<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Prosessen har tatt altfor lang tid

Forbudet mot å selge e-sigaretter med nikotin ligger an til å bli opphevet i år. Norske bransjeaktører frykter at høye avgifter kan strupe det nye forretningseventyret før det har startet.

Dampedronning: Ruth-Elin Vapequeen Bergum Sveinall er administrerende direktør i Kristiansand Damputstyr, som regjerer e-sigarettmarkedet på Sør- og Vestlandet. Her fotografert i kjedens splitter nye butikk i Haugesund. Foto: Privat
Næringsliv

Allerede i 2016 vedtok Stortinget å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin i Norge, og i våre naboland har slike produkter for lengst funnet veien til butikkhyllene. Internasjonalt har såkalt damping blitt “big business”. Ifølge Statista omsettes det årlig for over 20,7 milliarder dollar i esigarett-segmentet globalt, tilsvarende drøyt 175 milliarder norske kroner.

Her hjemme må imidlertid bedriftene fortsatt operere fra utlandet eller selge utstyr og produkter uten nikotin, mens brukerne må skaffe nikotin fra utlandet og blande den inn selv, ettersom det nødvendige regelverket flere ganger har blitt forsinket. 

Blir lovlig: E-sigaretter med nikotin kan trolig handles over disk i Norge i løpet av det inneværende året. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Men nå er et forslag til særavgifter for e-sigaretter ute på høring, og i høringsnotatet fremgår det at forbudet vil bli opphevet når EUs tobakksdirektiv trer i kraft i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet antar at det kan skje i løpet av 2021.

For aktører i bransjen er dette etterlengtet. Flere har ventet i årevis på at Stortingets vedtak skal bli fulgt opp, og opplever at utsettelsene har forårsaket problemer.

– Det er klart at vinglingen på lovområdet har vært skadelig for oss. Men det har også provosert oss til å ikke gi oss, og si at dette skal vi få til, sier daglig leder Norvald Heidel i selskapet Nordic Light, som utvikler og produserer e-sigaretter, e-væske og tilbehør.

Fakta om e-sigaretter

  • E-sigaretter er elektroniske apparater som fordamper e-væske, også omtalt som e-juice, som så inhaleres. Væsken kan være med eller uten nikotin og inneholde ulike smaker. Røyking av e-sigaretter kalles ofte for damping.
  • Damping er mindre skadelig enn tobakksrøyking, særlig relatert til kreftrisiko. Men det er ikke uten helserisiko, hverken for damperen eller omgivelsene.
  • En Cochrane-studie fra 2020 viser at flere som bruker e-sigaretter med nikotin trolig klarer å slutte å røyke, sammenlignet med bruk av nikotinerstatning eller e-sigaretter uten nikotin. Den samme studien viser små eller ingen uønskede effekter.
Skattedirektoratet, Folkehelseinsitituttet

– Har vært tøft

Nordic Light ble stiftet i 2016, som en følge av at Norge skulle innføre det nye tobakksdirektivet. Året etter kom det inn pengesterke investorer, blant annet Iwan Eide Knudsen, som i dag er selskapets største aksjonær. Etter hvert ble det imidlertid klart at forbudet ville vedvare lenger enn forutsatt.

Store planer: Norvald Heidel er daglig leder i selskapet Nordic Light, som har som mål å ta 20–30 prosent av det norske e-sigarettmarkedet når forbudet oppheves. Foto: Nordic Light

– Da jeg kom ombord i 2018, var følelsen at historien kom til å gjenta seg. Derfor kastet vi øynene på Sverige og etablerte oss der, også for å ha et lager i EU, og vi kom godt i gang. Men så kom coronaen, og siden har det ikke vært så fryktelig lett å komme seg dit. Det er klart det har vært tøft, sier Heidel.

Nå kan lykken være i ferd med å snu. Nordic Lights mål er å ta 20–30 prosent av esigarett-markedet i Norge i løpet av de neste tre til fem årene, og selskapet ser også til utlandet med sine produkter.

– Vi jobber med en kjede langs hele grensen, også mot Finland, og er i prosesser med større retailkjeder i Sverige og Baltikum. I Norge har vi en distribusjonsavtale med Bonaventura Scandza, og det foreligger en full utrullingsplan med priser. Alt er klart fra vår side, produktene er ferdig utviklet, sier Heidel.

Han frykter imidlertid at det norske avgiftsnivået kan stikke kjepper i hjulene.

– Dersom dette avgiftsbelegges som dagens tobakksigaretter, går vinningen opp i spinningen. Fordelen med det nye segmentet er at det er mindre skadelig enn tradisjonelle tobakksigaretter, og avgiftsnivået bør avspeile skadeligheten, mener Heidel.

Dersom dette avgiftsbelegges som dagens tobakksigaretter, går vinningen opp i spinningen. Fordelen med det nye segmentet er at det er mindre skadelig enn tradisjonelle tobakksigaretter, og avgiftsnivået bør avspeile skadeligheten.
Daglig leder Norvald Heidel i Nordic Light

Frykter “danske tilstander”

De norske myndighetene har vedtatt avgiftssatser med utgangspunkt i avgiftsnivået i Danmark. Dette bekymrer daglig leder Marius Arnesen i Nordamp, som viser til at danskene har høy registreringsavgift for nye produkter. Ifølge Arnesen har dette medført at én aktør, Efuma, står for omtrent 90 prosent av det danske bedriftssalget. Samtidig er kun et hundretalls produkter registrert i landet, mot titusenvis i for eksempel Storbritannia.

– Myndighetene ønsker tilsynelatende å regulere og profesjonalisere bransjen, men risikerer i stedet å ta strupetak på den om ikke reguleringen er godt nok gjennomtenkt. Og vi er sikre på at det ikke er hva staten ønsker, sier han.

