<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Nye kursrekorder i vente for SR-Bank

Seneste tids internasjonale bank- og finansuro har hatt klare negative kurseffekter også for norske banker. På kort tid har SpareBank 1 SR-Bank-aksjen ramlet med over fem prosent, og dermed kommet ned til et nivå som gir investorene en god inngangskurs. Kjøp!  

God kursinngang: Benedicte Schilbred Fasmer er konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank, der bankens aksjekurs nå har kommet ned på attraktive nivåer. Foto: Sparebank 1 SR-Bank
Investeringsanbefalinger

De massive sanksjonene som nå er innført opp mot de russiske bankene, har i sin tur skapt frykt for at dette vil kunne gi negative ringvirkninger også i det internasjonale bankmarkedet som sådan. På forholdsvis kort tid har derfor flere av de største europeiske bankene falt til dels kraftig i kurs, og smitteeffektene har også vært synlige på Oslo Børs. Siden årsskiftet er både finans- og egenkapitalbevisindeksen nå i rødt, en utvikling som er koblet mot internasjonal finansuro, og det representerer på ingen måte en gryende frykt blant investorer om at norske bankers lønnsomhet eller soliditet er under press. 

Vi utnytter det litt svake bankmomentumet, og setter altså SR-Bank-aksjen på Kapitals kjøpsanbefalingslister.  

Høye dividender venter 

– Til tross for at banken har vært igjennom en stor porteføljetransformasjon som har resultert i bedre diversifisering og forbedret kredittkvalitet, så har SR-Bank   klart å opprettholde god vekst på de fleste forretningsområder. Samtidig har lønnsomheten vært stabilt god til tross for stigende kapitalkrav, sier Carnegie-analytiker Johan Ström til Kapital. 

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på papiret, i likhet med kollega SpareBank 1 Markets, som i en større sektorrapport presentert tidligere i år fremhevet både DNB   og SR-Bank  

Overfor Finansavisen trakk nylig både Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management og Erlend Brenne i Nef Kapitalforvaltning også frem SR-Bank-aksjen. Forvalterne fremhevet blant annet at banken er attraktivt priset sammenlignet med andre bankaksjer, den er godt kapitalisert, gir solide utbytter samtidig som en høyere oljepris sannsynligvis vil bidra positivt for regionen og dermed for bankens utlånsvolumer.   

Til tross for at banken har vært igjennom en stor porteføljetransformasjon som har resultert i bedre diversifisering og forbedret kredittkvalitet, så har SR-Bank klart å opprettholde god vekst på de fleste forretningsområder. Samtidig har lønnsomheten vært stabilt god til tross for stigende kapitalkrav.
Johan Ström, Carnegie

Ström trekker også frem den moderate prisingen med en P/B på 1,3, basert på den siste kvartalsrapporten, og tror banken vil levere en sterk egenkapitalavkastning i årene fremover. Carnegie-analytikeren vurderer også utbytteutsiktene som gode.   

– På våre estimater handles aksjen til en P/E de neste årene på mellom ti og elleve, samtidig ser vi for oss en årlig direkteavkastning et sted mellom 4,5 og 5,5 prosent.   

Solid kvartalsrapport 

I fjerdekvartal oppnådde banken en resultatvekst på over 50 prosent med et resultat før skatt på litt over en milliard kroner, mot 705 millioner for samme kvartal i 2020. Rapporten viste en økning i netto renteinntekter, provisjonsinntekter, finansielle inntekter samt lavere tap, sammenlignet med samme periode i 2020. Resultatet var også bedre enn hva analytikerne i sum hadde sett for seg på forhånd. Aksjonærene tilgodeses, og styret foreslår et utbytte for 2021 på seks kroner pr. aksje, som basert på dagens aksjekurs gir en direkteavkastning på  rundt fem prosent. 

Stabil aksjonærmasse: SR-Bank har en bred og lojal aksjonærgruppe, en klart kursstabiliserende faktor i turbulente børstider som nå. Folketrygdfondet, med toppsjef Kjetil Houg i spissen, er bankens nest største eier, en posisjon de fortsatt vil innta i mange år fremover. Foto: Jone Frafjord

I fjor endte egenkapitalavkastningen etter skatt på 12,6 prosent, noe som viser at banken evner å generere en god rentabilitet selv i en sterk vekstfase. Kjernekapitaldekningen lå ved årsskiftet på 17 prosent. Utlånstapene er lave, nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser endte i 2021 på 192 millioner, bare 0,09 prosent av bankens brutto utlånsvolum. Dette er en trend vi tror fortsetter, gitt en norsk økonomi på høygir.  

I forrige utgave av Kapital pekte vi på finanssektoren som en av de sektorene på Oslo Børs som ville stå godt i en fase, som nå, med stigende inflasjon og påfølgende renteøkninger. Utsikter til enda mer kraftfulle rentemarginer ligger derfor i kortene også for SR-Bank   , som på kursnivåer rundt 120-125 gir investorene en god risikojustert inngangsbillett.