<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kapital-porteføljen: Teknologiaksjene har betydelig mer å gå på

De amerikanske langrentene har kommet voldsomt ned fra toppen i fjor høst, og illustrerer på en god måte investorenes håp om at rentetoppen i USA er nært forestående. Den gunstige renteutviklingen støtter ærlig opp om teknologiaksjer, også norske – en utvikling vi tror fortsetter.     

Tekno-venn: Det kan nærme seg en rentetopp, utelukker ikke den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell. Rentesignalene gir nå kraftige stimulanser til hele bredden av teknologiaksjer, også på Oslo Børs.  Foto: Bloomberg / Bloomberg

For amerikanske statsobligasjonsrenter med ti års løpetid ligger nå i begynnelsen av februar snart et helt prosentpoeng under nivåene fra oktober 2022, og gir i sin tur betydelige stimulanser for såkalte vekstaksjer som hele investormenigheten – med rette – er enige om er svært så rentesensitive. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen har så langt i år steget med godt over ti prosent, mens teknologisektoren her hjemme kan vise til en oppgang på rundt ni prosent. Amerikanske langrenter er altså i en klart fallende trendkanal, det til tross for at landets sentralbank, som ventet, nylig hevet styringsrenten med 25 basispunkter og samtidig advarte om at et par nye renteøkninger kan ligge i kortene, da det stramme arbeidsmarkedet fortsatt utgjør en reell inflasjonstrussel. Men stadig flere av de ledende investeringsbankene fremhever nå overfor sine kunder at rentetoppen i USA er nær, som hos J.P. Morgan, som spår flere rentekutt utover året.   

Uansett – teknologioppturen brer om seg på de globale børsene, inkludert på Oslo Børs, og spiller seg ut da investorene reagerer på fallende amerikanske langrenter, igjen utløst av markedsforventninger om at en rentetopp nærmer seg i USA. Og så lenge denne trenden vedvarer, vil teknologisektoren fortsette å utvikle seg bedre enn det øvrige markedet, spår vi. Kahoot!-aksjen blir derfor værende i Kapital-porteføljen, en aksje som på bare få uker har steget med rundt 20 prosent.  

Oljeservicefesten – bare så vidt i gang  

– Tror på syv fete år for oljeserviceindustrien. Alle tegn tyder på at 2022 er starten på nok en supersyklus for oljeservicesektoren, skrev Finansavisen nylig med referanse til Rystad Energy-prognoser. For etter at en investeringstopp ble nådd i 2014, kom syv magre år for det globale leverandørmarkedet for olje- og gassektoren – men i 2022 snudde det, mener det velrenommerte analysehuset. Og nå spås det en real syvårsfest, særlig ledet an av offshoremarkedet. Også det norske leverandørmarkedet vil bedre seg betraktelig – Rystad Energy venter nesten 50 prosent investeringsvekst fra 2022 til 2024, drevet av oljeskattepakken som førte til at 35 prosjekter til en verdi på rundt 400 milliarder kroner for leverandørindustrien ble vedtatt utbygd. Norske selskaper, som også har en stor omsetning i det internasjonale markedet, kan i tillegg glede seg over kraftig vekst i petroleumssektoren i både Midtøsten og Latin-Amerika.

De samme industrilinjene kommer også frem i en fersk rapport fra Pareto Securities. Meglerhuset spår at oljeprisen skal opp til 115 dollar pr. fat innen sommeren, ledsaget av en gjenåpning av den kinesiske  økonomien. Offshoremarkedet, særlig markedet for oppjekkbare rigger, er nå super-sterkt, og meglerhuset viser i den forbindelse til at Saudi-Aramco har tatt inn ekstremt mange oppjekkbare rigger for å øke produksjonen med en million fat om dagen innen 2027. Ifølge Pareto Securities forventes det at det statlige oljeselskapet vil trenge 95 rigger innen utgangen på 2023, mens antallet historisk sett har vært et årlig behov på mellom fem og ti. Rammene for nye oppganger i Borr Drilling-kursen mener vi fortsatt er gode. Vi beholder derfor aksjen i Kapital-porteføljen, sammen med Kahoot!Kahot, TGS   , Subsea 7   og Norske Skog   . Med andre ord blir det heller ikke i denne runden gjort endringer i porteføljen, som så langt i år har en klar ledelse mot det øvrige markedet på Oslo Børs.