Myndighetene ønsker tilsynelatende å regulere og profesjonalisere bransjen, men risikerer i stedet å ta strupetak på den om ikke reguleringen er godt nok gjennomtenkt.
Daglig leder Marius Arnesen i Nordamp

Nordamp var frem til august i fjor kjent som iSmokeking, før kjeden da skiftet eiere og rebrandet butikkene i Norge. Et selskap kontrollert av nevnte Arnesen er nå største aksjonær. Nordamp, Kristiansand Damputstyr, Nosmoke og PGVG utgjør de fire store i den innenlandske norske e-sigarettbransjen, som totalt består av mellom 30 og 40 aktører av en viss størrelse. Samlet omsatte disse for over 150 millioner kroner i det siste tilgjengelige regnskapsåret.

– Nordamp har vært aktive siden 2016, men til tross for at vi er en av de mest etablerte aktørene i bransjen, har staten fortsatt til gode å ta direkte kontakt med oss for innspill knyttet til reguleringer og høringsnotater. Dette er skuffende, da vi har meget god kjennskap til markedet, kundegruppen og produktene, noe som gjør at vi kan komme med gode og konstruktive innspill til reguleringen, sier Arnesen.

Nordamp-sjefen er likevel positiv til endringene som er i ferd med å komme.

– Både bransjen og staten ønsker det samme. Vi i Nordamp ser frem til en mer forutsigbar regulering med ordnede former og klare retningslinjer. Det vil legge grunnlaget for hvordan videre daglig drift skal skjøtes, samt gi like konkurransemessige vilkår for alle aktørene i bransjen, sier han.

– Altfor lang tid

Blant de største profilene på den hjemlige dampescenen er Ruth-Elin Vapequeen Bergum Sveinall, administrerende direktør i Kristiansand Damputstyr. Gasellevinneren leder et lite butikkimperium som i 2019 solgte utstyr og e-væske for nærmere 40 millioner kroner.

– Prosessen har tatt altfor lang tid, sier Sveinall om opphevingen av forbudet.

Hun stusser også over avgiftsnivået som er skissert, og sammenligner med røykesluttprodukter.

– E-sigaretter er lagt under tobakksskadeloven. Men det er ikke noe annet i e-sigaretter enn det man finner i nikotintyggegummi og nikotinplaster, som ligger under legemiddelloven. Dermed er det litt rart at det skal avgiftsbelegges på den måten det er tenkt, bare fordi noe kommer ut av munnen, sier hun.

Økt konkurranse

Dampedronningen peker dessuten på utfordringer knyttet til grensen for nikotinkonsentrasjon som ligger i EU-regelverket. Fordi den er satt lavt, vil mange måtte benytte mye nikotinvæske. Dersom prisen samtidig blir høy, vil dette kunne gjøre damping mindre lukrativt sammenlignet med røyk.

– Det er kanskje ikke det som er planen. Men her er det noe politikerne ikke forstår, fordi de ikke er villige til å snakke med oss i bransjen. Dermed har de ikke den innsikten vi har, sier hun.

Konkurrent: Produkter fra selskaper som amerikanske Juul kan innta butikkhyllene når forbudet oppheves. Her er Philip Morris inne på eiersiden, noe bransjen – som generelt ønsker å distansere seg fra tobakksindustrien – synes blir feil. Foto: Marshall Ritzel

Sveinall tror i sum ikke innføringen vil medføre så veldig store endringer for selskapet hun leder. Hun ser imidlertid for seg økt konkurranse fra salg i vanlige butikker, som kan bli dominert av den tradisjonelle tobakksindustrien.

– Det vil det selvfølgelig bli. Man snakker da om produkter som Juul, der Philip Morris har et eierskap på 40 prosent. Da er igjen tobakksindustrien med i bildet, noe jeg mener blir fryktelig feil, men dette vil nok komme i alt av butikker, sier hun.

Diskusjoner med EU

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forklarer at en av grunnene til at implementeringen har blitt forsinket har vært diskusjoner mellom EU og EFTA-landene om tilpasning av tobakksdirektivet.

“Disse diskusjonene er løst, og vi venter nå på formell godkjenning fra EU. Vi kjenner ikke til hvorfor dette tar tid, men har fått signaler om at godkjenning kan forventes før sommeren,” skriver Bjerke i en e-post til Kapital.

HOD kjenner ikke til at det har oppstått problemer for bransjen som følge av direktivforsinkelsen. 

“Tobakksindustrien er for tiden underlagt mindre strenge regler enn om direktivet hadde vært i kraft i Norge,” påpeker statssekretæren.

Venter på EU: Ifølge statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet skal EU godkjenne tilpasninger i tobakksdirektivet. Foto: Borgos Foto AS

Opplevelsen av manglende dialog kan skyldes at myndighetene har plikt til å beskytte tobakkspolitikken mot bransjepåvirkning. 

“Tobakksindustrien har hatt full anledning til å delta i offentlige høringer og gi innspill på annen måte. Når det gjelder det nye regelverket for e-sigaretter, har det vært alminnelige høringsprosesser. Departementet har også hatt møter med brukerorganisasjoner for e-sigaretter og besvart flere skriftlige spørsmål fra bransjen,” skriver Bjerke videre.

– I bransjen er man nå bekymret for at avgifter vil kvele det norske tilbudet. Hva er deres tanker om dette?

“Det er vedtatt en registreringsavgift og en tilsynsavgift for e-sigaretter som er basert på avgiftsnivået i Danmark. Avgiftene skal dekke myndighetenes utgifter til saksbehandling og kontroll med produktene som skal selges på det norske markedet. Avgiftene vurderes fortløpende, og det forventes at de vil kunne settes noe ned etter en oppstartsperiode.”