<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Advokatfirmaet Hammervoll Pind fjerner Hammervoll fra navnet

Tidligere gründer og navnepartner av firmaet, John Magne Hammervoll, som er siktet for å ha utnyttet en formuende kvinne i 90-årene diagnostisert med Alzheimers, har blitt fjernet fra firmaets navn og logo. 

Nytt navn og logo: Enn så lenge henger den gamle logoen på advokatfirmaet som tidligere het Hammervoll Pind på firmaets hovedkontor i Wergelandsveien 7 ved Slottsparken i Oslo.  Foto: Henrik Omtvedt Jensen.
Næringsliv

Advokatfirmaet Hammervoll Pind er historie. Nå har firmaet skiftet navn til Advokatfirmaet Pind. Også logoen, som tidligere besto av en “H” og en “P”, er trimmet ned til en enkel “P”. 

Ny logo: Advokatfirmaet Pind (tidligere Hammervoll Pind) sin nye logo. Foto: Advokatfirmaet Pind

– Det er unaturlig å ha en fratrådt partners navn i selskapslogoen. Advokatfirmaet Pind er derimot et midlertidig navn, opplyser managing partner Sindre Aaserød til Kapital. 

Gründer John Magne Hammervoll ble før sommeren i fjor siktet for grov økonomisk utroskap. Fornærmede er en eldre kvinne i 90-årene som er diagnostisert med Alzheimers. Siktelsen ble senere utvidet til å gjelde den kjente megleren Odd Kalsnes. Hammervoll er siktet for uberettiget å ha fakturert i overkant av fem millioner kroner for juridisk bistand, mens Kalsnes er siktet for å ha fakturert for omlag to millioner kroner. I tillegg ble siktelsen nylig utvidet til å gjelde en kvinne i den eldre kvinnens bekjentskapskrets, samt advokatfirmaet. 

Rebranding: Managing partner Sindre Aaserød i Advokatfirmaet Pind opplyser at navnet er midlertidig. Foto: Hammervoll Pind

John Hammervoll fratrådte som partner i august i fjor. 

– Hvorfor har dere beholdt navnet så lenge? 

– Vi har en rebrandingprosess gående, men den trekker ut. Derfor har vi valgt å skifte til et midlertidig navn mens vi venter.

Kapital har tidligere omtalt at firmaet har hatt gjeld til Hammervoll. 

– Har dere nå kjøpt ut Hammervolls aksjer og betalt ned gjelden? 

– Det er et internt anliggende som jeg ikke kan kommentere. 

Kapital har tidligere hatt en rekke avsløringer rundt advokatfirmaet. Avsløringen omhandler blant annet varsler fra ansatte , firmaets rolle i etterspillet etter Indigo-saken og trusler mot tidligere ansatte

Fakta

 

I mai 2020 avslørte Kapital at Advokatfirmaet Hammervoll Pind opplevde en ansattflukt uten sidestykke gjennom 2018 og 2019 som følge av betydelig misnøye innad i firmaet. Ansatte opplyste blant annet at de fryktet å bli innblandet i noe ulovlig – da spesielt i forbindelse med en av firmaets største klienter, nå avdøde Indigo-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normann. 

I begynnelsen av juni 2020 kunne Kapital avsløre hvordan advokatfirmaets tidligere IT-ansvarlig var blitt styreleder for 21 av de 23 selskapene i den såkalte Indigo-sfæren. Og hvordan han i egenskap av denne rollen i 2019 bestilte juridiske tjenester for mangfoldige millioner kroner av Hammervoll Pind. Samtidig ble det kjent at politiet hadde gått til razzia mot privatboligen til firmaets gründer, John Magne Hammervoll, og firmaets hovedkontor.

Hammervoll er i dag siktet for grov økonomisk utroskap sammen med den kjente megleren Odd Kalsnes. Fornærmede er en eldre kvinne i 90-årene som er diagnostisert med Alzheimers. 

I juni 2020 gikk Hammervoll rettens vei for å få tilbakeført beslaget politiet tok fra hans bolig og fra advokatfirmaets hovedkontor. Han fikk ikke medhold i Oslo tingrett, og anken ble i september forkastet av Borgarting lagmannsrett.    

