<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Snur alle steiner jeg ser

Harald Magnus Andreassen, SpareBank 1 Markets.

Harald Magnus Andreassen, SpareBank 1 Markets. Foto: Ole Berg-RustenNTB
Investornytt

Alder: 65 år
Utdannelse: Samfunnsøkonom fra UiO
Erfaring: Den norske bankforening, Elcon Finans, Swedbank/First Securities, SpareBank 1 Markets

Samfunnsøkonom Harald Magnus Andreassen holder stand og er også i år, som mange tidligere år, investorenes desidert overlegne favoritt på makrofeltet. 

– Det er veldig hyggelig at kundene setter pris på det vi gjør, både i oppgangs- og nedgangstider. Det gir stor arbeidsglede – jeg har en barnslig glede av å bli satt pris på.

– Hvilke analyser er du mest fornøyd med fra i fjor?

– I fjor advarte vi mot stramme arbeidsmarkeder og sterk etterspørsel etter arbeidskraft, og mente at den ekspansive pengepolitikken måtte legges om. Men det tok tid før sentralbankene satte opp renten, de kunne kommet i gang mye før.

Jeg løper rundt for å finne nye steiner og klarer ikke la være å snu på dem. Jeg gjør det for å finne nye argumenter og sjekke at jeg ikke har tatt feil.

Hver eneste uke sender Andreassen ut en rapport på rundt 150 sider med 300 tilhørende grafer. Arbeidsmetoden går ut på å stadig lete etter nye steiner å snu, forklarer han.

– Jeg løper rundt for å finne nye steiner og klarer ikke la være å snu på dem. Det er grusomt arbeidskrevende, for jeg blir så redd hver gang jeg ser en ny stein som ikke er snudd. Jeg gjør det for å finne nye argumenter og sjekke at jeg ikke har tatt feil.

Nå som Peter Hermanrud og Pål Ringholm har byttet beite, er det kun Andreassen igjen i “SpareBank 1-troikaen”. Det bekymrer imidlertid ikke samfunnsøkonomen.

– Jeg har hatt stor fordel av andre kolleger jeg kan snylte på, men jeg står ikke på bar bakke selv om jeg har mistet to veldig verdifulle medarbeidere. Vi står fortsatt igjen med et svært sterkt team.

Bengt Jonassen, ABG Sundal Collier. Foto: Iván Kverme
Kjersti Haugland, DNB Markets. Foto: Håkon Løtveit

Makro 2021 2020 2019
Harald Magnus Andreassen (SpareBank 1 Markets) 41,9% 36,5 % 27,7 %
Bengt Jonassen (ABG Sundal Collier) 12,2% 16,7 % 17,7 %
Kjersti Haugland (DNB) 10,5% 6,6 % 10,9 %