<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Mer makrostøy venter

Børsene plages av brysomme makrodata som skaper et skjørt børssentiment. Og flere renteøkninger venter. Dette gir blant annet rammer for betydelige børssvingninger fremover, både i Norge og internasjonalt. Imidlertid viser oljeprisen enorm styrke, noe som gir fortsatt oljeparty på Oslo Børs. 

Må ikke undervurderes: Mange investorer har nok neglisjert innvirkningen de mange renteøkningene fra Norges Bank vil ha for Oslo Børs i tiden som kommer. Her sentralbanksjef Ida Wolden Bache.  Foto: Are Haram / Are Haram

Høye inflasjonstall velter inn over kapitalmarkedene, og noen vending i tallmaterialet synes å være ren utopi. Inneværende år vil uansett gå inn i historiebøkene som året der et bredt pengepolitisk paradigmeskifte fant sted, når sentralbankene verden over ikke lenger kan øse på med velmente monetære stimulansetiltak. Dette skaper et helt nytt børsterreng for mange investorer som knapt aner hvordan økte renter påvirker aksjemarkeder i sin alminnelighet.  Resultatet av all investorusikkerhet følger nå et kjent historisk mønster, ved børser preget av stigende volatilitet og der betydelige mengder tilgjengelig investeringslikviditet holdes på sidelinjen. 

Vi tror denne børsmiksen fortsetter en god stund fremover, for norske renter tikker videre opp – nylig hevet for eksempel Handelsbanken Capital Markets sine renteprognoser og forventer nå en styringsrente på 1,75 prosent ved utgangen av året. Også andre land må trekke hardere i rentespaken når de nå, som Storbritannia, opplever inflasjonstall man ikke har sett maken til på nesten 40 år.

Børsvinnerne fortsetter å lede an

Mens særlig eiendoms- og vekstaksjer lider under de strammere renteutsiktene, så vel globalt som på Oslo Børs, er det i motsatt ende av skalaen akselererende interesse for hele bredden av oljeserviceselskaper. Her hjemme opplever også offshore servicefartøy nå en renessanse i takt med seneste tids voldsomme kursrykk – ikke bare støttet av den høye oljeprisen, men også av data som viser at en rekke toneangivende investorer, som for eksempel Christen Sveaas, nå kjøper seg opp i noen av selskapene. 

Parallelt fortsetter kursoppturen for selskaper i andre deler av serviceindustrien – Subsea 7   er intet unntak, og har i vår skutt ordentlig fart på Oslo Børs. Kapital publiserte i slutten av april en egen kjøpsanalyse på selskapet under tittelsporet Mot nye kurstopper. Vi argumenterte blant annet for at kombinasjonen økt omsetning og stigende marginer ville gagne Subsea 7-eierne fremover. Flere analytikere er også positive til selskapet, som Pareto-analytiker Bård Rosef: 

– Priset på multipler godt under historiske nivåer og mot sine konkurrenter, samtidig som de er spesielt godt posisjonert mot inntjeningsvekst fremover, er Subsea 7   en av våre absolutte favoritter, uttalte han blant annet i forbindelse med artikkelen. 

Samtidig pekte analytikerkollega Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier på utsikter til svært så friske utbytter i tiden som kommer, også det stimulerende for kursutviklingen fremover. 

Subsea 7-kursen er så langt i år opp med over 40 prosent, langt mer enn målt mot den øvrige børsutviklingen. Vi forventer likevel enda høyere kurser utover i 2022, og beholder således det Kristian Siem-kontrollerte selskapet i Kapital-porteføljen. 

Kapital-porteføljen står støtt   

Mai ble nok en god måned for Borr Drilling-eierne. Kursoppgangen støttes ikke av mer offensiv innstilte analytikere, tvert om, et klart flertall av rigganalytikerne stikker fortsatt hodet i sanden og opererer med en passiv hold-anbefaling på aksjen. Men stadig kommer meldinger om nye kontraktinngåelser, og med det utsikter til mer robuste kontantstrømmer. Risikoen avtar derfor for at selskapet ikke blir i stand til å betjene sine enorme gjeldsforpliktelser, med det resultat at en større bredde investorer tør å kjøpe seg inn i Borr Drilling-aksjen. Analytikerne vil også se seg nødt til å heve sine inntjeningsestimater etter hvert, også det støttende for nye kursoppganger, tror vi.   

Alt i alt gjør vi ingen endringer i Kapital-porteføljen, og beholder dermed både Borr Drilling   , Kahoot!   , Norske Skog   , Subsea 7   og TGS   .