<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Kjøp sjømataksjer - flere oppdrettsselskaper med brukket rygg på Oslo Børs

Sjelden har man sett en større overvekt av analytikere som med høy røst ber investorene på bred front kjøpe lakseaksjer. Er det således innen oppdrettssektoren de virkelig store børsgevinstene skal hentes i 2021?

Foto: Iván Kverme
Investornytt

Så langt i år har flere av de mest toneangivende oppdrettsaksjene på Oslo Børs fått rimelig hard medfart. Giganten Mowi   har eksempelvis ramlet med om lag 20 prosent, og har i dag en markedsverdi på rundt 93 milliarder kroner – vel 25 milliarder mindre enn ved årsskiftet. Grieg Seafood-aksjen har falt over 40 prosent i kurs, noe som betyr at aksjonærene siden inngangen til 2020 har sett verdier for nær syv milliarder fordufte.

– Hovedgrunnen til at sektoren har falt såpass som den har gjort i 2020, er nok i første rekke svake laksepriser. Prisutviklingen er drevet av lavere etterspørsel grunnet pandemiutbruddets innvirkning på restaurant- og cateringbransjen, som typisk står for mellom 30 og 40 prosent av etterspørselen etter laks. En økning i kostnadene, spesielt blant enkelte av oppdrettsselskapene, er nok også medvirkende til de svake aksjekursene, sier Pareto Securities-analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen til Kapital.

For det er tøffe tak for eksportørene – nylig meldte nettstedet IntraFish om laksepriser, i de aller fleste volumintervaller, notert til bunnivåer året sett under ett. Samtidig tikker det fortløpende inn rapporter om økonomier som stenges ned – mens importørene tilsvarende blir mer og mer forsiktige.

– Oppdrett har vært en industrigren som virkelig har fått merke effektene av pandemiutbruddet. En sterk utvikling i etterspørselen for hjemmekonsum har imidlertid ikke klart å motvirke dette, sier Danske Bank-analytiker Knut-Ivar Bakken til Kapital.

Hva tenker så analytikerne om noen av de mest toneangivende oppdrettsaksjene på Oslo Børs – selskaper som nå i mange tilfeller handles til kurser man ikke har sett på lang, lang tid. En gjennomgangsmelodi blant analytikerne er troen på klart høyere laksepriser i 2021.

Lerøy Seafood – misforstått blant investorene

Analytikerne er altså klar på én ting – det er flere oppdrettsaksjer som nå bør kjøpes, og Lerøy Seafood   topper mange anbefalingslister.

– På dagens kursnivåer synes vi spesielt Lerøy Seafood   gir en god risk/reward, og tror samtidig selskapet kommer til å levere sterkere operasjonelle resultater for inneværende kvartal og videre inn i 2021. Dette tror vi kommer til å øke inntjeningen til selskapet, samtidig som det bør bidra til høyere multipler. Vi har en kjøpsanbefaling på Lerøy Seafood-aksjen med kursmål 70, sier Kjølås Johannessen.

Analytiker Alexander Aukner i DNB Markets har tidligere uttalt til Finansavisen at selskapet rett og slett er kraftig misforstått blant investorene og derfor verdsettes altfor lavt. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 70, og mener selskapet nå prises betydelig lavere målt mot andre sammenlignbare selskaper.

– Her har du et stort oppdrettsselskap med over 50 prosent oppside de neste årene, som vil dra nytte av økte lakse-, ørret- og torskepriser, heter det i Aukners nye Lerøy Seafood-oppdatering. Og legger til at på dagens kurser handles aksjen til en såkalt fri kontantstrømsyield på mellom 8,3 og 10,3 prosent, noe DNB Markets nå mener er attraktivt.

– Vi har et kursmål på Lerøy Seafood   på 71 og et kursmål på 123 på deres største eier, Austevoll Seafood   . Dette er våre favorittselskaper innen oppdrettssektoren. I tillegg til våre forventninger om høyere laksepriser neste år venter vi at Lerøy Seafood   vil levere operasjonelle forbedringer som følge av at selskapet endelig skal begynne å høste fruktene av sine store investeringer i stor smolt, sier Bakken til Kapital. Og legger til:

– Men det er mer oppside i Austevoll   enn i Lerøy   , da vi i tillegg venter at marginene for den pelagiske virksomheten i Peru skal opp på høyere fiskekvoter.

Anbefales varmt: Lerøy Seafood, med toppsjef Henning Beltestad, anbefales av et kobbel analytikere. Selskapet står også på Kapitals anbefalingslister for 2020. Foto: Iván Kverme

Norway Royal Salmon – krever tålmodighet

– Skyhøye kostnader torpederte lønnsomheten, skrev Finansavisen i forbindelse med fremleggelsen av Norway Royal Salmons Nrs tredjekvartalstall. Det operasjonelle driftsresultatet endte da på 35 millioner, ned fra 131 millioner på samme tid i fjor – en reduksjon på ikke mindre enn over 70 prosent. På forhånd hadde analytikerne forventet et resultat på 49 millioner. Selskapets aksjekurs, som siden årsskiftet er ned med rundt åtte prosent, har etter rapportfremleggelsen heller ikke fått noe støtte av at selskapet selv nedjusterte volumguidingen for 2020 for andre kvartal på rad.

