<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Post Covid-19; fest eller bakrus?

Oslo Børs har reist seg mesterlig siden bunnen ble nådd i slutten av mars, også på forventninger om klart bedre konjunkturer i 2021. Men verdens handelsorganisasjon, WTO, frykter nå en mer L-formet konjunkturnedgang snarere enn en V-formet.

Full fres: Rasmussengruppen, med toppsjef Dag Rasmussen i spissen, kan som en av inkassoselskapet B2Holdings største aksjonærer glede seg over heftig børsoppgang siste uker. Og mer er i vente, hevder flere analytikere. Foto: Sondre Steen Holvik

Som kjent tilsier offisiell amerikansk pengepolitikk at styringsrenten kommer til å være nær null i løpet av neste toårsperiode, en politikk støttet i første rekke av utsikter til langt fra noen aggressive inflasjonsutsikter samt en arbeidsledighetsrate man ikke har sett på flere tiår.

Også i norske fagkretser er det gjennomgående liten rentefrykt å spore. Handelsbanken Capital Markets tror Norges Bank beholder nullrenten i hvert fall ut 2022, med mindre boligmarkedet fortsetter like sterkt. Meglerhuset deler sentralbankens syn om en årlig boligprisvekst de neste årene på mellom 3 og 4 prosent. Om denne prognosen skulle stå seg, er ikke dette nok til å fremskynde noen rentehevning, hevder de. 

Litt mer offensive tanker har makroanalytikerne i Danske Bank. Der mener man at med en BNP-vekst som ventet, og smittetall under kontroll, vil boligmarkedet presse frem en tidligere rentehevning – og banken ser nå for seg at den første rentehevningen kommer mot slutten av 2021. 

Vi ser ikke for oss en mer offensiv Norges Bank med det første, ledsaget av fortsatt betydelig ledig produksjonskapasitet som følge av at nedgangen i norsk økonomi i andrekvartal var den dypeste Statistisk sentralbyrå noensinne har målt for et kvartal.

Goldman Sachs spår videre opptur

En viktig driver bak siste års voldsomme børsoppganger i USA har vært knyttet til de friske tilbakekjøpsprogrammene. Men i andrekvartal ble det en gjennomgående kraftig reversering, og nivåene – med utgangspunkt blant selskapene notert innunder S&P 500-indeksen – nådde et nivå som ikke har vært lavere siden førstekvartal 2012. 

anbef tab

Tross mer moderate tilbakekjøpsvolumer i USA – den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs spår likevel at S&P 500 innen nyttår skal opp til rundt 3.600 poeng, tilsvarende en oppgang på rundt seks prosent målt fra dagens nivåer. Dette er en kraftig oppjustering fra tidligere prognoser om et nivå ved årsskiftet på rundt 3.000 poeng. Bankens nye og mer offensive børsanslag bygger i det alt vesentlige på utsikter til bedre amerikanske BNP-tall i tiden som kommer, samt forventninger om positive vaksinenyheter utover høsten. Seniorøkonom Halfdan F. Grangård i Handelsbanken Capital Markets er også optimistisk med hensyn til de videre børsutsikter: Samlet sett tror han, ifølge Finansavisen, at kraften i sentralbankstimulansene og en gradvis normalisering av økonomiene vil bidra til at aksjemarkedene også fremover vil kunne ha den beste avkastningen sammenlignet med alternativene. I kundeporteføljene ligger økonomene i Handelsbanken Capital Markets med en moderat overvekt i aksjer.

Flere DNO-fans

DNO-aksjen   ligger i Kapital-porteføljen og omfavnes samtidig av stadig flere, inkludert også av investor Harald Espedal. 

– DNO er en aksje som jeg synes er ganske moderat priset. Kursen er lav på grunn av oljeprisen, men over tid vil man se en inntjening i DNO som forsvarer verdier over dagens aksjekurs, uttalte nylig den tidligere Skagen-sjefen til Finansavisen. Espedal, og hans investeringskompanjonger, er DNOs desidert største norske privatinvestor. Selv eier Espedal 1,6 millioner DNO-aksjer gjennom sitt eget private investeringsselskap. Og både analytiker Christian Yggeseth i Danske Bank Markets og Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets trakk i forrige Kapital-utgave nettopp frem DNO som en aksje det nå var verdt å kjøpe – og argumenterte blant annet med at selskapet vil kunne betale et relativt generøst utbytte når oljemarkedet etter hvert stabiliserer seg. 

Mer overordnet viser data at markedsverdien til de amerikanske energiselskapene, som andel av den totale markedsverdien til alle selskapene notert innunder S&P 500-indeksen, aldri har vært lavere enn hva tilfellet er nå. Dette kan isolert sett sette i sving en generell energiinteresse blant et større utvalg investorer i tiden som kommer – slik man nå ser med Espedal & Co. i DNO – støttet av en litt sterkere og mindre volatil oljepris. 

DNO-aksjen blir uansett værende i Kapital-porteføljen. Blant analytikerne er det for øvrig en klar overvekt som har selskapet på sine respektive kjøpsanbefalingslister.

Ingen justeringer

Børsene, inkludert vår egen Oslo Børs, fortsetter å vise styrke. Bakteppet er imidlertid stigende multipler – S&P 500 prises for eksempel nå til en P/E på rundt 25, et nivå man ikke har sett siden dotcom-kollapsen tidlig på 2000-tallet. 

Alt i alt gjør vi heller ikke i denne runden noen endringer i Kapital-porteføljen, og beholder dermed både Aker Solutions AKSO, Seadrill   , DNO   , Magseis Fairfield MSEIS– samt B2Holding B2H, som for kort tid siden leverte en svært så overbevisende kvartalsrapport.