<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Risiko for at regnskapets time har kommet

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen ser to ulike scenarioer for boligmarkedet. Hvilken retning det tar, avhenger av hvilken effekt som er sterkest.

Veivalg: Harald Magnus Andreassen ser to ulike scenarioer for boligmarkedet i Norge fremover. Foto: Eivind Yggeseth
Eiendom

For rundt ti år siden sprakk boligbobler rundt omkring i verden. Ledigheten økte kraftig i mange land, og rentene ble satt ned til rekordlave nivåer. I Norge, Sverige, Australia og Canada var det imidlertid nesten ingen økning av betydning i ledighetsratene. Likevel ble det innført rentekutt.

– De siste ti årene har vi hatt historisk lav rente, uten at vi har hatt den historisk dårligste økonomien. Mange land fikk lav rente fordi de trengte det, vi fikk lav rente fordi andre fikk det – vi fikk medisin uten å ha fått sykdommen, sier Andreassen.

Hvis svak økonomi er årsaken til at rentene er lave, vil vanligvis ikke lave renter redde hverken bolig- eller aksjemarkedet, ifølge sjeføkonomen. Men dersom renten likevel settes ned uten at økonomien er svak, kan boligmarkedet gå bananas. 

Kan få lavkonjuktur

Boligmarkedet i Norge har vært en gullgruve for mange av dem som valgte å putte pengene i eiendom i nyere tid. Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for eneboliger, småhus og blokkleiligheter i Oslo er dobbelt så høy som for ti år siden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Denne våren har imidlertid økonomien både i Norge og resten av verden blitt rammet av coronaeffekter. Og dermed kan regnskapets time ha kommet for boligmarkedet i Norge, ti år senere enn i andre land, mener Andreassen. Han ser nå to ulike scenarioer.

– Vi har lagt ti gode år bak oss med saftig gjeldsoppbygging, mye boligbygging og høye priser, men nå kan det være vår tur til å trekke i spaken. I det første scenarioet vil ledigheten stige mye, etter hvert også fordi boligmarkedet går surt. Boligpriser og -bygging faller, folk reduserer forbruket, på toppen av at bedrifter kutter investeringene og eksporten ryker, sier han.

I dette tilfellet vil vi få en lavkonjunktur som myndighetene lite kan gjøre noe med. Her vil ikke lave renter hjelpe.

– Folk vil ønske å nedbetale gjeld selv om renten er lav, akkurat som de har gjort i alle andre land hvor boligboblen sprakk for ti år siden, forteller sjeføkonomen.

Mulig rentefest

Det andre scenarioet til samfunnsøkonomen er et boligmarked som utvikler seg på samme måte som ved de foregående krisene. Eiendomsprisene i Norge har ikke falt mye og varig ved tidligere sjokk i økonomien i nyere tid.

– Her settes renten ned, og folk er happy. Ledigheten stiger, men det rammer ikke så mange, slik at boligmarkedet holder seg, sier Andreassen.

Han påpeker imidlertid at det er verdt å merke seg at boligprisene i Oslo ikke er høyere i dag enn det de var for tre år siden, mens inntektene har steget litt over samme periode.

– Realprisen på boliger i Oslo er derfor noe ned de siste årene. Vi er på nedadgående syklus i boligpriser og boligbygging. Dette var tilfelle allerede før corona, så da spørs det om det er ledigheten eller renten som vinner etter corona, sier han og tilføyer:

– Det er dumskap å ikke erkjenne at det er en klar risiko for at regnskapets time har kommet.