– Norway Royal Salmon Nrs har fortsatt betydelig vekstpotensial, men det vil nok ta noen år før det materialiserer seg. Selskapet er blant annet avhengig av både det nye smoltanlegget og offshore-oppdrett for å nå den langsiktige ambisjonen om 50.000 tonn slaktet laks årlig, uttalte ABG Sundal Collier-analytiker Martin Kaland til avisen i tilknytning til rapportfremleggelsen. Det er ikke registrert noen salgsanbefalinger på aksjen. En overvekt av tallknuserne har den på sine respektive kjøpslister – nylig oppgraderte Pareto Securities Norway Royal Salmon-aksjen til kjøp fra tidligere hold, med kursmål 230.

Sitt å stri med: Norway Royal Salmon, med konsernsjef Charles Høstlund i spissen, har slitt med biologiske utfordringer som vintersår og ILA. Det har i sin tur løftet kostnadene. Foto: Håkon Sæbø

Grieg Seafood – vil klare finansene

– Vi mener Grieg Seafood   er en aksje med mye oppside. Selskapet har slitt operasjonelt i år drevet av store tap i Storbritannia, samtidig som de har endel gjeld grunnet en stor investering de gjør i Canada. Vi tror på bedre drift fremover, da de har valgt å stenge ned det dårligste området sitt i Storbritannia, samtidig tror vi på et sterkt laksemarked fremover som bør gjøre gjeldssituasjonen overkommelig. Dette er en aksje med mer risiko, men vi ser enda høyere oppside enn i Lerøy Seafood   og har et kursmål på 130, sier Johannessen til Kapital.

Overfor Finansavisen påpekte nylig analytiker Christian Nordby i Kepler Cheuvreux også den høye risikoen i Grieg Seafood-aksjen.

– De er blitt unntatt fra sine lånebetingelser frem til tredjekvartal neste år, men dersom markedet bedrer seg som ventet, er dette sektorens mest potente investering, sa han. Mer overordnet estimerer han at den norske produksjonen vil vokse med rundt tre prosent i snitt over de neste årene, mens de chilenske volumene antas å falle med 5,5 prosent til neste år. Resultatet blir, slik Nordby ser det, at norsk laks sannsynligvis tar markedsandeler samtidig som kombinasjonen av et relativt lavt tilbud og stigende etterspørsel vil heve prisene.

I likhet med Nordby har også Bakken en kjøpsanbefaling på Grieg Seafood-aksjen.

– Ja, det stemmer. Vi har et kursmål på 128, som gir et betydelig kurspotensial i 2021. Prognosen bygger først og fremst på lav verdsettelse og forventninger om høyere laksepriser neste år, en funksjon av lav global vekst kombinert med utsikter til bedret etterspørsel, sier Danske Bank-analytikeren til Kapital.

Mowi – biologiske utfordringer

– Driften har gått tilnærmet som normalt i kvartalet til tross for økte smitteverntiltak. Covid-19 påvirker imidlertid etterspørselen negativt i hotell- og restaurantmarkedet, og selv om etterspørselen innen dagligvare har vært svært god, er netto etterspørsel ned i kvartalet, med fallende priser og inntjening som resultat, uttalte konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi   knyttet til fremleggelsen av selskapets tredjekvartalsrapport 4. november.

I tredjekvartal fikk Mowi   et operasjonelt driftsresultat som var rundt 45 prosent svakere enn på samme tid i fjor. Meglerhusene lar seg jevnt over ikke skremme: DNB Markets valgte å nedjustere kursmålet på Mowi-aksjen til 185 kroner fra tidligere 195 kroner, men beholder likevel kjøpsanbefalingen. De mener volumguidingen for 2021 skuffet, men påpeker ellers at ledelsen ser flate kostnader i fjerdekvartal. ABG Sundal Collier, som også har en kjøpsanbefaling på Mowi   , tok imidlertid kursmålet ned til 195 kroner fra 208 kroner pr. aksje på antagelser om lavere langsiktige volumer. Arctic Securities er imidlertid ikke like overbevist og har tatt ned kursmålet til 170 kroner, fra tidligere 175. De beholder hold-anbefalingen, og påpeker at usikkerheten rundt etterspørselsmønster og produktpriser inntil videre er høy.

