<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Oslo 20210201. _Oslo Børs ASA er Norges eneste regulerte markedsplass for omsetning av aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer, som derivater og obligasjoner. I 2019 ble Oslo Børs en del av Euronext._Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud

Investorkongene som har tjent milliarder

Bjellesauer, kalles de gjerne. For når denne gjengen satser på aksjer, henger mange seg på. De har til dels svært ulik bakgrunn, men felles for dem er at de har bygget enorme formuer på sine investeringer.

John Fredriksen Foto: Ints Kalnins/NTB

John Fredriksen

Fra sitt kontor i London forvalter Big John og døtrene Cecilie og Kathrine verdiene i et system som blant annet omfatter 13 selskaper der familien er dominerende eier. Til sammen omsetter de for rundt 100 milliarder kroner årlig og sysselsetter mer enn 30.000 ansatte verden rundt. Norges rikeste mann er i første rekke olje- og shippingmagnat. Fremover skal imidlertid en økende del av investeringene fokuseres også i andre sektorer. Etter en nylig restrukturering etablerte Fredriksen investeringsselskapet Aeternum Capital, med mål om å være en aktiv eier i bransjer utenfor den vanlige driften. Vegard Søraunet fikk ansvaret med å lede satsingen, og kan allerede skilte med betydelige gevinster i Caracent, Elektroimportøren, Medistim og Itab.

Ole Andreas Halvorsen Foto: Getty Images

Ole Andreas Halvorsen

USA-bosatte Ole Andreas Halvorsen har slått seg opp som en av verdens mest anerkjente og respekterte finansmenn, og har de siste tiårene vært en gjenganger i diverse kåringer av verdens fremste forvalterne og tradere. Halvorsens hedgefond, Viking Global Investors, forvalter verdier for over 30 milliarder dollar. Tigergutt har unektelig god investeringsteft, og slår til stadighet knock out på de fleste av verdens børsindekser med investeringene sine. Så også det siste året. Flere vellykkede børsinvesteringer i flere av USAs største selskaper, som teknologikjempene Facebook, Tesla og Amazon, gjør at investoren i snitt har blitt 36 millioner kroner rikere – hver eneste dag – det siste året.

Johan H. Andresen Foto: Iván Kverme

Johan H. Andresen

Eventyret til Andresen-familien begynte med at tipptippoldefaren til Johan H. Andresen jr. kjøpte J.L. Tiedemanns Tobakkfabrikk i 1849. 144 år senere, i 1993, startet Johan H. Andresen sin karriere i familiebedriften, og overtok fem år senere som femte generasjonseier og konsernsjef i Tiedemanns-gruppen, kjent som Ferd fra 2001. At Andresen har investeringsteft er det ingen tvil om – verdiene har vokst med voldsom fart under hans ledelse. Da han inntok sjefsstolen på slutten av 90-tallet, var familieformuen estimert til 150 millioner kroner. Nå teller formuen 45 milliarder kroner, noe som gir en avkastning på 27 prosent hvert år i over 20 år. Andresen gikk av som konsernsjef etter 14 år i sjefsstolen i 2021, men han har fortsatt en sentral rolle som styreleder og eier.

Torstein Tvenge Foto: Terje Bendiksby/NTB

Torstein Ingvald Tvenge

Det meste av Torstein Ingvald Tvenges formue er murt inn i trygge eiendomsplasseringer, men Kongen av Karenslyst Allé er også en ivrig investor på Oslo Børs. Hans navn er å finne høyt oppe på aksjonærlistene til bl.a. Norske Skog, Aker og Axactor, eierposter han har sittet på lenge. I tillegg har han gjort flere nye kjøp de siste årene, bl.a. i biotekselskapet Ultimovacs og Next Biometrics. “Jeg er nysgjerrig på mennesker generelt, og IT og utradisjonelle papirer spesielt. Jeg elsker å snuse, virre og sette sammen ting på en ukjent måte,” har Tvenge tidligere uttalt til Kapital. Investoren er også opphavsmannen til finansuttrykket en T-bone, altså en milliard. Tvenge startet karrieren i farens reklamebyrå Fram. Dette navnet beholdt han som firmanavn for sitt forretningsimperium.

