<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Storebrand-aksjen klar for nye rykk

Vi har lenge ment at Storebrand-aksjen er et klart kjøp. Det gjør vi fortsatt, selv om en av selskapets hovedeiere rett før jul – det svenske oppkjøpsfondet EQT – måkte ut nesten fire millioner aksjer. For underliggende drives Storebrand-butikken svært så godt, støttet av en heidundrende utbyttepolitikk. Kjøp!

På rett vei: Storebrand, under ledelse av konsernsjef Odd Arild Grefstad, bør prises langt høyere på Oslo Børs, mener vi – også sett i lys av at den underliggende butikken utvikler seg stadig bedre.  Foto: Lise Eide Risanger
Investeringsanbefalinger

For det var i utgangspunktet ingen glad-melding som Storebrand-eierne ble servert rett inn mot julehøytiden da det ble meldt at et av verdens mektigste oppkjøpsfond, EQT, solgte seg ned i Storebrand   for 300 millioner kroner. Fondet, som selv er børsnotert på Stockholmsbørsen med en markedsverdi på 290 milliarder svenske kroner etter et kursfall på over 40 prosent siste år, valgte å kvitte seg med 3,6 millioner Storebrand-aksjer. Etter transaksjonen er likevel EQT en av selskapets største eiere med rundt 15 millioner aksjer, og vi tror på EQT-partner Fredrik Åtting, som fortsatt sitter i Storebrand-styret, når han overfor Kapital understreker at millionsalget kun er motivert ut fra behovet for visse porteføljejusteringer i fondet EQT Public Value. 

Salget ble gjennomført til kurs 83,5, et nivå mer eller mindre identisk med dagens kurser – men likevel lavere enn om man ser på den gjennomsnittlige kursutviklingen i måneden før salget ble meldt. Med andre ord har visse investorer tolket transaksjonen i litt negative baner – muligens i frykt for at nye EQT-nedsalg kommer på bordet. Dette tror vi som nevnt ikke materialiserer seg, derfor mener vi den milde kurssvakheten man nå ser – også sammenlignet med Storebrand-kursene for ett år siden på over 90 kroner – representer en utmerket kjøpsanledning, støttet av god underliggende forretningsdrift, nye offensive utbyttesignaler og et kobbel fortsatt positivt innstilte analytikere.

Kursstøttende utbyttepolitikk   

– Storebrand i rute – vil gi over halvparten av resultatet i utbytte, meldte Finansavisen i begynnelsen av desember etter selskapets kapitalmarkedsdag. Der ble det ellers lagt frem ganske så offensive vekst- og resultatmål.

– Fremtidens Storebrand   vokser raskt og lønnsomt. Vi er i god rute til å levere på vekstmålene vi har satt for 2021–2023, og resultatambisjonen på fire milliarder kroner i 2023, til tross for en periode med utfordrende makroforhold i verden. Konsernets virksomhet er diversifisert og robust med en stadig høyere andel forretning som binder lite kapital. Samtidig er dagens høyere rentenivå viktig for våre kunder med garanterte pensjonsprodukter som får ta del i verdiskapningen sammen med Storebrand   . Vi forventer høyere kapitalgenerering og fri kontantstrøm fremover, som vi vil bruke på en disiplinert måte for å øke avkastningen til aksjonærene, uttalte konsernsjef Odd Arild Grefstad under kapitalmarkedsdagen. 

Og eierne skal nå virkelig tilgodesees. Storebrand-ledelsen er altså klar på ambisjonen om å levere økende ordinære utbytter til aksjonærene. I tillegg er intensjonen å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer for ti milliarder kroner innen 2030, gitt en solvensgrad på over 175 prosent, samtidig som det skapes ytterligere kapital. Og som følge av økt andel kapitallett forrentning legger man nå opp til en utbyttepolitikk hvor solvensterskelen for overkapitalisering senkes til 175 prosent, mot tidligere 180 prosent. Storebrand   har nå som mål å betale et utbytte på over 50 prosent av konsernresultatet etter skatt, der man også legger opp til at ordinært utbytte pr. aksje minst skal være på samme nominelle nivå som året før. Formelt heter det at ordinært utbytte utbetales ved en bærekraftig solvensmargin på over 150 prosent – og ved en solvensmargin over 175 prosent, uten bruk av såkalte overgangsregler, er styrets intensjon å foreslå ekstraordinære utbytter eller tilbakekjøp av aksjer. 