Danske Bank har en kjøpsanbefaling på Mowi-aksjen med kursmål 208, rundt 20 prosent over dagens nivåer, selv om selskapet sliter med biologiske utfordringer i Canada og ellers nedjusterte volumguidingen kraftig for 2021. Og i forbindelse med Finansavisen-intervjuet uttalte Nordby i Kepler Cheuvreux at Mowi   har en større operasjonell risiko målt for eksempel målt mot selskaper som Bakkafrost   og Salmar   , fordi en del av produksjonen finner sted i land med høyere kostnader, som i Canada og Skottland.

– Imidlertid innebærer dette at også oppsiden er bedre, nettopp fordi vi tror lakseprisen vil stige, uttalte han. Kepler Cheuvreux-analytikeren har en kjøpsanbefaling på både Bakkafrost   og Salmar   – samt på Mowi   .

Ikke alle skal med …

– Vi tror generelt på et sterkere laksemarked de neste årene, og har sånn sett tro på at alle selskapene skal gjøre det bedre. Vi syntes derimot at dette allerede i stor grad er reflektert i prisingen av enkelte aksjer, og opererer derfor med en hold-anbefaling på både Salmar   , Bakkafrost   og havbrukskonsernet NTS Nts , sier Kjølås Johannessen til Kapital.

Bakkafrosts     kvartalsrapport viste at selskapet i perioden juli–september satt igjen med et operasjonelt driftsresultat på 103 millioner danske kroner, ned fra 303 millioner på samme tid i fjor. En rekke meglerhus, som ABG Sundal Collier, har en hold-anbefaling på aksjen. Kursmålet ABG nå opererer med, er 600. Det skotske oppdrettssegmentet mener flere tallknusere er utfordrende for Bakkafrost   , som på Oslo Børs handles til kurser rundt 575, rundt elleve prosent lavere enn ved starten av året.

Børsens nye laksegeneral: Investor Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd satser knallhardt på sjømat og suser høyt opp på listen i flere av børsens største oppdrettsselskaper, som i Lerøy Seafood og Grieg Seafood. Foto: Junge, Heiko

Grunn til optimisme

– Global tilbudsvekst i 2021 er forventet å bli på rundt én prosent, og under normale omstendigheter ville det indikere sterke laksepriser neste år. Selv om pandemiutbruddet har påvirket laksemarkedet og priser negativt, er den underliggende etterspørselen fremdeles sterk, understreket Mowi-sjef Ivan Vindheim ved fremleggelsen av tredjekvartalsrapporten. Men utsiktene er ikke bedre enn at styret, som historisk sett har utbetalt et kvartalsvis utbytte, skrur igjen kranen for tredjekvartal – som følge av pandemien og viktigheten av å ha en sterk balanse med god likviditet.

Tross IntraFishs meldinger om fortsatt press på lakseprisene var nye tall fra Sjømatrådet av det oppløftende slaget: De viser at det i oktober ble eksportert sjømat for 10,4 milliarder kroner. Det betyr at sjømateksporten nesten tangerer verdien fra oktober 2019, som var tidenes høyeste eksportmåned. Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk sjømat i oktober. Men redusert etterspørsel i Kina, ifølge Norges sjømatråd i lys av pandemien, og økt konkurranse fra chilensk laks i Israel, er hovedårsakene til den reduserte oktobereksporten til disse markedene.

I Trondheim er forvalter Stein Frode Aaseng i Forte Fondsforvaltning optimistisk med hensyn til utsiktene for oppdrettsnæringen i 2022:

– Sjømatsektoren burde få en betydelig innhenting i 2021, delvis som følge av lavere tilbud fra Chile, uttalte han nylig til Finansavisen. Og han mener Austevoll Seafood   er et av børsens best såkalte value case med en rabatt på nærmere 20 prosent i forhold til den historiske prisingen av underliggende verdier.

Men – skal kursene igjen peke oppover, må andre investorer, og da kanskje i første rekke flere tunge institusjonelle kjøpere, vende tilbake til oppdrettsaksjene på Oslo Børs. Tidspunktet er for tidlig, mener porteføljeforvalter Petter Tusvik i Alfred Berg Kapitalforvaltning.

– Like etter oljepriskollapsen i 2014 valgte vi å gå tungt inn i laks på bekostning av energi, og vi fikk mange gode år. Men som følge av coronapandemien med lave laksepriser og logistikkutfordringer valgte vi å vekte oss kraftig ned tidligere i år, sier han til Kapital – og legger til:

– Industrielle triggere som eventuelt får oss til å revurdere undervekten innen oppdrett, er knyttet til at vi ser slutten på pandemiutbruddet, at logistikken ut fra Europa bedres og at analytikerne blir ferdig med sine nedjusteringer.

Sitat: – Industrielle triggere som eventuelt får oss til å revurdere undervekten innen oppdrett, er knyttet til at vi ser slutten på pandemiutbruddet, at logistikken ut fra Europa bedres og at analytikerne blir ferdig med sine nedjusteringer.

Porteføljeforvalter Petter Tusvik, Alfred Berg Kapitalforvaltning