Petter Stordalen Foto: Iván Kverme

Petter Stordalen

Stordalen startet med to tomme hender, og har opparbeidet seg til å bli en av Nordens største hotelleiere med mottoet "Selg de bæra du har, for de er de eneste bæra du kan selge", som han tilegnet seg etter å ha slått seg opp som jordbærselger på torget i Porsgrunn. Det startet med at han kjøpte seg opp i Choice Hotels Scandinavia, etter at han fikk sparken av Stein Erik Hagen som senterleder for Steen & Strøm i 1996. Nå sitter hotellbaronen med nesten 200 hoteller i porteføljen. Han eier blant annet konsernet Strawberry, som har kjernevirksomhet innen eiendom, finans, reiseliv og kunst. Den energiske investoren er også kjent som en stor filantrop og forkjemper for bærekraftig business. Inn i 2020 satt investeringsselskapet hans Strawberry Capital på en aksjeportefølje på 888 millioner kroner. Gjennom pandemien har Stordalen solgt unna med begge hender, og sitter nå på en brøkdel av aksjene og verdiene.

Svein Støle Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Svein Støle

Gründer og majoritetseier Svein Støle har bygget opp Pareto til en kjempe i norsk finans etter at han sammen med tre kolleger kjøpte meglerhuset midt under bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet. I fjor tjente finanskonsernet nesten 1,1 milliarder kroner før skatt, og Støle sitter på alle aksjene. I tillegg har den tidligere Kapital-journalisten et privat investeringsselskap, Pareto Invest, med en portefølje bokført til nærmere syv milliarder kroner. Mens Pareto Securities tjener rått på å hente kapital til høyrisiko-caser på børs, velger Svein Støle en helt annen investeringsstrategi fra basen i Sveits. Porteføljen i Pareto Invest er svært konservativ, men avkastningen så langt i år er god. Nøkkelen har vært trauste sparebanker, som har gått som en kule på børs den siste tiden.

Erik Must Foto: Knut Falch / NTB

Erik Must

Erik Must var i sin tid med på å grunnlegge meglerhuset Fondsfinans sammen med Kjell Christian Ulrichsen. Fortjenesten fra meglervirksomheten har han pløyd inn i aksjemarkedet, og forretningsmannen regnes i dag som en av de største private investorene på Oslo Børs. Det er Arendals Fossekompani og forlaget Gyldendal som står for de største verdiene. I tillegg eier han og familien store aksjeposter i bl.a. Borregaard, Elkem, Kongsberg Gruppen, Veidekke, DNB og Yara. Årsresultatet til selskapet Must endte på nær to milliarder kroner i fjor, det beste i selskapets historie. Også inneværende år later til å bli bra. Det er imidlertid ikke alt Erik Must tar i som blir til gull. Han er nest største eier i NHST Media, som sliter med svak lønnsomhet.

Christen Sveaas Foto: Iván Kverme

Christen Sveaas

Christen Sveaas har drevet med business hele livet. Allerede som barn leide han ut Donald-blader, solgte gåsunger og plukket tomflasker, og sitt første investeringsselskap etablerte han som nyutdannet siviløkonom. I dag investerer businessmannen innen finans, offshore, shipping og IT gjennom Kistefos. Selskapets største og viktigste investering er 60 prosent eierandel i den Luxembourg-baserte kredittbanken Advanzia. Også tørrlastrederiet Western Bulk, som nylig ble notert på Euronext Growth, er en stor post. I tillegg har han mindre eierandeler i flere børsnoterte selskaper. Sveaas har en enorm appetitt på risiko, og er ellers kjent som kunstsamler og en av landets største velgjørere.

Trond Mohn Foto: Marit Hommedal/NTB

Trond Mohn

Trond Mohns forretningsengasjementer spenner bredt. Gjennom sitt investeringsselskap Meteva er han blant annet storaksjonær i meglerforetaket Arctic Securities samt bioteknologiselskapet BerGenBio, som er notert på Oslo Børs. I tillegg innehar den Storbritannia-baserte investoren flere dominerende eierposter i en rekke børsnoterte sparebanker, og han eier diverse eiendomsselskaper i Oslo. Mohn er ellers særlig kjent for sitt brede samfunnsengasjement, og har opp gjennom årene gitt til sammen fem milliarder kroner i pengegaver til forskjellige formål innen utdannelse, forskning og idrett. Investorens formue stammer fra salget av familiebedriften Frank Mohn til det svenske industriselskapet Alfa Laval i 2014.

