<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Wall Street-revansj i emning

Skal man tro på børsspådommene til flere ledende amerikanske investeringsbanker, nærmer Wall Street seg bunnen. Får investeringsbankene rett, skal antagelig også Oslo Børs få etterlengtet støtte, noe den også kan få av en oljepris som enkelte analytikere nå spår at vil forbli høy i mange år fremover.      

Har falt nok: En rekke investeringsbanker, som Bank of America, spår at tidspunktet for når Wall Street endelig vil begynne å stige igjen, nærmer seg mer og mer.  Foto: Dreamstime

Mer positivt innstilte investeringsbanker er alltid et viktig premiss for hvorvidt et aksjemarked skal bryte en negativ kurstrend eller ikke. Og mer optimisme er å spore blant flere amerikanske banker med tanke på deres børsprognoser for Wall Street mot slutten av 2022, og til neste år. 

JP Morgan Chase spår, ifølge Dagens Industri, at den ledende indeksen S&P 500 allerede har nådd bunnen og at den frem mot årsskiftet har et stigningspotensial på hele 30 prosent, først og fremst støttet av at USA-aksjer har blitt betydelig billigere det siste halvåret i takt med de fallende kursene. 

Bank Of America estimerer at S&P 500-bunnen først nås i løpet av førstekvartal neste år, et tidspunkt der banken tror at så vel dollaren som amerikanske renter topper ut. 

Goldman Sachs er ikke like optimistiske, men peker likevel på, ifølge den svenske næringslivsavisen, at nedsiden er svært begrenset målt mot dagens nivåer på S&P 500-indeksen. Banken er til gjengjeld mer positive til oljeprisen enn på lenge, og hevet nylig sitt fjerdekvartalsestimat til rundt 100 dollar fatet. Goldman Sachs’ oljeprisprognoser støtter uansett oppunder energiaksjer i sin alminnelighet, også de som er notert utenfor Wall Street.   

Positive Kahoot!-analyser   

I år har teknologisektoren på Oslo Børs mer eller mindre kollapset. Bransjenedturen har vært på om lag 50 prosent, en utvikling som i første rekke skyldes investorenes frykt for hvordan vekstselskaper operasjonelt og finansielt vil gjøre det i en verden, som nå, med voldsomme inflasjonsrater og stadig stigende renter. E-læringsplattformselskapet Kahoot!Kahot har på ingen måte gått klar av teknologinedsalgene, og selskapets aksjekurs er så langt i år ned med ikke fullt 50 prosent. 

Men i løpet av den siste måneden troner Kahoot!-aksjen høyt oppe på børsens vinnerlister, med en opptur på 25 prosent, og det i en periode med generelt sett fallende kurser. Børstriggerne har vært flere, blant annet tok Morgan Stanley nylig opp dekning på Kahoot!Kahot med en klar kjøpsanbefaling og kursmål 30. Den amerikanske investeringsbanken tror selskapsinntektene fra midten av 2023 gjør et solid hopp, støttet av forskjellige sluttbrukergrupper som bedrifter, skoler og privat bruk. 

Morgan Stanley peker dessuten på at selskapet har en veldig skalerbar forretningsmodell der utsiktene til attraktive kontantstrømmer også er gode. I analysen prognostiseres det ellers samlede konserninntekter på 149 millioner dollar for inneværende år, økende til nær 190 millioner dollar i 2023, mens de to år senere, i 2025, tror det er rom for en topplinje på hele 260 millioner dollar. Vekstanslagene kommer heller ikke i veien for økte marginer, understreker Morgan Stanley, og forventer å se en EBITDA-margin på 14 prosent i 2022, mot en margin på 38 prosent om tre år. 

Er det likevel håp? Det har vært et mildt sagt tøft børsår for Kahoot!. Men toppsjef Eilert Hanoa kan i det minste glede seg over at det på tampen av 2002 kommer tikkende inn flere positive analyser av e-læringsplattformselskapet. Foto: Vidar Ruud/NTB

Kahoot!-rekylen kan også kobles mot at selskapet har fått inn en ny og velansett storaksjonær. Nylig ble det meldt at det amerikanske oppkjøpsfondet General Atlantic la rundt 1,25 milliarder kroner på bordet for Softbanks 73,5 millioner Kahoot-aksjer. 