Kapital har også avdekket at fra 2009 til 2013 gikk flere fullmektiger til sak mot advokatkontoret, som da het Hammervoll & Co. Det ble den gang levert inn anmeldelse mot John Hammervoll om trusler. Anmeldelsen ble henlagt.

I begynnelsen av 2021 ble det kjent at siktelsen er utvidet til også å gjelde en kvinne i den eldre kvinnens bekjentskapskrets, samt advokatfirmaet selv. Firmaet har nå skiftet navn til Advokatfirmaet Pind. 

Firmaet under lupen

Bakteppet for siktelsen mot John Hammervoll er blant annet en razzia i hans private luksusbolig på Snarøya i Bærum, og i firmaets kontorlokaler i Wergelandsveien 7 ved Slottsparken i Oslo, i april i fjor. Politiet tok omfattende beslag i datamateriale.  

Ute av firmaet: Gründer av Advokatfirmaet Hammervoll Pind, John Magne Hammervoll, er nå fjernet fra navnet i etterkant av siktelsen mot ham. Foto: Hammervoll Pind

I juni i fjor gikk Hammervoll rettens vei for å få tilbakeført beslaget politiet tok fra hans bolig og fra advokatfirmaets hovedkontor. Han fikk ikke medhold i Oslo tingrett, og anken ble i september forkastet av Borgarting lagmannsrett. Når nå siktelsen mot navnepartner John Hammervoll også er utvidet til å gjelde advokatfirmaet, er det oppsiktsvekkende av flere årsaker. Firmaet kan risikere foretaksstraff. 

– Vi mener firmaet har hatt kjennskap til det som har skjedd, spesielt med hensyn til posten i siktelsen som gjelder utroskap. Vi har flere holdepunkter for at firmaet har vært involvert underveis uten å ha truffet tiltak for å bedre situasjonen, og det mener vi er klanderverdig, opplyser politiadvokat Susie Langsem Bergstrand.

Kapital har blant annet tidligere skrevet om hvordan klientforholdet med den eldre kvinnen i 2019 ble tatt opp i arbeidsutvalget til Hammervoll Pind. Etter fire møter ble det der besluttet at det skulle gjøres noen forandringer i måten kvinnen ble fakturert på, men saken ble ellers lagt i bero. 

– Firmaet har blant annet vært klar over store uttak fra den eldre kvinnens klientkonto for en rekke tjenester, og også til Kalsnes. Dette til tross for at det hadde kommet signaler hvor flere hadde lurt på om kvinnen var samtykkekompetent.

– Vilkårene ikke til stede

Aaserød har ikke villet kommentere denne saken utover navnebyttet. Han henviser til firmaets advokat, tidligere leder i Advokatforeningen Berit Reiss-Andersen i DLA Piper. 

– Ut fra det vi vet i dag, mener Hammervoll Pind at vilkårene for foretaksstraff ikke er til stede. Vi avventer imidlertid politiets etterforskning. Enkelhetene for hva som ligger til grunn for selskapets standpunkt vil bli formidlet til politiet og ikke til pressen. Vi ber om forståelse for at dette bl.a. omfatter personsensitive opplysninger, skriver Reiss-Andersen i en melding til Kapital.

Tidligere leder av Advokatforeningen: Advokatfirmaet Pinds advokat er tidligere leder av Advokatforeningen og leder av Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen i DLA Piper. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Ikke vært prøvd i retten

Det at et advokatfirma blir siktet i en sak som gjelder en av firmaets partnere, har etter det Kapital kjenner til ikke skjedd før.

– Vi mener at her har firmaet gått over en grense. Spørsmålet om et advokatfirma bør ilegges en foretaksstraff i et slikt tilfelle er et prinsipielt spørsmål som aldri har vært prøvd i retten før, sier Bergstrand.

Bergstrand opplyser at hjemmelen er straffeloven paragraf 27, som handler om vilkårene for foretaksstraff. Slik straff skiller seg fra vanlige straffeformer ved at det ikke kreves noen skyld, men at vedkommende som har handlet på vegne av foretaket oppfyller vilkårene for straff.

Både John Hammervoll, Kalsnes og den siktede kvinnen avviser kategorisk anklagene mot dem. 

Advokatfirmaet Pind har kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger og omsatte i 2019 for 97,8 millioner kroner.