Jan Haudemann-Andersen Foto: Ivan Kverme

Jan Haudemann-­Andersen

Jan Haudemann-Andersen er genierklært som investor og omtales gjerne som bjellesau. Han startet børskarrieren som kortsiktig spekulant, men fant relativt tidlig ut at det lønner seg å tenke langsiktig. Det hadde han blant annet suksess med i ASK og Tandberg Data utover 1990-tallet. Det neste tiåret var han tung på eiersiden i Birdstep, Q-Free og Fara. De siste årene har han satset mer på venture-investeringer, og har blant annet lykkes godt i teknologiaksjen Kahoot og helseselskapet Vaccibody. I fjor tjente Haudemann-Andersen hele 3,4 milliarder kroner gjennom sine investeringsselskaper.

Dag Rasmussen Foto: Jacob Buchard

Dag Rasmussen

Familieeide Rasmussengruppen, med leder og styremedlem Dag Rasmussen i spissen, har tunge investeringer i eiendom og seismikkselskapet Shearwater Geoservices, men også i verdipapirer. Konsernet fikk i fjor et resultat på 3,8 milliarder kroner, det beste i Rasmussengruppens historie. Da børsene raste under coronapandemien i fjor vinter, handlet konsernet aksjer for rundt 1 milliard kroner. Det har gitt en eventyrlig avkastning.

Spesielt har papirgevinst i kreftvaksineselskapet Vaccibody og realiserte gevinster i Oda bidratt positivt. Dag Rasmussen kontrollerer 70 prosent av de stemmeberettigede A-aksjene i selskapet, men sitter på 28,4 prosent av kapitalen.

Kjell Chr. Ulrichsen Foto: Iván kverme

Kjell Chr. Ulrichsen

Kjell Chr. Ulrichsen var en av pionerene i det norske kapitalmarkedet på 1970- og 80-tallet, da han grunnla meglerhuset Fondsfinans sammen med Erik Must. I senere tid har han tjent rått på å gå all-in i Arendals Fossekompani, som har vært som en rakett på Oslo Børs over en lengre periode. I tillegg har han betydelige aksjeposter i Kongsberg Gruppen og Volue. Selv om han flyr høyt på børs, er det andre deler av forretningen som gir Ulrichsen hodepine. Investoren eier nemlig 100 prosent av flerbrukshallen Telenor Arena på Fornebu, hvor driften aldri har gått rundt.

Tor Andenæs Foto: Ansgar Valbo

Tor Andenæs

Tor Andenæs startet opprinnelig med eiendomsutvikling, men har med årene byttet ut mye eiendom med aksjer. Fjoråret ble det mest innbringende noensinne for familiens investeringsselskaper Kvantia og Norda, som har satset spesielt på teknologi og helse.

Blant annet er Andenæs’ selskaper å finne høyt oppe på aksjonærlistene til Vaccibody, Kahoot og Ocean Sun. Investoren fikk dessuten over en milliard inn på konto etter å ha solgt seg ut av transportkonsernet Torghatten på tampen av fjoråret. I tillegg kommer familiens betydelige eierinteresser i eiendom i Oslo og Bærum, samt de svenske børsnoterte helseaksjene Camurus og Bioarctic og unoterte aksjer.

Arne Fredly Foto: Iván Kverme

Arne Fredly

Moldenseren har evnen til å snuse etter muligheter slik få andre kan. Med is i magen har han deltatt i over 1.000 emisjoner på 18 måneder og kjøpt når andre har flyktet. Det har kastet godt av seg – i løpet av det siste året har formuen til den Monaco-baserte investoren økt med 700 millioner kroner. Finanskarrieren til Fredly startet ved meglerbordet hos Alfred Berg Kapitalforvaltning da han var 24 år, etter endt siviløkonomutdannelse ved NHH. Fredly var titulert som Norges best betalte aksjemegler i noen år før han valgte å satse for seg selv. I 2001 pakket han sakene sine og flyttet til Monaco, hvor han har bygget opp sin egen investeringsvirksomhet gjennom å satse på blant annet høyrisikoobligasjoner og finans.

Endre Røsjø Foto: Ivan Kverme

Endre Røsjø

Endre Røsjø har base i London og Sør-Frankrike, og investerer mye utenlands gjennom investeringsselskapet sitt Centennial. I Norge er han største aksjonær i shippingbanken Maritime & Merchant Bank, mens i London eier han blant annet meglerhuset Pinemont Securities, som er en rådgiver i markedet for norske obligasjoner. Blant eiendelene er også et privatfly, to slott i Frankrike og flere fullblods avlshester. Røsjø har dessuten tidligere deltatt i utviklingen av flere kjente selskaper, deriblant radiokanalen P4, den svenske telekomutfordreren Tele2 og det norske oljeselskapet DNO.

