<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Letter rentetrykket?

Oslo Børs tåler forbausende godt oljepriskorreksjonen og de svake makrotallene. Kan forklaringen på den underliggende børsstyrken rett og slett være at investorene tror på langt mer tilbakeholdne sentralbanker i 2023 når den globale inflasjonstakten vil roe seg? Gradvis mer forsiktige renteprognoser kan i så fall gi skikkelig drahjelp, også til Oslo Børs.   

Nøkkelrolle: Om amerikanske inflasjonstall nå har nådd toppen, betyr det mildere renteretorikk fra Jerome Powell, leder av Den amerikanske sentralbanken. I så fall gir det klar støtte til de globale børsene, inkludert også for Oslo Børs.     Foto: Ting Shen/Bloomberg / Bloomberg

For 2023 kan seile opp som året da det ble klart mindre rentestøy enn hva tilfellet var i 2022. For eksempel uttalte nylig sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, overfor nyhetsbyrået TDN Finans at renteøkningene til de amerikanske og europeiske sentralbankene, kombinert med den høye inflasjonen man nå observerer,  vil bremse den globale veksten – noe som i sin tur vil medføre at Norges Bank ikke trenger å heve renten mer i 2023. Flere renteøkninger kommer nå i høst, og Jullum forventer at styringsrenten vil ligge på 2,25 prosent ved årsslutt, en såkalt normalrente, et rentenivå han mener vil ha tilstrekkelig kontraktiv effekt på aktivitetsnivået her til lands. 

Samtidig viser en titt på lange amerikanske statsobligasjonsrenter at disse har kommet kraftig ned siden toppen ble nådd i midten av juni – en refleksjon også av at den amerikanske inflasjonstakten kan være i ferd med å flate ut, noe som vil bety at landets sentralbank ikke ser behov for flere renteøkninger. 

Og skulle en lettere rentebris slå innover Oslo Børs, kanskje allerede utover høsten, vil en substansiell kjøpsside entre markedet med tilhørende god kursoppside særlig innenfor teknologi- og eiendomssektoren, sektorer som har blitt hardt rammet av de økte rentene. 

Skogfesten fortsetter   

En viktig bidragsyter til Kapital-porteføljens sterke avkastningstall så langt i 2022, har vært kursoppgangen til Norske Skog   . Og mer kan være i vente, mener flere analytikere, deriblant tallknuserne hos SpareBank 1 Markets. Meglerhuset hevet nylig kursmålet til 100 kroner, fra tidligere 80, og begrunner oppjusteringen i første rekke med at Norske Skog-aksjen fortsatt handles til en betydelig rabatt målt mot sammenlignbare selskaper, og til ufortjent lave multipler. Samtidig antas papirmarkedet å holde seg stramt et godt stykke ut i 2023, dessuten nyter selskapet godt av sine lange kraftavtaler, i motsetning til mange av sine konkurrenter. Norske Skog   fremstår også som en potensiell oppkjøpskandidat, pekes det på i analyseoppdateringen. 

Så langt i år er selskapets aksjekurs opp med godt over 80 prosent, og har fått god drahjelp av en sterk andrekvartalsrapport. Den viste klare marginforbedringer målt mot tidligere kvartaler samtidig som toppledelsen selv var positiv til de videre markedsutsiktene. Kursmessig tror vi selskapet har mer å gå på, også hensyntatt en forsiktig markedsverdi på rett i underkant av syv milliarder kroner. 

Oljesvakhet av midlertidig art

I løpet av et par måneders tid har oljeprisen falt med over 20 prosent, men uten at dette har fått store følger for energiaksjene på Oslo Børs. Oljeprisnedgangen henger sammen med at flere markedsaktører frykter at de massive renteøkningene, kombinert med de høye inflasjonsratene, vil kunne sende verdensøkonomien ut i en resesjon. Budskapet fra Det internasjonale energibyrået, IEA, er likevel at alt ligger til rette for et fortsatt stramt oljemarked, preget av solid oljeetterspørsel og lite tilgang på ny produksjonskapasitet. Internasjonale investeringsbanker resonnerer også stort sett i samme baner, Goldman Sachs forventer eksempelvis en snittpris for oljeprisen i fjerdekvartal, og til neste år, på 125 dollar fatet.   

Vi er ikke engstelig for seneste tids oljepriskorreksjon med tanke på våre oljeserviceposisjoner i Kapital-porteføljen, og forventer ytterligere positive signaler fra leverandørindustrien i tiden som kommer. Alt i alt gjør vi heller ikke i denne runden noen justeringer, og beholder derfor både Subsea7   , Borr Drilling   , TGS   , Kahoot!   og Norske Skog   i porteføljen.