Kort oppsummert vil Storebrand-styret i enda tydeligere grad nå tilgodese eierne i form av løpende direkteutbetalinger. Dette vil, sammen med nye potensielle tilbakekjøp av egne aksjer, åpenbart gi betryggende kursstøtte i årene som kommer, mener vi. 

Bullish analytikerkorps   

En klar overvekt av analytikerne er fortsatt positive til Storebrand-aksjen, selv etter EQTs aksjenedsalg. Carnegie har en kjøpsanbefaling med kursmål 95.

– Storebrand   er et av få selskaper vi tror vil ha positiv utvikling i ROE (return on equity, red.anm.) nesten uansett hvilket syn man har på markedet. Den kapitaleffektive veksten innenfor Storebrands kjernevirksomhet, det vil si sparing og forsikring, har veldig høy lønnsomhet. I tillegg kommer nå utbytter fra overskuddskapital bundet fast i de gamle garanterte produktene. Kombinasjonen kommer til å øke ROE, noe som vil være positivt for prisingen av aksjen. Veien dit kan ta noe tid, men aksjonærene får en fin reise med god direkteavkastning, sier analysesjef i Carnegie, Johan Ström, til Kapital. Entusiasmen er ikke mindre hos DNB Markets, som opererer med en kjøpsanbefaling på Storebrand-aksjen og kursmål 109. 

– Selskapet er godt posisjonert til å ta del i den strukturelle veksten innenfor innskuddspensjon og langsiktig sparing. Skiftet i Storebrands eksponering, bort fra kapitaltunge garanterte pensjonsprodukter til kapitallette innskuddsprodukter, reduserer den underliggende risikoen i selskapet og forsvarer en høyere verdsettelsesmultippel. Vi forventer også en merkbar økning i utbytter og tilbakekjøp av aksjer i årene fremover drevet av lavere kapitalkrav, poengterer DNB Markets-analytiker Håkon Astrup overfor Kapital. SEB mener på sin side Storebrand-aksjen har en potensial på rundt 35 prosent målt mot dagens kurser. 

– Vi har et kursmål på 115. De er ledende på pensjonsforsikring i Norge samt innenfor kapitalforvaltning i Norden. Sistnevnte støttes av at selskapet er flinke på bærekraft. De vokser sterkt innenfor skadeforsikring og boliglån. Vi forventer en attraktiv årlig direkteavkastning på mellom ni og ti prosent de neste årene i form av utbytter og aksjetilbakekjøp, sier Thomas Svendsen til Kapital. SEB-analytikeren har tidligere overfor Kapital ment at Storebrand   er en mulig oppkjøpskandidat. Det synspunktet står ved lag, selv etter EQT-nedsalget. 

– Ja, jeg ser fortsatt på Storebrand   som en potensiell oppkjøpskandidat. Selskapet har god vekst og attraktive markedsposisjoner. Markedsverdien er relativt lav, noe som betyr at det er mange interessenter som har penger til å kjøpe. Dessuten er markedsverdien i forhold til bokførte verdier så vidt over en, noe som begrenser nedsiden for eventuelle kjøpere.

Ja, jeg ser fortsatt på Storebrand som en potensiell oppkjøpskandidat.
SEB-analytiker Thomas Svendsen

Sterke kvartalstall i vente  

Onsdag 8. februar legger forsikrings- og pensjonskjempen frem tall for fjerdekvartal. Etter et kursfall på rundt seks prosent siste år tror vi dagens kurser – som verdsetter selskapet til om lag 40 milliarder kroner – ikke i tilstrekkelig grad reflekterer hva som kommer av Storebrand-tall. Disse vil også få støtte av at fjerdekvartal bar preg av sterkere kapitalmarkeder, for eksempel steg Hovedindeksen på Oslo Børs med nær åtte prosent i kvartalet. Derfor tror vi trenden fra tredjekvartal fortsetter, altså at Storebrand   leverer kursstøttende konserntall. Tredjekvartalstallene viste for øvrig et konsernresultat før amortisering på 670 millioner kroner, som var en nedgang fra 912 millioner målt mot samme periode i fjor. På forhånd var det imidlertid ventet 537 millioner – og med det ble det altså levert et resultat langt bedre enn ventet.

Og ved fremleggelsen av fjerdekvartalstallene vil konsernsjef Odd Arild Grefstad igjen minne investorene om utbyttebudskapet meldt under selskapets kapitalmarkedsdag i desember. Det tror vi i seg selv vil sette ny fart i Storebrand-aksjen.