Softbank er et japansk industrikonglomeratselskskap som i høst har hatt store finansielle problemer. Fra hovedkontoret i New York forvalter oppkjøpsfondet verdier for nær 85 milliarder dollar fordelt på 445 investeringer i alt fra teknologi til helse. Fondet har også høye eierandeler i flere selskaper som driver med læringsteknologi, slik Kahoot!Kahot gjør. 

Meglerhuset ABG Sundal Collier mener selskapet med General Atlantic får en ny og veldig kompetent investor med på laget, noe som også vil være en fordel i den neste vekstfasen. At de velger å investere i Kahoot!Kahot er helt klart et sterkt positivt signal, poengterer meglerhuset, som har en kjøpsanbefaling på Kahoot!-aksjen med kursmål 50, over det dobbelte av dagens nivåer. 

Oljeservicefesten mot nye høyder

– Det er bare å stålsette seg for tre år med oljepriser over 100 dollar fatet, så konklusjonen blir å kjøpe olje- og oljeserviceaksjer, skrev Pareto Securities i et kundenotat umiddelbart etter at det ble kjent at OPEC vil kutte oljeproduksjonen med to millioner fat pr. dag i 14 måneder fremover. Meglerhuset tolker OPECs nylige produksjonskuttvedtak som svært gunstig for oljeservicenæringen, fordi vedtaket særlig ble begrunnet med at stabilt høye oljepriser er nødvendig for at oljerelaterte nyinvesteringer skal kunne ta seg tilstrekkelig opp i tiden som kommer. Industrielt sett ser det altså svært så lovende ut for hele spektret innen oljeservicesektoren, hevder Pareto Securities.

Også hos andre ledende foretak råder det mer optimisme. Meglerhus som ABG Sundal Collier, Arctic Securities og DNB Markets satte eksempelvis nylig riggselskapet Borr Drilling   på sine respektive kjøpsanbefalingslister, med kursmål langt over dagens nivåer. 

Til Finansavisen uttalte nylig forvalter Erlend Brenne i NEF Kapitalforvaltning at Subsea 7-aksjen er deres førstevalg innen oljeservicesektoren, ved siden av at aksjen også gir eksponering mot fornybar industri. Aksjekursen kan til og med dobles, mener Brenne, i takt med egne beregninger som antyder at selskapsmarginene kan dobles i løpet av de neste to–tre årene, etter å ha nådd en bunn på rundt ti prosent i 2022. Samtidig høynet nylig Danske Bank kursmålet på Subsea 7   til 110, fra tidligere 100, og gjentok dermed kjøpsanbefalingen. Banken tror investorene kan glede seg til 2023, og tror da at oljeserviceentreprenørselskapet vil få en vekst i EBITDA på 25 prosent, målt mot 2022-tallene. 

17. november kommer Subsea 7s tredjekvartalsrapport. Den tror vi gir ytterligere substans for nye kursløft,  blant annet forventer vi at ordreboken, som ved utgangen av andrekvartal i år sto bokført til nesten åtte milliarder dollar, fortsatt styrkes, noe som i sin tur kan gi grobunn for et høyt beskjeftigelsesnivå fremover. 

Mot historiske topptall

Kapital-porteføljens avkastningstall nærmer seg nivåer vi nesten aldri før har sett. Porteføljeselskapene har i år utkonkurrert Hovedindeksen på Oslo Børs med god margin. Til tross  for de sterke kursoppgangene endrer vi likevel ikke på dagens selskapsmiks. Ikke bare forventer vi flere kursoppganger fra vår eksisterende portefølje, men i et rufsete børsklima har vi også vanskelig for å finne åpenbare alternativer. Vi beholder dermed både Norske Skog   , Kahoot!Kahot, Borr Drilling   , Subsea 7   samt seismikkselskapet TGS   i porteføljen. I en nylig sluppet børsmelding uttalte ellers TGS-ledelsen at den forventer en omsetning i perioden juli–september på rundt 135 millioner dollar, og la til at den sterke underliggende trenden fra første halvår har fortsatt inn i tredjekvartal.