Øystein Stray Spetalen Foto: Michael Groth

Øystein Stray Spetalen

Den nådeløse investoren, som er utdannet sivilingeniør i petroleumsteknikk, har tjent penger som hakka møkk på aksjehandler opp gjennom årene. Etter å ha fullført studiene ved NTNU gikk Spetalen en mindre tradisjonell sivilingeniør-karrierevei, og startet som finansanalytiker og porteføljeforvalter i Gjensidige. Han prøvde seg også som aksjemegler i et par meglerhus og investeringsdirektør i Christen Sveaas’ investeringsselskap Kistefos, før han valgte å satse for seg selv og etablerte investeringsselskapet Tycoon Industri i 1995. Det var ingen dum idé – de private investeringene har kastet av seg milliarder. Den drevne finansmannen har også flere tunge styreverv på CVen, som styremedlem i de børsnoterte selskapene Saga Pure og Vistin Pharma.

Tor Olav Trøim Foto: NTB

Tor Olav Trøim

I 19 år var Trøim høyrehånden til John Fredriksen, frem til han takket for seg i 2014 med en sluttpakke på 1,6 milliarder kroner. Pengene ble investert, og for to år siden hadde investoren tapt rundt to milliarder kroner på Golar LNG og Borr Drilling etter en katastrofal utvikling på børsen. Men 2021 har vært fantastisk for selskapene til finansmannen, som er utdannet sivilingeniør innen marinteknikk ved NTNU, takket være høy risiko og positive covid-19-effekter for tørrbulk. Trøims 2020 Bulkers har mer enn doblet seg i verdi i år, og det unoterte selskapet Himalaya Shipping, som han startet, skjøt også fart på kort tid. Han gjorde derfor comeback på 400-listen i år, etter at han falt ut av listen i fjor.

Øyvin Anders Brøymer Foto: Arendal Fossekompani

Øyvin Anders Brøymer

Den tidligere Høegh-direktøren og norgesmesteren i roing har de siste årene gjort en formue på aksjeinvesteringer med sitt selskap Intertrade Shipping. Hemmeligheten har vært å plukke enkeltaksjer, og sitte langsiktig. Investorens største aksjeposter er Bonheur, Medistim, Kongsberg Gruppen, Vistin Pharma og Arendals Fossekompani, som alle har gitt god avkastning. Han var også storaksjonær i transportkonsernet Torghatten, som nå er blitt solgt til EQT. Brøymer eier i tillegg eiendom både i Norge og i Sverige. De viktigste investeringene er børsnoterte Olav Thon Eiendomsselskap, Eiendomsselskapet Vest-Sverige, Kronogården Bolig og Kjeller Teknologipark.

Harald Moræus-Hanssen Foto: Ivan Kverme

Harald Moræus-Hanssen

Moræus-Hanssen er ikke redd for å investere i upopulære ting, har investoren uttalt, og det har han tjent godt på. Gjennom sitt investeringsselskap Uthalden sitter Moræus-Hanssen med betydelige eierandeler i flere containerskip som han anskaffet da markedet skrapet bunnen fra 2017 til 2020. I løpet av det siste året har ratene i containermarkedet skutt i været, noe som har gitt en eventyrlig avkastning på containerskipene som nå er verdt flere milliarder. Gjennom investeringsselskapet er Moræus-Hanssen også tungt investert i blant annet olje og gass. Investoren har også store eiendomsinvesteringer gjennom Uthalden Eiendom som har utviklet seg svært godt.

Egil Dahl Foto: CF Wesenberg

Egil Dahl

Egil Dahl solgte i 2008 sin del av livsverket Platekompaniet for 100 millioner kroner til platekompanjongen Rolf Kristian Presthus. Beløpet vitner om solid verdiskapning, men den største avkastningen har han hatt i etterkant. I løpet av de 13 årene som har gått siden salget har Dahl tatt tigangeren som børsinvestor for egen bok. Det siste året har vært det beste på børsen noensinne for piloten, og i porteføljen finner vi blant annet Multiconsult, Europris, Kid og den svenske kursraketten Note.

Reportasjer