<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Oljeservicesektoren mot nye historiske topper

Tredjekvartalsrapporteringen har gitt ytterligere bevis for at hele oljeservicebransjen står foran en frisk industriopptur. Investorer som neglisjerer sektoren vil tape betydelige avkastningsprosenter, ikke bare for inneværende år, men også i tiden som kommer, spår vi.   

Reise på første klasse: På Oslo Børs fortsetter oljeserviceaksjene å stige i kurs – og mer moro venter, spår flere analytikere og aksjestrateger.    Foto: Iván Kverme / Finansavisen

– De siste åtte årene har det vært lite investeringer i olje og gass, hvor det typisk har tatt mellom tre og fem år å bygge ut et olje- og gassfelt. Oppå der kom covid-19 og ESG, og da skjedde det en totalkollaps, fra et allerede lavt nivå. I tillegg kom det en unødvendig skroting av kapasiteten i perioden 2020–21, uttalte aksjesjef Frederik Lunde i Carnegie på den nylig avholdte Investordagen, i regi av Hegnar Media. Han mener man står overfor en historisk god situasjon, sett fra oljeleverandørindustriens perspektiv: Man har høye energipriser, ESG har mistet litt av sin glans samtidig som oljeselskapene opplever en helt hinsides kontantgenerering – for sammenlignet med toppen i perioden 2005–08 har oljeselskapene nå rundt tre ganger høyere kontantstrømmer enn hva de hadde under forrige glansperiode, i årene 2005–2008. Dette borger for at operatørene vil heve sine investeringsrammer betraktelig i tiden som kommer, etter nærmest kun å ha prioritert nedbetaling av gjeld kombinert med rause utbytter seneste år. Under Investordagen trakk Lunde spesielt frem leverandørselskapene Aker Solutions   , Subsea 7   og TGS    – alle tre potensielle doblingskandidater, støttet blant annet av å være markedsleder i sine respektive nisjer, er gjeldfrie og har en god inntjeningshistorikk. 

Fallende langrenter 

Mens industrioptimismen råder innenfor oljeservicenæringen, får det jevne aksjemarkedet ellers liten støtte fra de løpende makrotallene. Analytikerne i Capital Economics spår for eksempel at Tyskland, Europas største økonomi, står foran en dyp resesjon. Fallende industriaktivitet, mer pessimistiske innkjøpsledere, forsiktige forbrukere kombinert med utsikter til fortsatt stive energipriser hemmer både tysk – og dermed europeisk – økonomi, heter det videre. Swedbanks makroprognoser for de nordiske landene er heller ikke lystig lesning. Banken spår at landene vil havne i resesjon i løpet av 2023, særlig fordi de kommende renteøkningene vil bremse husholdningenes etterspørsel. I Norge forventer man et fall i det private konsumet på 1,5 prosent, målt mot 2022-nivået, noe som gir rammer for at den samlede økonomiske aktiviteten her til lands nå kommer klart ned. Men dette tror Swedbank borger for at Norges Bank etter hvert vil ha rom for rentekutt, og de spår i sine nye prognoser at sentralbanken innen sommeren 2024 har kuttet renten med ett prosentpoeng fra rentetoppen før jul i år, til to prosent. Og en viss børsstabilisering, både på Oslo Børs og globalt, har man da også sett nå i oktober, nettopp fordi flere investorer ser at det gradvis kan gå mot en fase med rentekutt gitt de svake vekstutsiktene. Blant annet har de lange amerikanske statsobligasjonsrentene kommet ned sammenlignet med nivåene fra tidligere i høst, en indikasjon om en viss avtagende rentefrykt, og som har gitt støtte også til et stresset amerikansk aksjemarked. Om børsinvestorer fortsetter å se igjennom de varslede renteøkningene og heller retter oppmerksomheten mot en fase med et litt lettere renteklima, vil det styrke opp under egenkapitalmarkedene, tror vi.  

Solid forsprang 

Perioden fra november til januar er historisk sett en sprek børsfase, og selv om makrovinden nå blåser surt, tror vi likevel på en ny god børsperiode, støttet av jevnt over brukbare tredjekvartalsrapporter, moderat selskapsprising og gradvis utsikter til mer normaliserte inflasjons- og rentenivåer. Kapital-porteføljen vil levere bunnsolide avkastningstall for 2022, løftet frem særlig av våre oljeserviceposisjoner. Vi har ingen planer om noen sektorjusteringer, og beholder derfor både Borr Drilling   , TGS   og Subsea 7   i Kapital-porteføljen, sammen med Kahoot!Kahot og Norske Skog   .