<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Velkommen ombord: Vi rydder plass til Norske Skog i Kapital-porteføljen, som blant annet nyter godt av råsterke papirpriser. Her er selskapets konsernsjef, Sven Ombudstvedt.   Foto: Iván Kverme

Truende makroskyer

Det makroøkonomiske bakteppet blir mer og mer utfordrende for børsinvestorene. Vi frykter at selv med utsikter til jevnt over overbevisende kvartalsrapporter vil særlig de eksplosjonsartede globale inflasjonstallene, med tilhørende oppjusterte rentebaner, tvinge børsene i negativt territorium.    

I påvente av førstekvartalsrapportene holder investorene – og det med rette – et stivt blikk på strømmen av globale inflasjonstall. Imidlertid viser de ingen tegn til å vende nedover, tvert om. Prisveksten i Europa, for eksempel, fortsetter å overraske på oppsiden. 

I Tyskland ligger den årlige inflasjonsraten nå på over syv prosent, og i Spania på nærmere ti prosent. Tyrkia melder om inflasjonstall man aldri før har observert. Dette er nivåer som, gitt at de skulle få ytterligere fotfeste utover i 2022, vil kunne hemme stabiliteten og vekstevnen for hele euroøkonomien, da det vil tvinge seg frem en serie renteøkninger. Dette vil igjen klart virke dempende for så vel den private konsum- som investeringsetterspørselen. 

Tilsvarende utviklingstrekk ser vi også i USA. Der peker flere makroanalyser mot at prispresset endog kan bli enda sterkere, da det er ubalanser i en rekke delmarkeder som oppsummert gir utsikter til nye inflasjonsrekorder. Resultatet blir en serie kommende amerikanske renteøkninger, noe rentemarkedet også har tatt mer og mer innover seg i takt med den sterke oppgangen i de lange amerikanske statsobligasjonsrentene så langt i år. Dette har enn så lenge ikke skapt de helt store børsbruduljene på Wall Street. Men ratingbyrået Fitch retter en advarende pekefinger når de nå mener at faren for at verdensøkonomien kan gli over i en stagflasjonsfase har økt betraktelig, et scenario som historisk sett harmonerer relativt dårlig med nye børsoppganger.

Oljeservicetrykket forsetter

På rekke og rad sendes flere av børsens mest toneangivende oljeserviceselskaper opp i kurs. Etter flere års neglisjering innser nå operatørselskapene at man ikke har noe annet valg enn å øke letebudsjettene for å sikre energimarkedene tilgang på nye olje- og gassforekomster. Analytikerne ser også konturene av en ny og langvarig oppgangssyklus for hele bredden av oljeservicesegmentet når antall publiserte kjøpsanbefalinger med tilhørende økte kursmål nå øker signifikant. I et ferskt analysenotat gjentok eksempelvis Danske Bank sin kjøpsanbefaling på Subsea 7-aksjen, men hevet kursmålet fra tidligere 90 til 100. Meglerhuset peker på at utsiktene til å generere gode aksjonærverdier er forsterket, gitt Subsea 7   sin eksponering mot et marked i bedring. Selskapet varslet selv i forbindelse med fremleggelsen av sine fjerdekvartalstall for 2021 at det nå ser en meningsfull industriforbedring, en påstand som også ble bekreftet av en råsterk ordrebok på vei inn i 2022. Også for seismikksegmentet synes markedsutsiktene å være i kraftig bedring, hevder nå flere analytikere.  

Ny Norske Skog-opptur venter   

I denne runden gjør vi ett skifte i Kapital-porteføljen. Etter at Aker Solutions   har steget rundt 100 prosent de siste tolv månedene, støttet av en serie sterke kvartalsrapporter, mer overbeviste analytikere og de høye olje- og gassprisene, velger vi å ta gevinst i aksjen. Dette åpner opp for Norske Skog   , som selv etter en råsterk kursstart på 2022 bør ha mer å gå på. Selskapet nyter godt av de sterke utsiktene i det globale papirmarkedet, blant annet, samtidig som inngåtte fordelaktige strømavtaler gir rom for bunnsolide marginer. Konsernsjef Sven Ombudstvedt opplyste nylig at man også vil ta opp igjen produksjonen ved papirfabrikken Bruck i Østerrike, da energimarkedene til en viss grad har stabilisert seg. Norske Skog   , med en markedsverdi på rundt fem milliarder kroner, har også en rekke sterke kjøpsanbefalinger i ryggen, som fra Arctic Securities, som spår aksjen i 72, nær 30 prosent over dagens nivåer. 

På vei inn i en svært så avgjørende resultatsesong med tanke på veien videre på Oslo Børs, består Kapital-porteføljen dermed av Borr Drilling   , Subsea 7   , Kahoot!   , TGS   og altså Norsk Skog   .    

 

Investor