<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Inflasjon i erstatning gir dyrere forsikring

Skadeerstatningene i USA øker kraftig. Det blir dyrt for norsk næringsliv. Forsikringsselskapet Zurich forteller om mange utbetalinger på over 100 millioner kroner.

SKANDALE: Bygningen som kollapset i Florida i 2021 utløste et ras av krav. Foto: Lynne Sladky/AP/NTB / AP
Utdannelse

– Siden 2017 har vi åtte skader i USA som oversteg eller ventes å overstige ti millioner dollar. Den største vi har utbetalt, var over 20 millioner, forteller Mattias Fritz. Han er ansvarlig for den nordiske porteføljen til Zurich.

Dyrere å etablere seg

Resultatet er at det blir dyrere og vanskeligere for norske bedrifter som etablerer seg i USA. Risikoen øker for å måtte ut med store erstatninger hvis noen skader seg mens de bruker produktene deres. Det gir naturlig nok høyere forsikringspremier. Premiene settes etter hvor stort beløp du forsikrer deg for, men også etter hvor stor risikoen er for at du blir dratt for retten i en erstatningssak.

Antallet erstatningssummer i amerikanske rettssaler på mer enn 20 millioner dollar er mer enn firedoblet de siste par tiårene. I løpet av fire år har skadeutbetalingene for såkalt allment ansvar økt med 57 prosent mer enn inflasjonen. Erstatningen for et dødsfall var to millioner dollar i 2013. Seks år senere var den 5,1 millioner, og den fortsetter å øke.

– Når det blir en personskade, måler advokatene opp hvordan den som er skadet, blir rammet og hvordan det påvirker dem gjennom resten av livet. På den andre siden måler de opp hvilken gevinst firmaet har og hvor mye det har spart på at det ikke har designet produktet annerledes slik at skaden kunne vært unngått, sier Mattias Fritz.

Advokattaktikk

Amerikanske advokater kan etterutdanne seg og lære av egne fagpodkaster om hvordan de kan føre en sak for å gjøre erstatningen størst mulig.

Fritz forteller at summene gjerne blir større i delstatsdomstoler enn i de føderale domstolene. Noe av forklaringen kan være at de føderale dommerne er fast ansatt, mens de som dømmer i delstatene, må gjenvelges, mener han.

– Skadelidtes advokater er blitt veldig dyktige på å forfine og utvikle strategiene sine. De er profesjonelle på dette. De har den lokale kunnskapen, de vet hver enkelt advokats strategier, og de kjenner hver enkelt domstol, sier Fritz.

Juryens reptilhjerner

Han snakker om hvordan advokatene frir til jurymedlemmenes “reptilhjerner”: De skal føle seg sinte og redde slik at de vil forsvare samfunnet så bedriften ikke misbruker makten sin.

– En annen psykologisk taktikk er å nevne en usannsynlig høy sum tidlig i prosessen. Da forankrer de det i jurymedlemmenes tanker og venner dem til et tall som ellers kunne blitt oppfattet som urimelig, sier han.

Uansett strategi: Resultatet er kraftig vekst i utbetalingene. Florida, California, New York, Texas, Pennsylvania og Illinois er statene der de største erstatningene er vanligst.

TAPER: Mattias Fritz trekker frem langtransport som eksempel på en bransje som må ut med så mye høyere erstatninger at det går ut over lønnsomheten. (Foto: Zurich) Foto: Zurich

Søksmålsfinansiering

Mange ganger står egne finansieringsselskaper bak søksmålene og skal ha sin del av erstatningen. – Dels gjør det at det finnes en interessent som skal ha en del av erstatningen. Dels vet juryen i de fleste tilfeller ikke om at det finnes en ekstern finansiering, ifølge Mattias Fritz. Forsikringsselskapene driver lobbyvirksomhet for å prøve å gjøre det synlig når noen andre har finansiert søksmålet. Når det er kjent, så kan det ta bort noe av følelsen som jurymedlemmene kan sitte med av “den lille mann mot storkapitalen”.

– De siste ti årene har beløpene økt dramatisk, og det er mange kunder i Norden som har fått store krav mot seg og enten har forlikt eller måttet betale erstatning. Jeg er forundret over størrelsen på beløpene, sier Fritz.

Transport taper

– Hvis utviklingen fortsetter i denne retningen, så påvirker det forsikringsselskapene. Det vil føre til at kundene må betale høyere premier, og dermed må forbrukerne betale mer for produktene sine, beskriver han. Veksten har fått sitt eget navn: Sosial inflasjon.

Mattias Fritz trekker frem langtransport som eksempel på en næring der erstatningene går utover muligheten til å tjene penger:

– Firmaene som arbeider med frakt, spesielt på veien, har fått så kraftig økte forsikringspremier at det er vanskelig å få lønnsomhet i virksomheten. Trafikkforsikringen og erstatningene om du er med i en ulykke, er et av de områdene der økningen har vært størst de siste årene, forteller han.