banken stor tillit blant et bredt spekter institusjonelle investorer, som hos investeringsdirektør Albert Collett i Arctic Asset Management. Han har tidligere i våres, overfor Finansavisen, trukket frem DNB-aksjen som en av sine favoritter, og tror renteoppgang og gode innskuddsmarginer vil gi en kraftig vekst i netto renteinntekter. Og med en kostnadsprosent på lave 40-tallet tåler dessuten inntjeningen store utlånstap – samtidig er banken blant Europas best kapitaliserte, driver ikke med risikabel trading, har minimal durasjonsrisiko og får ikke sine innskudd bare fra et fåtall storkunder, fremhever Collett videre.

DNB inngår med god margin i Kapitals Sommerportefølje, og med en antatt sterk rapport i ryggen den 12. juli vil det også kunne stimulere det øvrige sentiment på Oslo Børs, utelukker ikke vi. 

Mot nye rekorder: Norsk økonomi må leve med et stadig høyere rentenivå. Men dette tror vi i neste omgang gir rom for en ny, dundrende kvartalsrapport fra DNB, som presenteres den 12. juli. Her konsernsjef Kjerstin Braathen. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Orkla: 

Støttes av fortsatt stigende dagligvarepriser  

– Defensiv aksje på en volatil børs

– Sterk organisk vekst innen merkevarevirksomheten

– Klar økning i positivt innstilte analytikere.

 

Orkla banket inn en knallrapport for førstekvartal, etter i lang tid å ha strevd med svake vekstrater og generelt press på marginene. Omsetningen endte på 16,2 milliarder kroner, mot forventet 14,9 milliarder. Det justerte driftsresultatet nådde 1,6 milliarder, også det bedre enn analytikernes forhåndskonsensusanslag. Den organiske veksttakten innen merkevarevirksomheten var særlig oppløftende, noe som nå gir rammer for kursstøttende vekstrater året sett under ett. Og Orklas dominerende markedsposisjon gjør selskapet i god stand til fortsatt å heve prisene ut mot kundene, støttende for sterke kommende driftsresultater – et hovedscenario bak de mange analytikeroppgraderingene Orkla-aksjen har fått i kjølvannet av førstekvartalsrapporten. Blant annet oppjusterte Nordea Markets aksjen fra hold til kjøp, med nytt kursmål 96, noe som er vel 25 prosent dagens nivåer. – Etter to år med synkende inntekter for Orklas merkevarevirksomhet, på grunn av høy kostnadsinflasjon, har selskapet returnert til vekst i førstekvartal, og vi forventer at den positive trenden vil fortsette videre, da prisøkninger kompenserer for lavere volum, og inflasjonstrykket letter fra andre halvår av 2023 og utover, heter det blant annet i Orkla-oppdateringen. Meglerhuset peker dessuten på at aksjen handles til en attraktiv verdivurdering på 14,5 ganger forventet inntjening i 2023, og man liker også selskapets defensive egenskaper. Arctic Securities mener Orkla nå drar nytte av både høyere dagligvarepriser og et betydelig fall i prisene på råvarer som korn og vegetabilske oljer fra toppen i mars 2022. Meglerhuset peker også på den kursstøtten som ligger i Jotun-eierandelen etter at  malingprodusenten leverte fantastiske tall for førstekvartal. Her kontrollerer Orkla nær 43 prosent av aksjekapitalen. 

I fjor ble Nils K. Selte utnevnt til ny konsernsjef i Orkla, etter at hovedaksjonær og styreformann Stein Erik Hagen var tydelig på at lønnsomheten måtte bedres adskillig. Initiativet har da også båret frukter – operasjonelt i form av en forrykende kvartalsrapport, men også på Oslo Børs. I dag har industrikonglomeratet en markedsverdi på rundt 77 milliarder etter en kursoppgang siden årsskiftet på nesten 14 prosent, dette er adskillig bedre enn målt mot børsen ellers. 14. juli kommer en ny sterk kvartalsrapport, tror vi, som bør gi rom for ytterligere analytikerstøtte. Orklas lønnsomhet og kontantgenerering er nå også på et nivå som sikrer eierne attraktive dividender, i midten av april ble det utbetalt tre kroner pr. aksje, tilsvarende en yield på rundt fire prosent. Inntjeningsmomentet Orkla nå opplever gir rammer for attraktive utbytter også for inneværende år, klart kursbeskuttende på en fortsatt volatil Oslo Børs. 

  

Mer og mer tillit: Investorer og analytikere liker det de nå ser i Orkla, som ledes av konsernsjef Nils K. Selte. Butikken går bedre og bedre, en trend vi ikke tror stopper med det første. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Investor